VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2012TEMA: den vettlösa vetenskapen

Tema

Meningslöshetens gemenskap

De centrala postmodernistiska verken av Deleuze, Guattari och Derrida är nutida motsvarigheter till besvärjelseböckerna inom alkemin. Att nonsens attraherar så många akademiker beror antagligen på vårt behov av tillhörighet.

Den suggererade sanningen

Från 1980-talet och framåt intog teorin om bortträngda minnen en framträdande plats i den akademiska världen. Idag är teorin på utdöende, men dess skadeverkningar är fortfarande synliga i samhället.

Pedagogik som politik

Sverige har alltsedan 1960-talet satsat enorma summor på pedagogisk forskning. Hundratals pedagogikprofessorer och tusentals vetenskapliga arbeten har dock inte lett till förbättrade skolresultat, utan snarare haft motsatt effekt.

Förvillad av den goda viljan

Pseudovetenskap innehåller ofta ideologiska element och styrs av höga och ädla mål. Den äkta vetenskapen har däremot en klinisk blick som gör att den kan beskyllas för cynism.

När ras var ordet på allas läppar

För nittio år sedan grundades Statens institut för rasbiologi. Vid den tiden uppfattades ämnet som en modern, statistiskt förankrad totalvetenskap som lovade ekonomisk vinst, eftersom den kunde skapa en friskare nation, tömma mentalsjukhusen och kanske även leda till bättre moral.

Ledare

Låt forskarna råda över sig själva

Vetenskapssamhället har historiskt sett varit allt annat än förskonat från forskning som har baserats på vetenskapliga trender snarare än på kritiskt sanningssökande.

Samhälle

En stormakt på fallrepet

Att Irans regionala inflytande har gått förlorat och att ekonomin går på knä under sanktionerna har snarast ökat dramatiken kring landets omstridda kärnvapenprogram.

När musiken tystnar

Malis musiker är kända över hela världen, men i norra delarna av landet har de tystats. Islamistiska extremister spelar koranverser dygnet runt och har infört spöstraff för musiker.

Fursten i Caracas

Trots en samlad opposition och ett utbrett missnöje med vanstyre och korruption omvaldes Hugo Chávez med bred marginal. Likt en frälsargestalt står han över all kritik.

Retuschera inte bort historien

Bortplockandet av Tintinböckerna från Kulturhusets bokhyllor är ännu ett exempel på hur vår förståelse av det förflutna undermineras av missriktad välvilja. Försök att förtränga och förneka historien bör mötas med öppenhet och diskussion.

Lås in era politiker!

Jag vet att det är ohövligt av en utlänning att tala om för svenska folket hur de ska handskas med sina politiker. Men läget är akut. Så med risk för att verka förmäten: Får jag be er att sätta dem i fängelse? Deras inflytande över resten av världen har varit katastrofalt.

Dossier

I tsarrikets skugga

Många försök som görs för att förstå samtidens Ryssland hamnar i en gråzon mellan förlöjligande och fördömanden. Nidbilden av landet fokuserar på starka ledare, giriga oligarker och grå huskroppar mot en mjölkvit himmel. Men beskrivningen av Ryssland som ett irrationellt och auktoritärt land är bara delvis sann.

De levandes plikt mot de döda

Att hitta och begrava de som stupade i andra världskriget är inte bara en fråga om värdighet. I dagens Ryssland skänker det också upprättelse åt de anhöriga, om än kanske främst på ett symboliskt plan.

Kulturen blomstrar under jorden

Den ryska undergroundkulturen har fått ett nytt uppsving under Putin. Världsberömda Pussy Riot är bara en i raden av fria konstgrupper som använder ironi och överdrifter för att håna den politiska och religiösa makten.

Ett ryskt dilemma

Den ryska åtskillnaden mellan moralisk och juridisk rätt förvirrar många i väst. Bröderna Karamazov och ett nu aktuellt rättsfall vittnar om den rättsnihilistiska traditionens styrka.

Frizon

Sidenvägens svarta stad

Enligt legenden hade den siste härskaren i den övergivna mongoliska staden Khara Hoto grävt ned en skatt innan han dog. I sökandet efter den gjorde den ryske arkeologen Pjotr Koslov ovärderliga arkeologiska fynd.

Opinion

De privilegierades indignation

Istället för öppenhet präglas samhällsdebatten av nedvärderande omdömen. Oviljan att utsätta sina egna argument för prövning är ett demokratiskt problem.

Den farliga homogeniteten

Svensk idédebatt utmärks av alliansbyggande för likasinnade. Oförmågan till självständig kritik och intellektuellt oberoende leder till låsta positioner och försvar av dogmer.

Intervju

»Konstplundringen måste redas ut«

På 1990-talet aktualiserades frågan om nazisternas konststölder. Man fann att tusentals konstverk ännu inte har återlämnats till sina rättmätiga ägare, säger Evelien Campfens, chef på den institution i Holland som utreder fordringar från drabbade judiska familjer.

Tradition

Evig skönhet och längtan hos Sapfo

Vi vet att Sapfo i sin samtid ansågs vara en av antikens främsta diktare. Däremot vet vi nästan ingenting om hennes privatliv och poesi. De lyriska fragment som finns kvar ger i alla fall en bild av hennes passion för det estetiskt vackra.

Civilisation

Krossade traditioner

Nedläggningen av Orrefors hänger samman med de missriktade rationaliseringsprocesserna inom svensk glasindustri. Hoppet om att slimma en gammaldags konstindustri innebar dess undergång.

En subtilt gåtfull poet

I den norske poeten Steinar Opstads dikter finns en ständig närhet av bara delvis åtkomliga men betydande insikter. Ett av de inslag som bidrar till dikternas speciella karaktär är författarens egenartade bruk av religiöst språkbruk och symbolik.

Kapten på hal is

För hundra år sedan blev Robert Falcon Scott den andre mannen att nå Sydpolen, vilket gav honom hjältestatus i hemlandet Storbritannien. Men på senare år har hans insats kommit att ifrågasättas.

Teorins tvångströja

Idag definieras konst inte utifrån egenskaper hos objekten, utan av omkringliggande teorier. Det har lett till att konstens särart riskerar att gå förlorad.

Världens dyraste Y

Bengt Lindströms skulptur av ett Y utanför Timrå bortskänkes. Det blir dock en dyr gåva för mottagaren.

Öppenhet på vems villkor?

Stora företag skaffar sig idag ökad kontroll över innehållet på internet. Det är lätt att glömma att de har agendor som rimmar illa med tanken om frihet på nätet.

Den nya tidens otidigheter

På den tiden när läsare reagerade på artiklar brevledes kunde man vanligen upptäcka de tokiga eller oförskämda breven på förhand. De var skrivna med bläck i märkliga färger eller kom i kuvert som klippts itu och klistrats ihop med tejp, antagligen för att spara pengar.

Recension

Monster, människor och monstruösa avhandlingar

Monster är populära i samtidskulturen. De sägs vara viktiga därför att de som gränsöverskridare tydliggör att våra begrepp och kategorier är flytande. Samtidigt visar den särställning som vi tilldelar monstren att så icke är fallet.

Operan som brottsplats

I Susan Sontags roman Vulkanälskaren finns ett par scener som utspelas i operavärlden. Just detta exempel på operainslag i skönlitteraturen finns inte upptaget i tyska Ariane Ludwigs akademiska studie Opernbesuche in der Literatur.

Marxism i nya kläder

I Daniel Defoes berömda 1700-talsroman är Robinson Crusoe en köpman från York som, trots att hans fartyg förliser och han hamnar i de mest ogynnsamma omständigheter på en öde ö, fortsätter att framgångsrikt utöva sina puritanska köpmannadygder.

Kärlek på export

Resor och romantik hör ihop. Hade inte Paris förälskat sig i Helena skulle det inte ha blivit någon odyssé. Utan kärlekstörst hade det varit svårt för Club 33. Någonstans däremellan finner man Rajen, den brittiska överhögheten på den indiska subkontinenten.

Filosofi som ett sätt att leva

Vad är filosofi? Begreppet har än idag den dubbelhet det hade med sig från ursprunget hos antikens greker.

I gott sällskap

Julian Barnes tycker om Chamfort. Det gör jag också. Han anser till och med att han är en större tänkare än La Rochefoucauld. Också där är vi eniga. Det är skönt att det är så, det är trevligt att vara överens.

Dörrknackningens triumf

I september 2008 skickade John McCain en budbärare med ett brev till Barack Obama. I brevet föreslog McCain ett antal debatter på olika college och universitet runt om i USA.

Frost över världen

Som att spela tennis utan nät, löd Robert Frosts förklaring till varför han aldrig kunde tänka sig att skriva frivers. Det låter ju väldigt träffande, så länge man inte funderar alltför noga över liknelsen: Nät eller inte nät, hur liknar poesi och tennis varandra?

Den andra sidan av myntet

Vad är pengar? Det är en fråga som vilken femåring som helst kan besvara. Det är samtidigt en fråga som vilken femtioåring som helst knappast kan besvara fullödigt.

Från Wall till Wiman

Det som slår mig när jag har nått slutsidorna i Åke Lundqvists bok om Dagens Nyheters kulturbevakning, Kultursidan. Kulturjournalistiken i Dagens Nyheter 1864-2012 är hur missvisande bokens titel på sätt och vis är.

Företagens sociala utmaningar

Idén om företags samhällsansvar, corporate social responsibility (CSR), har fått ett nästan löjligt stort genomslag. Den är luddig nog för att alla kan definiera den som de vill, och övertygande nog för att företagsledare och påtryckargrupper ska stå i kö för att sjunga dess lov.

Giftig blandning

Olle Matsson är professor i kemi vid BMC i Uppsala och tillika deckarkonnässör. Denna kombination har resulterat i den uppslagsrika studien En dos stryknin. Om gifter och giftmord, i litteraturen (Atlantis bokförlag, 2012).

Reagans superstjärna i FN

Jeane Kirkpatricks ankomst till kontoret på Georgetown University skedde sällan obemärkt. I täten anlände den tidigare FN-ambassadören själv - en nog så imposant och respektingivande uppenbarelse i sig.

Uttolkaren av det omedvetna

Författarnamnet Hermann Hesse har för många i min generation en särskild lyster genom Delfinseriens pocketutgåvor på sjuttiotalet. De psykedeliska omslagen till Narzissoch Goldmund, Klingsors sista sommar och Glaspärlespelet talade som få andra författares verk direkt till tonårshjärtat.

Vår falska självbild

I Mircea Eliades religionsvetenskapliga klassiker Heligt och profant från 1957 särskiljs två olika sätt att uppfatta tid, rum, natur och existens. Det ena sättet är helt igenom sekulärt.

Många vägar till fredlig samvaro

Att Göteborg skulle vara en lite mindre variant av den brittiska huvudstaden stämmer förstås inte. "Lilla London" är ett smeknamn utan täckning.

Tärningen är kastad

Irans geopolitiska roll i Mellanöstern börjar alltmer likna en stormakts. Det folkliga upproret i Syrien har öppnat möjligheter för Iran att utöva ett politiskt inflytande i landet genom tekniskt och militärt stöd till Assadregimen.

Världens gång

Världens gång

"Vid tanken på en judisk president låter de fördomar gå före övertygelse."

NR 8 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...