VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 9 2012TEMA: I dödsskuggans dal

Tema

Hanteringen av döda

Hur döden uppfattas säger mycket om det samhälle där vi lever. Dagens begravningsritualer vittnar såväl om voyeuristiska böjelser som om ångest för förfall och glömska.

Meningslöst att frukta döden

Fruktan är beroende av rädsla för att något dåligt ska komma att hända samt av att det är sannolikt, men inte helt säkert, att det dåliga kommer att ske. Utifrån dessa kriterier finns det få skäl att frukta döden.

Den nya döden

Under de senaste decennierna har en ny syn på döden slagit igenom, inte minst inom vården. Förändringen speglar en samhällsutveckling i riktning mot teknokrati och ekonomism.

Först med det sista

När Claude Monet målade av sin första hustru, Camille, på dödsbädden, bröt han med konventionen om hur döden skulle framställas, som föremål för kontemplation och hinsidestro. Istället litade han till sitt måleri som ett sätt att bearbeta sorgen från en icke-konfessionell ståndpunkt.

Ledare

Mörker över medielandskapet

GK Chesterton talar i kapitlet "The Ethics of Elfland" i boken Othodoxy (1908) om "de dödas demokrati". Detta i kontrast till "den arroganta oligarki" som han menar utövas av människor som bara råkar befinna sig här och nu.

Samhälle

Golvad - men inte utslagen

Ministerpresidenten Artur Mas fick en stjärnsmäll av Kataloniens väljare. Men självständighetsprojektet har ändå en bred förankring hos nära två tredjedelar av väljarna.

I Europas mittpunkt

Med sitt etniska och politiska virrvarr är Moldavien svårstyrt och svårförutsebart. Men det finns hopp om att landets utveckling är på väg in i en ljusare fas.

Legalisering ingen lösning

När jag nyligen var i New York för en offentlig debatt om legalisering av droger, upptäckte jag att det fanns en ökande folkopinion för att genomföra det.

Med riktning mot mitten

För att bli större vill Sverigedemokraterna framstå som ekonomiskt trovärdiga. Men deras besparingsförslag på invandring och flyktingar kan bli kostsamma.

På spaning efter en hägring

Med sina löften om ofantliga rikedomar var Timbuktu under århundraden en gäckande gåta. Idag är staden en skugga av sitt forna jag och ett tillhåll för islamistiska extremister.

Dossier

De goda intentionernas återvändsgränd

Hur rasism och diskriminering ska bemötas är en ödesfråga i många samhällen. Bör kvotering och utökade rättigheter för minoriteter vara en del av svaret? Hur ska man på bästa sätt bemöta och bekämpa diskrimineringen?

Marknaden gynnar minoriteter

Politiker bör inte beakta ras som en faktor i lagstiftnings-arbetet. Risken är att marknadsekonomin undergrävs med stora nackdelar för missgynnade minoriteter.

Positiv särbehandling motverkar sitt syfte

Den faktiska frågan om vad som egentligen händer till följd av positiv särbehandling röner anmärkningsvärt lite uppmärksamhet. En granskning av den positiva särbehandlingens konsekvenser visar att de sällan har varit av godo.

Toleransens mörka sida

Kravet på mångkulturell tolerans kan också maskera en form av intolerans och okänslighet - intolerans mot oliktänkande inom minoritetsgrupper och okänslighet för de gemensamma sociala normer som möjliggör ett samhällsliv präglat av harmoni och generositet.

Frizon

Livet - en skandal!

I slutet av 1880-talet vistades August Strindberg i Danmark och kom då i kontakt med en ung lärare med författarambitioner, Gustav Wied. Denne skulle sedermera bli en av Danmarks mest temperamentsfulla samtidsskildrare.

Opinion

En kultursidas förfall

Svenska Dagbladets kultursidor har nyligen sagt upp samarbetet med en stor del av sina gamla skribenter. Undan för undan drar man ner på de intellektuella ambitionerna för att istället fylla kultursidorna med mode, filmstjärnor och livsstilsreportage.

Intervju

»Israel är dagens jude«

Den världsledande experten på antisemitism, Robert Wistrich, konstaterar att trots att kunskapen och medvetenheten om Förintelsen aldrig varit så stor som idag är antisionismen och antisemitismen på frammarsch.

Tradition

Blåsten av ett temperament

Sven Stolpe började som kritiker av borgerligheten men blev snart en av Sveriges få konservativa intellektuella. Medan andra författare attraherades av Mao och Ho Chi Minh trodde han på jungfru Maria.

Civilisation

Från dekadent till dissident

Alexandr Galitjkallades "Sovjetunionens Bob Dylan" och var därtill en framstående dramatiker. Efter sin kritik av den sovjetiska regimen kom han att leva i exil i Europa.

Kurtiserandets konst

På en utställning i Rom visas just nu ett stort antal målningar av Vermeer och hans samtida kolleger. Det som särskiljer Vermeer från de övriga är koncentrationen och den stillsamma rymden runt de avbildade gestalterna.

Kasta tärningen!

I Sverige domineras marknaden för sällskapsspel av gamla klassiker eller frågespel. Men sällskapsspel är mer än så och borde bedömas som den seriösa kulturyttring de har potential att vara.

Wolfe skärskådar de radikala eliterna

Tom Wolfe är aktuell med en ny roman, där han liksom i de tidigare uppehåller sig vid skiktningarna i det amerikanska samhället.

Press under press

Londonpolisen har anhållit nästan 100 journalister, redaktörer och tidningskontakter (och jag är säker på att fler anhållanden lär följa). Vissa är reportrar som jag känner, anklagade för att ha kringgått mobilföretagens ofta primitiva säkerhetssystem och avlyssnat röstmeddelanden.

Recension

Lever vi i en postliberal tid?

Svante Nycander läser två nya studier över den liberala idétraditionen från 1600-tal till 1900-tal och ser ett fält utan föryngring. Trots att vi fortfarande har mycket att lära av liberalismens stora andar finns ett behov av nya liberala tänkare som kan ta sig an samtidens utmaningar

Mannen som visste att välja fel väg

Sven Hedin och Adolf Hitler skakar hand på omslaget till Axel Odelbergs Vi som beundrade varandra så mycket. Det är olympiska spel i Berlin 1936.

Att slå en järnring runt världen

Arbetare, bönder, administratörer, ungdomar och barn - alla sjunger och sliter de av hjärtans lust i glada, ljusa färger. Aufbau der Republik, byggandet av republiken, är en muralmålning som skulle få Jonas Gardells kitschkonnässör Paul att slicka sig om nosen som en belåten katt:

Kulturevolution eller kulturrevolution?

I den naturvetenskapliga världen råder inget tvivel om att naturligt urval à la Darwin är den process som danat alla levande varelsers byggnad och beteende.

Första världskriget var inte nödvändigt

Det hade kunnat bryta ut när som helst, var som helst! Så hette det både på gymnasiet och universitetet.

Immun mot tidens nycker

På hörnet mellan Broadway och East 20th Street på Manhattan står den västerländska civilisationens sista utpost. Det var på denna adress som konstkritikern Hilton Kramer i början av 1980-talet grundade tidskriften New Criterion.

Därför skapades alléerna

Den klassiska Skånebilden är den öppna slätten med de hamlade pilarna som skär genom landskapet. Tror vi. Men som praktiskt taget allt annat i landskapet är det människoverk och tämligen färskt.

Duellen som aldrig blev av

Få dispyter inom nationalekonomi har varit så aktuella under senare år som den om fiskala stimulansers effekt på ekonomin - eller, mer populärt uttryckt, om regeringar ska gasa eller bromsa när den ekonomiska tillväxten mattas av.

Samarbetets svåra konst

Lukas Moodyssons film Tillsammans från år 2000 slutar med att huvudpersonerna spelar fotboll i trädgården. Det är en fin scen som utstrålar värme och gemenskap. Det spelar ingen roll om man är bra eller dålig, alla får vara med: män, kvinnor, unga, gamla, töntiga, coola.

Strindbergs strategier

Få torde vara så väl skickade att hålla i trådarna, när ett praktverk om August Strindberg ska ges ut under jubileumsåret 2012, som Björn Meidal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Heideggers ord brast ofta

Människan talar. I kraft av sitt språk samlar hon världen: hon kan tala inte bara om det som finns utan även om det som inte finns, såväl om det abstrakta som om det konkreta.

Konsten talar till vårt driftliv

Freudianismen är ett av de stora paradigmskiftena i vårt tänkande. Det konstaterar Nobelpristagaren Eric R Kandel i sin bok: The Age of Insight. The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind and Brain. Han är särskild meriterad för att ta sig an detta ämne.

En Montaigne för alla tider

Den traditionella essän, som ger plats för en längre och personligt färgad betraktelse, är idag en mindre uppskattad litterär konstform.

Den rörliga jätten

För 250 år sedan var Kina jordklotets verkliga stormakt. Qing-dynastin hade konsoliderat sitt välde med eftertryck och expanderade med kraft i Centralasien, Tibet och Mongoliet.

Sontags skoningslösa självanalys

År 1966 slog Susan Sontag igenom med essäsamlingen Against Interpretation, vars innovativa texter om konst, litteratur och tolkning snabbt placerade henne i centrum av den intellektuella diskussionen i både USA och Europa.

Allianser under omprövning

Lord Palmerston hävdade, i ett berömt yttrande, att Storbritannien inte hade några permanenta fiender eller allierade, bara intressen.

Turistens klagan och fascination

Nina Burton ger en rad självkarakteristiker i Flodernas bok. Ett äventyr genom livet, tiden och tre europeiska flöden. Hon är en "stor-frågare" och en "alternativ kartritare", utrustad med en "utforskargen" och tillhörig "encyklopedsläktet".

Visst behöver vi en litterär kanon

För exakt hundra år sedan, olympiadåret 1912, fullbordades antologin Sveriges Nationallitteratur, ett mäktigt praktverk utgivet av Bonniers förlag i 26 band med riksvapnets tre kronor på omslaget.

Världens gång

Årets julklapp: en lesbisk insemination i Danmark?

Få uppenbarelser är så frånstötande som en skadeglad journalist.

NR 9 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...