VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2013TEMA: I rörelse och gemenskap

Ladda hem som PDF plus

Tema

Fri invandring ingen vinstaffär

Ekonomiska argument för fri invandring håller inte. Obegränsad rörlighet över gränserna omfördelar tillgångar och politisk makt från existerande till nya ägare och utmanar principen om medborgerlig äganderätt.

Integration inte allt eller intet

Integration tar tid men kan inte sköta sig själv. Politiker måste bestämma vilka minoriteter som behöver stöd för att ta sig in i samhället.

Kalkyler utan värde

Ekonomiska beräkningar om vinst och förlust av invandring är i grunden meningslösa. De förmår inte att fånga skeendets mångfald.

Lås upp debatten!

En stor andel av Sveriges befolkning saknar rötter i landet. Ett gemenskapsbygge på etnisk härkomst riskerar att skapa splittring och mental segregation.

Ledare

Välfärdsapparaten och den lilla världen

Vi har ett mycket läsvärt tema om migration i detta nummer, men det slår mig, när jag lägger sista handen vid det, att det saknas ett perspektiv på frågan, inte bara här utan i alla sammanhang och det är de specifika svenska förutsättningarna.

Samhälle

Den stora oredans segrare

Att den arabiska våren övergår i instabilitet och osäkerhet gynnar Iran. För det är i Mellanösterns mest kaotiska miljöer som regimen visar sig på styva linan.

En nation kollapsar

Syrien går mot ett totalt sammanbrott. Landet riskerar att bli ett schackbräde för regionens alla stormakter.

Freden håller - trots allt

Den arabiska våren innebär både risker och möjligheter för Israel. Något hot mot freden i regionen tycks den ännu inte innebära.

Dossier

Den ständiga kunskapsfrågan

Kognitionsvetenskap har genomgått flera stora faser. Utvecklingen går nu mot evolutionära perspektiv på tänkandet, säger Peter Gärdenfors.

Lärandet i den svarta boxen

Skolan kombinerar idéer om 2000-talets kunskaper med 1900-talets former av tester och utvärderingar. Sammanblandningen är dömd att misslyckas.

Naturen är vi

Kognitionsvetenskapen är kanske den disciplin som mest av alla löser upp den artificiella och intellektuellt destruktiva gränsen mellan människa och natur. Det är viktigt inte bara av teoretiska eller tekniska skäl utan också nödvändigt för att vi ska förstå oss själva.

Se människan!

Från fysiologi till komplexa beteenden brukar människan följa samma mönster som vilket djur som helst. Men vad gäller kognition finns ingen slutgiltig teori om varför Homo sapiens är som hon är.

Frizon

Homo sapiens 2.0

Genom den vetenskapliga utvecklingen ökar möjligheterna att förvandla människan. Många fruktar en sådan utveckling, men transhumanisterna välkomnar den.

Opinion

En säsong med Thukydides

I en tid då vi översköljs av så mycket ytlig information att vi har svårt att freda oss rekommenderar Stig Strömholm ett enkelt trestegsprogram för intellektuell överlevnad.

Intervju

Folk vill prata om godhet

Den brittiske författaren Alain de Botton försöker överbrygga konflikten mellan troende och ateister. I sin senaste bok vill han visa att ett liv utan tro på Gud medför etiska problem som kan bli svåra att undgå.

Tradition

Trevor-Ropers uppgång och fall

Den brittiske historikern Hugh Trevor-Roper var egentligen specialist på 1600-talet men blev berömd för sin bok Hitlers sista dagar. När han mot slutet av sitt liv gick i god för Hitlers påstådda dagböcker hamnade han däremot i vanrykte.

Civilisation

En ny farao att störta

Upprördheten över Muslimska brödraskapets maktmissbruk och repression har lett till en ny revolt i Egypten. Kanske ser vi nu det första folkliga upproret mot ett islamistiskt styre i arabvärlden.

Fanatism kan provoceras fram

Marius von Mayenburg pjäs Martyrer har under våren spelats på Stockholms stadsteater och i Berlin. Pjäsen visar hur idealisk teatern är för att belysa samhällsproblem.

Israels ledare i närbild

Nyligen släpptes filmen A Woman Called Golda, med Ingrid Bergman i huvudrollen, på dvd. David Andersson har sett den och läst en bok om israeliska premiärministrar.

Läsa religiös dikt i en irreligiös tid

Det sägs ofta att ett religiöst eller politiskt budskap förstör ett konstverk. När man läser äldre religiös dikt eller lyssnar på Bach accepterar man dock den främmande världsbilden.

På spaning efter Amerika

År 1960 gjorde John Steinbeck en uppmärksammad resa genom USA. Lisbeth Lindeborg menar att hans samhällskritik fortfarande är aktuell.

Vietnams Vilhelm Moberg

Den vietnamesiska författaren Duong Thu Huong har tvingats i exil på grund av sina uppriktiga skildringar av hemlandet. I hennes senaste roman beskriver hon den stora prostitutionen i Vietnam.

Recension

De slåss för att dö - hur kan de förlora?

I januari 2006 besökte jag Le Festival au Désert, en underbar tillställning i oasen Essakan utanför staden Timbuktu i norra Mali. Evenemanget dominerades av tuareger, Västafrikas blåklädda ökennomader.

Det senaste från Paris

Den franska intellgientian drabbades av ett rejält manfall under tjugohundratalets första decennium. Pierre Bourdieu dog år 2002, Jacques Derrida 2004, Paul Ricour 2005, Jean Baudrillard 2007 och den urgamle Claude Lévi-Strauss år 2009.

Det stora språnget ut i avgrunden

Människokött konsumerades kokt eller rått; antingen skar man det från döda kroppar eller dödade folk som ännu levde för att komma åt det.

En tusenbladstårta av känslosamhet

Strindbergsåret hade varit gott. Den summeringen gjorde P O Enquist och Ebba Witt-Brattström på 2012 års bokmässa i Göteborg, i varje fall när de avlyssnades på DN:s nätsajt.

Konsten att skapa historia

Historieskrivning och historieforskning betraktas inte sällan som färskvaror.

Makten över gränserna

Det börjar som en fascinerande idéhistoria, men slutar som en slafsig pamflett. Mark Mazowers bästsäljare om internationalismen och dess institutioner är inte bara intressant i sig, utan också som företeelse.

Mannen som uppfann datorn - i förbigående

Under en lektion i logik, det bör ha varit 1973, lät vår lärare undslippa sig frasen "som en Turing-maskin". En ond aning hejdade honom och han vände sig från svarta tavlan och kisade mot klassen:

Medelklassens diskreta charm

Sociologin är en generös vetenskaplig disciplin. Här finns gott om egensinniga figurer.

Modet att döda

Det är svårt att döda, även om nyhetsrapporteringen vilken dag som helst kan få en att tro motsatsen.

På jakt efter den moderna filantropin

Strax före nyårsafton 1868 satte sig Andrew Carnegie ned och sammanfattade sin syn på pengar.

Rapport från politikens Inferno

Kris verkar det vara överallt, särskilt i eurozonen, och alldeles särskilt i sydligaste Europa.

Traditionella värderingar

Ända in på 1900-talets andra hälft fanns det folkgrupper i Nya Guinea som aldrig hade varit i kontakt med "främlingar".

Vem är det som ska bestämma?

Bara djur och gudar kan leva utan ett samhälle. Men hur ska då människornas samhälle organiseras? Frågorna och argumenten är eviga och ständigt återkommande. Carl Rudbeck rekommenderar ett blivande standardverk i ämnet.

Världens gång

Världens gång

Var det bara jag som spårade en triumferande ton i de svenska kommentarerna till att Benedictus XVI valt att gå i pension?

Krönika

Dags för självkritik

I min senaste krönika för Axess beskrev jag hur Storbritanniens självbelåtna mediechefer till sist hade börjat erkänna att de bästa skandinaviska teveprogrammen var bättre än något de själva kunde producera.

Därför byggs det så fult

Varje gång jag anländer till Utrecht med tåget, som nyligen, drar jag förvånat efter andan. Hur kan det komma sig att arkitekterna, med en av de vackraste arkitekturstilarna som exempel inför sina ögon, fick för sig att bygga betongmonster av det slag som omger stationen?

NR 2 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...