VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2013TEMA: Främlingskap och tolerans

Ladda hem som PDF plus

Tema

Det öppna Sverige

I den politiska debatten hävdas som ett faktum att Sverige genomsyras av rasism och strukturell diskriminering. I själva verket är vi öppna och välkomnande mot invandrare.

En attitydfråga

Främlingsfientlighetens orsaker är flera och samverkar. Vilka attityder man har till invandrare påverkar ens agerande och ideologi, men inte hela tiden och inte alltid på sätt som är lätta att förutsäga.

Europa tycker olika

Jämfört med andra europeiska länder har Sverige låg främlingsfientlighet och är positivt till invandring.

Sådan är islamofobin

Muslimer och islam får stor negativ uppmärksamhet i den allmänna debatten. Trots det är fördomarna mot muslimer inte märkbart starkare än för andra grupper.

Ledare

Överextension och åsiktsmarknaden

När barn i två-treårsåldern lär sig tala tenderar de att använda de få ord de kan på ett synnerligen frikostigt sätt. Ordet "boll" kan till exempel betyda alla saker som är runda och "lampa" alla saker som lyser.

Samhälle

Drömmen som blev sann

Litauens ordförandeskap i EU påminner om landets dramatiska förändring under de senaste tjugo åren. Men trots att de är säkrare än någonsin ser litauerna framför allt på medlemskapet som ett skydd mot ryskt inflytande.

Ett system i upplösning

Hugo Chávez och Fidel Castro utvecklade ett djupt ömsesidigt beroende. Det kan stå både Kuba, Venezuela och Chávez efterträdare dyrt.

Euron och idealismen

Europeiska unionen har haft en obestridlig fördel som är svår att beskriva utan att använda barnspråk. Den är "fin". Den är "bra". Att vara emot det europeiska projektet är i bästa fall att vara en fördomsfull nationalist och i värsta fall en anhängare av de krig och folkmord som ödelade Europa under 1900-talet.

Med manus i huvudet

Svenska politikers språk blir alltmer reglerat och mallat för att undvika splittring. Men partiernas krav på talregler och budskapsdisciplinen försämrar det politiska samtalet.

När allt tog slut

Den polska kommunistdiktaturens antisemitiska kampanj blev slutet på en tusenårig judisk historia. Men samtidigt förebådades kommunistsystemets fall.

Dossier

Europas misslyckande

Europa vägrade att ingripa under förstörelsen av Bosnien-Hercegovina. Bara genom att reformera sig själv kan EU ge Bosnien en andra chans.

Historien lever

Bosnienkriget engagerade flera av Europas mest inflytelserika intellektuella. Men deras mod och insikter får inte glömmas och leda till att historien åter förvanskas.

Myten om Dayton

Berättelsen om Daytonavtalet är ovederhäftig och vilseledande. Snarare än en triumf för amerikansk diplomati är avtalet ett skolexempel på varför man inte bör vara bästa vän med USA.

Opinion

En lobbyists bekännelser

Debatten om lobbying borde breddas och problematiseras. Men det är ett faktum att lobbyisterna är en del av svensk demokrati.

Intervju

"Vi lever i skilda världar"

Författaren och journalisten David Goodhart fruktar att den stora invandringen skapar ett segregerat Storbritannien och en försvagad solidaritet med välfärdsstaten. Politikerna, säger han, måste uppmuntra till en vidgning av den nationella identitetens innehåll.

Tradition

En författare för författare

Walter Pater var konsthistoriker, men skrev också romanen Marius the Epicurean. Det är inte en bok som älskas av alla. Men för några är det ett verk att ständigt återkomma till.

Civilisation

Den nödvändiga essän

Nyligen utkom Torsten Ekbom med en samling essäer om skilda ämnen.

Folkmordsförnekarna

Nationalister som idag styr Serbien och Republika Srpska förnekar massakern och folkmordet i Srebrenica. Samtidigt arbetar de för att undergräva sina grannars, Bosnien-Hercegovinas och Kosovos, oberoende och territoriella integritet.

Från väst till öst

Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar möttes som radioamatörer och fysikstudenter på 60-talet, min far i Sverige och min mor i Bulgarien. Varje sommarlov fram till de sena tonåren har jag tillbringat där.

Hitchcock - starkare än någonsin

Mer än 30 år efter sin död är Alfred Hitchcock högaktuell. Vertigo har utsetts till världens bästa film, och dessutom har en film om hans liv gått på bio.

Intressant vittnesmål från talibaner

Talibanernas regim i Afghanistan var fasansfull. Ändå finns det skäl att läsa en samling dikter, där man kommer enskilda talibaner nära.

Unik konst i gudsförgäten trakt

I Nukus i Uzbekistan ligger Savitskijmuseet. Det är besvärligt att komma dit, men samlingen av modernistisk konst är unik.

Recension

Det eviga hatet

Den svenska debatten om det så kallade näthatet skjuter ständigt nya skott; ständigt nya individer och grupper vittnar om hur de har drabbats av hot och tillmälen i sin e-post och i sociala medier. Politikerna talar om skärpt lagstiftning, i synnerhet när det handlar om hat riktat mot politiker.

Filosofi ute i gröngräset

Alltsedan Epikuros glada dagar har trädgården varit en plats för samtal, begrundan och harmoni. En exemplarisk ort för filosofer i samklang med naturen, långt från stadens brus och larm. På grundval av detta levnadsideal utvecklades under 1700-talet landskapsparken av engelskt snitt som en motpol till den symmetriskt utformade barockparken.

Fokus på försoning och dialog

Det finns många knep och metoder för att begripliggöra mänsklighetens utveckling och skapa ordning i kaos. Förenklingar, lättfattliga svartvita berättelser och breda generaliseringar är vanliga i sammanhanget. Ofta används ett dualistiskt angreppssätt som reducerar tillvaron till en kamp mellan två rivaliserande parter.

Frigjord energi

Robert Oppenheimer lärde människorna att förinta sig själva, vilket han på inget vis ångrade. Mannen som ledde det amerikanska atombombsprojektet var motsägelsefull och hjärtskärande ensam. Ulrika Björkstén läser en omtumlande biografi.

Masskultur och 1900-tal

Den 1 oktober i fjol dog den brittiske historikern Eric Hobsbawm, 95 år gammal. In i det sista arbetade han. I början av året kom Fractured Times. Han hann skriva förordet, någon text är nyskriven, och de allra flesta tillkomna sedan han fyllde 80. Han var en förebild för alla tillskyndare av arbetslinjen.

Människokännaren som kände människoätare

När den 100-årige indianvännen Claude Lévi-Strauss i oktober 2009 gick till de sälla jaktmarkerna hedrades han på vitt skilda sätt. Här hemma skrev till exempel Göteborgs-Posten om "den mest berömde antropologen genom tiderna".

Nyanserad bild av revolutionens Iran

Iran har dåligt rykte i vida kretsar. Också i medier som borde veta bättre läser man ofta skildringar där landet framställs som en järnhård diktatur, styrd av galna skäggiga mullor som står bortom allt vad rim och reson heter. Det är det närmaste vi idag kommer en teokrati nu då Kina har erövrat Tibet och Kim Jong Un i skrivande stund ännu inte har Gudförklarats.

När filosofin gick i exil

Vintern 1933, när Hitler tog makten, var Tyskland fortfarande världens ledande filosofiska (och vetenskapliga) nation. Våren 1945, när naziregimen kollapsade, efterlämnade den ruiner i detta liksom i alla andra avseenden.

Rena tankar utan kött och känslor

Ray Kurzweil är inte ödmjuk, han tror att han faktiskt har förstått hur hjärnan fungerar. I HowtoCreate a Mind skisserar han sin teori om hur hjärnan - eller mer exakt hjärnbarken - utför allt det som utgör vårt mentala liv: perception, minne, planering, kreativitet och känslor.

Revolution utan slut

Vi lever i naturvetenskapens och teknikens tidevarv. Vår världsbild präglas av naturvetenskapen. Många av de prylar vi omger oss med har sin upprinnelse i någon vetenskaplig upptäckt. Inte minst har den fördjupade kunskap om atomerna som växte fram under några hektiska år i mitten av 1920-talet lett till insikter som i grunden har förändrat vårt liv.

Spöken från ett glömt Europa

Åker man runt i södra Sverige är det inte ovanligt att man passerar hus och gårdar som ägts av samma familjer i århundraden. Släkter vars historier har utspelats på samma marker i generation efter generation. Krig har inte vidrört det svenska landskapet sedan 1809.

Utan hjärta i en hjärtlös värld

Lezek Kolakowski, en av det moderna Europas stora filosofer, avled 82 år gammal 2009. Hans livsverk är omfattande och mångsidigt, något som framgår av den nyutkomna essäsamlingen Is God happy?. Samlingen innefattar essäer i skiftande ämnen från större delen av författarens liv, och den erbjuder genomgående ytterst stimulerande läsning.

Varken Facebookskepsis eller Twitterkramande

När USA:s näst största stad, Los Angeles, gick till val 2011 för att utse representanter till några av stadens högsta ämbeten var det bara 12 procent av de röstberättigade som tog sig till vallokalerna. Men det mest anmärkningsvärda i historien är inte det låga valdeltagandet, utan att det var så väntat att knappt någon fann det värt att kommentera.

Världens gång

Världens gång

Efter månader av hårdnackat motstånd finns vissa tecken på att regeringen retirerat och i någon omfattning kan tänka sig att återskapa något som påminner om ett svenskt försvar. Det är åtminstone vad experterna hävdar, baserat på ett par ministrars förflugna formuleringar och ett kvardröjande, förtvivlat hopp om statsmannaskap.

NR 5 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...