VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 7 2013TEMA: Universitetet utmanat

Ladda hem som PDF plus

Tema

Digitala drömmar

Intresset växer för storskaliga universitetskurser på nätet. Men de kan inte ersätta den personliga lärarkontakten.

Med MOOC mot det okända

I högskolevärlden beskrivs webbaserad undervisning som en ohejdbar tsunami. Men hur landskapet skulle se ut efter dess framfart är ännu ett oskrivet kapitel.

Okritiskt hyllande av MOOC

Trots nätkursernas betydande brister håller de på att få globalt genomslag. Förklaringen ligger i vår benägenhet att hellre tänka intuitivt än kritiskt.

Tekniken kan avskaffa klassrummet

Genom internet kan vi behålla utbildningar i Sverige. Möjligheterna med och hoten från nätutbildningar borde leda till en reformering av svensk högre utbildning.

Vad händer med de goda lärarna?

Universitetskurser på nätet är inte uteslutande oproblematiska. Utvecklingen riskerar att gå mot en strömlinjeformad pedagogik utan anspråk på komplexitet och kreativitet.

Ledare

Salen i Skövde eller Stanford på nätet?

Det är ingen ände på allt lovvärt som ska åstadkommas med hjälp av mer högskoleutbildning. Rikspolitiker hoppas att det ska rusta Sverige för globaliseringens prövningar (och snygga till arbetslöshetsstatistiken). Lokalpolitiker vill få fart på tillväxten i bygden och locka ungdomen att bo kvar.

Samhälle

De mest lämpade

I det egalitära Sverige är Försvarets tolkskola det närmaste en elit man kan komma. Men det är en brokig skara.

Diplomatin enda hoppet för Syrien

Rolf Ekéus motsätter sig ett militärt angrepp på Syrien. Bara diplomati kan få ett slut på kriget.

När familjen lever farligt

Program för att stödja föräldrarelationer har gett positiva resultat. De borde prövas på allvar.

Skräcken från stäppen

Den starka ideologiska tonen inför nästa års val får många debattörer att blicka bakåt. Nu frammanas spöken från den politiska historien.

Tillfälligheter gav teleunder

Framgångarna för svensk teleindustri sägs ofta vara resultatet av framsynthet och långsiktigt tänkande. I själva verket berodde de mest på tur och tillfälligheter.

Frizon

Jag - robot

Mänskliga robotar med sociala egenskaper är redan en realitet. Men deras känslobeteenden är simulerade - de känner inget.

Världen till förfogande

3d-skrivaren kan inte bara skriva ut texter utan också föremål. Vi står inför en revolutionerande teknikutveckling som öppnar helt nya dimensioner för mänsklig skaparkraft.

Opinion

Så räddas gymnasiet

Gymnasieskolans utveckling måste vändas. Lösningen ligger i att regionerna tar över.

Intervju

"Chavismen har ingen framtid"

De brasilianska journalisterna Leandro Narlochs och Duda Teixeiras böcker om Latinamerikas historia gör rent hus med vänsterns myter och ikoner. Målet är att skapa plats för en politisk debatt som inte kvävs av historien, utan som utgår från dagens situation.

Tradition

Politiken kan inte frälsa oss

Precis som andra av 1900-talets tänkare försökte Karl Löwith förstå seklets katastrofer. Löwith, som tvingats fly från Hitlers Tyskland, menade att roten till det onda var tron på mål och mening i historien.

Civilisation

Den politiske Ingmar Bergman

Skattemyndigheternas hårdhänta agerande fick Ingmar Bergman att lämna Sverige. Denna händelse hade avgörande betydelse för valet 1976, men bagatelliseras i de senaste böckerna om Bergman och Olof Palme.

En eftermiddag hos Boccaccio

Huset där Giovanni Boccaccio levde sina sista år (1363-75) ligger vid huvudgatan i toskanska Certaldo. Likt alla andra hus i staden är det byggt i rödbrunt tegel med några smala fönstervalv, en liten loggia under taket och ett högt torn. Huset har återuppbyggts efter ett bombanfall under andra världskriget.

Hungern är en dålig pedagog

I år är det 100 år sedan Vilhelm Ekelund publicerade sin bok Tyska utsikter. Det är intressant att jämföra den med Stig Dagermans berömda efterkrigsstudie Tysk höst.

Språket är så galet vackert

Regissören Maria Åberg gör succé med sina Shakespeareuppsättningar i England. Rigida shakespeareianer kan dock ha svårt för hennes originella uppsättningar.

Även britter känner skadeglädje

"Das Wort Schadenfreude gibt es nur im Deutschen", hör man ibland tyskar hävda. Ett påstående som på svenska alltså lyder att ordet skadeglädje, det finns minsann bara på tyska.

Översätta Eddan i mellanmjölkens land

Den poetiska Eddan är tämligen glömd i Sverige. Ändå bjuder det isländska verket på visdom och storartad poesi. Det skriver Lars Lönnroth, som nu gör en nyöversättning och bloggar om Eddan.

Recension

Barnsligt enkelt

Den som är mottaglig för hans musik ser ingenting konstigt i att nämna Benjamin Britten i samma andetag som Bach och Beethoven. I år skulle han ha fyllt 100 år, och Carl-Göran Ekerwald botaniserar bland biografier och brev.

Den nya tidens melodi

I en sovjetisk partiresolution från 1918 kan man läsa att "musik är den renaste återspeglingen av människans andliga liv och den starkaste kraften för att forma viljan och känslorna hos massorna och en betydande kraft för att reformera mänskligheten".

Det episka lappkastets historia

Exakt klockan 07.46 tisdagen den 11 september 2001, lämnade American Airlines Flight 11 gate 32B på Logan International Airport i Boston.

En kusin av papper

Det är kanske inte så känt, men Tintin har faktiskt en kusin av kött och blod. En man som föddes 1946, uppkallades efter sin farbror, Georges Remi, och som dessutom blev tecknare, av alla yrken.

Född den fjärde juli

President Woodrow Wilson, som styrde USA under perioden 1913-1921, fick sin plats i européernas hjärtan efter att USA hade kommit till undsättning under första världskriget.

Glömda hjältar och gravar

Andra världskriget började inte när tyska trupper invaderade Polen 1939. Det började två år tidigare, när den spända relationen mellan Japan och Kina eskalerade till ett fullskaligt krig.

Kartornas återkomst

Begreppet geopolitik framstår förmodligen för en svensk publik som gammaldags och ideologiskt tvivelaktigt. Tankarna går till maktintriger och expansionssträvanden i det gamla Europa och till tänkare som Rudolf Kjellén - ärkekonservativ svensk statsvetare vid förra sekelskiftet.

Lidande på distans

Vad man betraktar som historiens drivkrafter beror på perspektiv och infallsvinklar. Christopher Coker är i sin nya bok, Warrior Geeks, emellertid inte i tvivel.

Maskar i det franska äpplet

Arbetslösheten är skyhög. Fransmännen har tappat självförtroendet, de skräms av globaliseringen och undrar hur framtidens välfärd skall finansieras. Det är nu eller aldrig François Hollande måste agera.

Roten till det goda

Ett årtal rymmer så mycket symbolik. Säg 1989, och associationerna flödar. För att inte tala om 1968. Eller 1945.

Smutsiga händer

Behövs det ytterligare en bok om Niccolò Machiavelli? Man har nu i fem sekel dissekerat och diskuterat hans verk. Efter så många år borde väl det mesta vara sagt och utrymmet för nya tolkningar begränsat. Men det vore att underskatta den florentinske tänkaren, som dog 1527.

Tyst i klassen

Det finns en intressant debatt i USA som ifrågasätter dagens syn på framgång när det gäller uppfostran i familjen, utbildning i skola och på universitet samt ledarskap i företag och offentliga institutioner. Är dagens framgångsideal ytligt, "pratigt" och förvånansvärt kollektivt?

Världens gång

Världens gång

Det fanns säkert goda skäl till att förlänga mandatperioderna från tre till fyra år, men jag undrar om någon vägde in effekten det skulle ha på politikerna?

Krönika

Mot sitt eget bästa

Alla vet att makt utan ansvar är farligt, men inte lika många inser att det omvända också är sant: att ansvar utan makt har sina risker. Västvärldens utrikespolitik de senaste åren, särskilt USA:s, Storbritanniens och Frankrikes, har tagit ansvar utan makt, om vi med makt menar förmågan att förverkliga de mål som de förment mäktiga eftersträvar.

Älskade spion

Edward Snowdens avslöjanden har chockat världen. Ilskan över påståendet att den tyska underrättelsetjänsten hjälpte den amerikanska säkerhetstjänsten NSA att spionera på tyska medborgare är så stor att det skulle kunna hindra Angela Merkel från att behålla makten.

NR 7 2013

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...