VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2014TEMA: Går staten att styra?

Ladda hem som PDF plus

Tema

"Staten mår ganska väl"

HG Wessberg är liberalen som tycker det är fint att tjäna staten. I tre år verkade han i dess innersta kärna som statsministerns statssekreterare. Här samtalar han med PJ Anders Linder om förbättrad rekrytering, vikten av offentlig utvärdering, skepsis mot att myndigheter ska låta som företag och att Socialdemokraterna först var med på noterna vad gällde propositionen om FRA.

Den misskötta staten

Den lagstiftande staten, den borgerliga staten, gör det möjligt för den liberala samhällsordningen att fungera. I Sverige fungerar den väl. Detta i skarp kontrast till statens praktiska verksamhet, där styrningen är outvecklad och ges låg prioritet.

Lita mer till de professionella

I årtionden har svenska regeringar försökt styra genom målsättningar och återrapporteringar. Ett alternativ vore att ge tjänstemännen arbetsro.

Staten - är det vi?

Staten har definitivt gjort oss mindre beroende av varandra. Men när det gäller möjligheter till självförverkligande är det nog inte till staten vi ska ställa våra förhoppningar utan till oss själva.

Ledare

Och om det hettar till redan i morgon?

En veckasförsvar var ett av orden på Språknämndens nyordslista i fjol. Vägen dit gick via en SvD-intervju med överbefälhavare Sverker Göranson (2/1 2013), där ÖB klargjorde att Sverige kan försvara sig mot ett begränsat angrepp på en plats i en vecka. "Sedan är våra resurser nedkörda på sådant sätt att motståndskraften inte är så stor längre."

Samhälle

Euro utan full fiskal union

I Europavalet lär frågan om återföring av beslut till nationalstaten dominera. Istället borde politikerna försvara en bestående monetär union med likartad finanspolitik.

S+M = (nog ändå inte) sant

En koalition mellan socialdemokrater och moderater har hittills betecknats som otänkbar. Men i årets val kan ett nytt och ohanterligt parlamentariskt läge göra det omöjliga möjligt.

Slumpens skördar

Bakom de flesta upptäckter ligger inte bara hårt och uthålligt arbete. Inte sällan kan de förklaras med tillfälligheternas spel.

Vad säger vi till eleverna?

Skolans misslyckande förklaras med en rad faktorer. Men i debatten nämns sällan eleverna och deras behov av kunskaper och intellektuell utveckling.

Frizon

Bergtagna - om kriget kom

Bergrummet Elefanten, byggt i allra största hemlighet, skulle vara ledningscentral för civilförsvaret i händelse av krig. Det är ett fascinerande monument över det kalla kriget och svensk 1970-talsinredning.

Turkiskt maktspel

Bakom premiärminister Erdogans repressiva metoder döljer sig en komplicerad dagordning för att bevara makt och inflytande. För att nå sina mål söker han en allians med det kurdiska BDP-partiet.

Vem tar ansvar för Europa?

Den demokratiska principen att utkräva ansvar av makthavare går tillbaka till de allra tidigaste kristna församlingarna. Skillnaderna i redovisningskultur mellan EU-länder är en viktig orsak till eurons kris.

Opinion

Politiserade valforskare

Statsvetenskapen i Sverige är partipolitiserad, med slagsida åt Socialdemokraterna. Resultatet är bland annat att vissa demokratiteorier ignoreras

Intervju

"Modernismen är en fiktion"

Den världsberömde litteraturhistorikern Harold Bloom har konsekvent tagit ställning för den estetiska dimensionen i litteraturen. Men i hans kanon finns plats både för William Shakespeare och för Thomas Pynchon.

Tradition

När allt kunde ifrågasättas

Filosofen d'Holbach medverkade i den stora encyklopedin, och fick stor betydelse genom sin tidiga ateistiska förkunnelse. I en tid när religionskritiker straffas hårt är d'Holbach aktuell.

Civilisation

Den fascinerande och förvirrande Meyrink

Gustav Meyrinks roman Golem har länge betraktats som en klassiker, medan de mer ockulta delarna av författarskapet väckt förfäran. På senare år har emellertid Meyrink fått en renässans.

Flaubert offrade skönheten

Gustave Flaubert blev framgångsrik genom att undertrycka sin längtan efter att skriva vackra scener. Nu är Flaubert aktuell genom nyöversättningen av Madame Bovary och genom en fransk biografi.

Glättad bild av sjukdom

I kända Hollywoodfilmer som Farlig förbindelse ges en felaktig, klichéfylld bild av människor som lider av psykisk sjukdom. Ett lysande undantag är dock filmen Du gör mig galen!.

Gråten är min när du gråter

Kollektiva sorgemanifestationer blir allt vanligare. Men kan vi verkligen sörja människor som vi aldrig känt, undrar Anders Mathlein.

Sveket mot humaniora

Med sin kritik av den humanistiska kulturen skapade C.P. Snow 1959 en livlig debatt. Hans främste kritiker var litteraturforskaren F.R. Leavis. Nu har inläggen kommit i nyutgåva, och de är fortfarande aktuella.

Även Sverige tog slavar

Sverige har pekats ut som ett av de länder som inte tar ansvar för sin tidigare slavhandel.

Recension

Allt som finns att veta

På planet till Helsingfors sitter jag med min iPad och läser om konkreta förändringar i mänskligt beteende och mänsklig miljö som har ägt rum sedan iPhone introducerades år 2007. Bredvid mig sitter ännu några resenärer och läser papperstidningar, men vi är samtidigt många som använt telefonens appar som boardingkort.

Dubbla signaler

Påståendet att de flesta människor anser sig vara moraliska i någon mening borde inte upplevas som kontroversiellt. En del skulle hävda att religion är grunden för den mänskliga moralen, andra att denna helt enkelt utvecklats genom evolution för att vi ska kunna överleva i större grupp. De flesta menar att de flesta av oss är utrustade med någon form av moral och förmåga att skilja gott från ont.

En klass i strykklass

Medelklassen tappar idag mark och fotfäste i ett Amerika där den amerikanska drömmen inte längre framstår som realistisk. Håkan Arvidsson anar allvarliga faror med att aningslöst idealisera den ultrarika överklassens lyxliv.

Fantasin och makten

La Fontaines fabel figurerar på försättsbladet till Alain-Gérard Slamas senaste bok, Les écrivainsqui ont fait la République(Författarna som har skapat republiken):

Geniets vardag

År 2008, bara ett par år före hennes död, hade Louise Bourgeois en enorm retrospektivutställning på Guggenheim i New York. Det som alla besökare oundvikligen slogs av var den enorma storleken på allting. Varje våning av museet var fyllt till brädden med skiftande, ofta storskaliga verk.

Hur mycket mångfald tål vi?

Alltmedan frågeställningar kopplade till migration blir viktigare för väljarna i de rika länderna, har partier i politikens huvudfåra gjort det mesta för att undfly ämnet. Den politiska vänsterns hållning har synts vara "undvik frågan, se till att få så mycket invandring som det är möjligt att driva igenom och hävda att det främjar tillväxten". Att jämföra med den politiska högerns hållning: "var vagt emot invandring, men gör inget som kan sammanlänkas med rasism eller minska tillväxten".

Kompisar på kvällstid

Knappast någon i vuxen ålder är omedveten om vilken roll som krönte Ronald Reagans karriär. Mindre känd utanför USA är Tip O'Neill, representanthusets oppositionsledare under Reaganepoken. En nyligen publicerad biografi, Tip and the Gipper, behandlar samspelet mellan Reagan och O'Neill. Det hade en avgörande betydelse eftersom Republikanerna kontrollerade Vita Huset och senaten, men inte representanthuset.

Kontinuerlig krishantering

Vi är rätt härdade vid det här laget. Nästan varje dag tvingas man läsa om akuta hot mot demokratin. Det kan röra sig om marginella förändringar i det statliga stödet till svensk dockteater. Och den som hyser betänkligheter mot att staten ger sitt stöd till vissa tv-kanaler och tidningar men inte till andra, utmålas omedelbart som ett hot mot demokratin.

Kungen av kitsch

"Han är tyvärr så vacker, besjälad och förtjusande att jag fruktar att hans liv likt en flyktig gudadröm kommer att gå förlorat i denna gemena värld." Så uttryckte sig Richard Wagner i maj 1864 efter sitt första möte med Bayerns nytillträdde kung, den blott 19-årige Ludwig II.

Loppet är kört

Den 24 november ifjol ingick Iran ett avtal om sitt kärnenergiprogram med de så kallade 5+1-staterna, vilka bland annat omfattar USA, Ryssland och Kina. Avtalet innebär att Iran lovar att begränsa sin anrikning av uran och att öppna sina kärnanläggningar för internationella inspektioner, mot att sanktionerna lättas.

Till medelvägens försvar

William Nordhaus, professor i nationalekonomi vid Yale, var en av de första akademikerna som bidrog med en nationalekonomisk modell till de vanliga klimatförändringsmodellerna. Hans DICE-modell (förkortningen står för dynamisk integrerad klimatnationalekonomi) från början av 1990-talet åskådliggjorde vad alla sådana modeller har visat sedan dess: Att det inte är någon dum idé att minska lite på koldioxidutsläppen men att det kan bli väldigt kostsamt att skära för mycket.

Världens gång

Världens gång

Förväntningarna var stora när partiledarna började genomgå terapi i tv. Många såg själva programidén som genial: ingen ger sig ju in i politiken utan att lida av socialt eller emotionellt mindervärdeskomplex, sjuklig makthunger, eller direkt galenskap.

Krönika

"Bra tv" ger inte jämställdhet

Ett förhållande på dekis. Ett jobb hon vantrivs på. Men gå då?! Sannolikheten är stor att hon inte har råd.

Grön attack mot småskalighet

Är man auktoritär om man försvarar "den lilla världen"? Vi som tror att familjen och civilsamhällets andra små gemenskaper är nödvändiga för att fostra civiliserade människor med förmåga att känna samhörighet - är vi obsoleta högerspöken vars idéer hotar demokratin?

NR 2 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...