VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2014TEMA: Frihetens auktoritet

Ladda hem som PDF plus

Tema

Auktoritet håller makten i schack

Att man, som så ofta i brittisk kultur, gisslar överheten behöver inte betyda att man vill riva ned alla fria och historiska auktoriteter. Tvärtom behövs dessa för att balansera makten.

Cheferna ska veta bäst

Den bristande respekten för kunskap och erfarenhet är ett av skälen till försvarsfrågans kris.

Det antiauktoritära samhället är en myt

Vissa bestämmer alltid mer än andra, men det är bara när hierarkin är tydlig som det går att utkräva ansvar.

Värna det fria kunskapssökandets integritet

Det är ett förödande misstag att underminera det självständiga universitetets auktoritet genom politiska och kommersiella krav.

Öppenheten är inte förhandlingsbar

Traditionella auktoriteter kan spela en viktig roll förutsatt att de accepterar det öppna samhällets grunder: kritisk prövning, fri- och rättigheter, lagstyre.

Ledare

Orkar vi göra vad skolan behöver?

Snart räcker det inte med godkänt mattebetyg för att kunna räkna dem alla: förslagen till ytterligare skolreformer utöver alla dem som initierats under Jan Björklunds ministertid. De internationella jämförelserna är obarmhärtiga i sina besked om att den svenska skolan är på glid.

Samhälle

Demonernas återkomst

Antisemitismen är på frammarsch i Frankrike. En av dess främsta representanter är komikern Dieudonné.

Ett herrans liv

När en kyrkoherde började driva en egen begravningsbyrå blev både Fonus och socialdemokratiska kyrkopolitiker oroliga. Händelsen väcker frågan om kyrkans oberoende och roll i samhället.

Kampen om tystnaden

Den kinesiska regimen gör allt för att mörklägga massakern på Himmelska fridens torg. Men tjugofem år efter dödsskjutningarna har nyfikenheten och kunskaperna ökat om vad som då hände.

Modellen byts ut

Med allt mindre konsensus i politiken försvagas de statliga utredningarnas betydelse. Trenden går mot att privata intressen gräver fram fakta och presenterar alternativa program.

Vårt behov av Tingsten

Vad beror det ökade intresset för Herbert Tingsten på? En viktig orsak är hans roll som offentlig intellektuell med breda kunskaper och folkbildarnit.

Örnen flyger ännu högst

Snart sagt varje problem som kan kopplas till USA leder till förutsägelser om att landets position som den globala världsmakten snart kommer att vara ett minne blott. I sviterna av 2008 års finanskris var det dags igen. Då tog vissa chansen att döma ut hela den ekonomiska modell som USA symboliserar, marknadsekonomin, som ett förlegat system.

Frizon

En utopi i upplösning

En våg av nationalism och populism fördjupar klyftan i Europa. EU står inför både en politisk kris och en värderingskris.

Inget är som Texas

Dagens Texas är djupt rotat i sin historia och är fortfarande ett hårt land för nybyggare. Samtidigt lutar det starkt in i framtiden, just tack vare sina rötter.

Opinion

Resultaten måste följas upp

Trots det stora kunskapsfallet bland svenska elever tar inte skoletablissemanget Pisamätningarna på allvar. Nu krävs ett mycket mer konsekvent ledarskap i skolorna.

Intervju

"Utmaningarna är enorma"

Valet till Europaparlamentet väcker frågor om EU:s framtid och inriktning. Viktigast just nu, säger Charles Grant, en av Storbritanniens ledande Europaexperter, är att länderna håller ihop.

Tradition

Stefan Zweigs förlorade värld

Stefan Zweig har på senare år blivit aktuell, bland annat genom den uppmärksammade svenska nyutgåvan av hans självbiografi. Där ges en starkt levande bild av mellankrigstiden, trots att Zweig på många sätt kände sig främmande inför den nya tiden.

Civilisation

Cortázar från A till Z

I år är det 100 år sedan författaren Julio Cortázar föddes, vilket bland annat firas med en nyutkommen samlingsvolym. Cortázar är den mest charmfulla författare som jag har träffat.

Marianne - Frankrikes frihetsgudinna

Bronsstatyn av den franska nationalsymbolen Marianne har åter blivit tillgänglig för parisarna, och nyligen fanns Delacroix' berömda målning av henne med på en stor utställning.

Soanes minnespalats

Att besöka John Soanes hus i London är nästan som att stiga in i en annan persons medvetande.

Svenskt 1970-tal i franska skolan

När man blir förälder och de egna barnen så småningom går igenom skolan körs ens egen skolgång på repeat i minnet. En erfarenhet läggs till en annan, två parallella världar speglar sig i varandra. Man blir äldre.

Var föddes Heliga Birgitta?

På den senaste tiden har Upplands Väsby gjort anspråk på att vara Heliga Birgittas födelsekommun.

Vietnams Balzac

Romanförfattaren Vu Trong Phung gav på 1930-talet en bild av urbaniseringen i Vietnam, som fortfarande känns aktuell. Han var länge förbjuden i det kommunistiska Vietnam men har nu kommit i nyutgåva.

Recension

Arbetsetikens språkrör

Bonden kan vara 'mätt på livet' när han dör, som Abraham. Så också den feodala godsägaren och krigshjälten. Ty båda har fullbordat det tillvarons kretslopp som de aldrig försöker bryta. Men detta gäller inte den 'bildade' människa som strävar efter självförbättring i betydelsen tillägnandet eller skapandet av 'kulturellt innehåll'. Hon kan visserligen bli 'livstrött', men inte i meningen 'mätt på livet' genom fulländningen av ett kretslopp.

Förtryck och revolt

Bekanntmachung - tillkännagivande - står det längst upp på det gulnade tidningsklippet från Grossherzogliche Hessische Zeitung, daterat den 18 juni 1835. Det ligger i en monter på den magnifika utställningen Georg Büchner. Revolutionär mit Feder und Skalpell som nyligen visades i Darmstadt med anledning av 200-årsjubileet av Büchners födelse den 17 oktober 1813.

Hot och mothot

George Frost Kennan tillhörde utan tvivel de kunnigaste bland efterkrigstidens och kalla krigets diplomater, Sovjetexperter och samtidshistoriker. Och han var definitivt den mest insiktsfulle. Kennan föddes i Milwaukee 1904 och dog 2005 i en ålder av nästan exakt 101 år.

Liberalismens nya hjältar

Numera finns det ganska gott om böcker som handlar om liberalismen och dess historia. Vanligtvis börjar de någon gång mot slutet av 1600-talet med Locke och Hobbes, och fortsätter sedan med anhalter som har namn som Kant, Mill, Tocqueville och Constant, för att sluta under 1900-talet med filosofer som Rawls, Berlin och Dworkin.

Maka bakar inte längre kaka

Om du har vistats på en internationell flygplats nyligen, har du säkert noterat den sentida explosionen av populärvetenskaplig litteratur riktad till den intellektuellt nyfikne läsaren med ett par timmar att slå ihjäl. Med utmanande titlar såsom The End of Illness eller Why Everything You Know is Wrong vill dessa böcker sätta vår världsbild på prov och få oss att betrakta tillvaron ur ett nytt och mer hoppfullt perspektiv.

Makten och heligheten

Efter en snabb rättsprocess i en domstol i Minya söder om Kairo dömdes den 24 mars 528 medlemmar i Muslimska brödraskapet till döden. Hur många som slutligen kommer att avrättas är fortfarande oklart, och hur själva rättegången gått till kan naturligtvis diskuteras.

Mycket blir mer

Frankrike är ingen gynnsam miljö för liberaler. Det var länge sedan idéer som låga skatter och frihandel kunde räkna med pålitligt stöd från Paris. Här är staten en positiv kraft och dess omfattande makt något de flesta slår vakt om. Mot den bakgrunden borde det inte skapa något större intresse att ännu en fransk akademiker har författat en enormt tjock bok som i huvudsak avvisar nyliberala lösningar på våra problem.

Slöjan som statussymbol

Valet i Afghanistan har just avslutats när detta skrivs, och det ses som en stor framgång med ett deltagande på uppåt 40 procent bland kvinnorna och totalt cirka 60 procent av de röstberättigade. Kvinnorna sägs ha tagit sig till valurnorna för att stoppa en återgång till talibanernas kvinnoförtryck. Dessa afghanska kvinnor spelar en avgörande roll i Lila Abu-Lughods nyligen utkomna bok Do Muslim Women Need Saving?

Svagt ljus i kompakt mörker

Det Sydafrika som nyss gick till val, 20 år efter det att Nelson Mandela utsågs till president, är ett land i djup kris - ekonomisk såväl som politisk. Tor Billgren läser tre aktuella böcker om problem med djupa rötter och människor med hoppfulla drömmar.

The Truman Show

En naturkatastrof, en konflikt eller ett krig får sällan mer än ett par veckors uppmärksamhet i medierna. Aktualitetskänslighet lägger band på journalisters ihärdighet och tålamod. Efter kort tids uppståndelse riktas rampljuset mot nya oroshärdar.

Utanför världsalltet

Vår grundläggande förståelse för hur naturen fungerar har fördjupats kraftigt under 1900-talet. Fysikerna har kartlagt materiens innersta, från atomen ned till en miljard gånger mindre delar. De har också skapat en helt ny bild av världsalltets storskaliga struktur med galaxer och galaxhopar, liksom för universums historia, från strax efter stora smällen för 14 miljarder år sedan fram till idag.

Världens gång

Världens gång

Jag övervägde ett ögonblick att dra nytta av den ilska som riktades mot hotell Sheraton vid Tegelbacken i Stockholm, efter att en anställd nekat romen Diana Nyman att äta frukost med de andra gästerna.

NR 4 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...