VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2014TEMA: Sommarjobb för en statsminister

Ladda hem som PDF plus

Tema

"Bevara kulturarvet"

Många invandrare har erfarenhet av att arbeta och verka på landsbygden. De kunskaperna borde vi ta tillvara.

"Bygg en kunskapscivilisation"

Vi behöver en förnyad passion för kunskap. Politikerna måste lyssna på de bråkiga akademikerna.

"Flytta till Rosengård"

I Sveriges kommuner skapas strukturer som dämpar företagande. Politiker måste förstå de lokala villkoren.

"Fråga Stoltenberg om Nato"

Både socialdemokrater och moderater måste våga debattera en ny politisk verklighet. Den kommande regeringen måste luta sig framåt, inte blicka tillbaka.

"Gilla inte läget"

En politiker måste hela tiden tänka lite längre och ta tag i utmaningarna som omvärlden erbjuder. Den farligaste frestelsen är att tro att allt är okej som det är.

"Gör folket till skogsägare"

Att äga mark förändrar en människa. Ge varje svensk ett tunnland från Sveaskog så minskar historielöshet och ökar viljan att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

"Invandring driver innovation och tillväxt"

Många flyktingar utvecklar inte sin potential. En fyrkantig syn på kompetens och strävan efter likriktning hämmar förnyelse.

"Läs inga böcker"

Ställ dig andra frågor än du är van vid. Fråga dig vad mänsklig frihet innebär.

"Rätta till friskolorna"

Friskolornas styrelser ska framhäva skolans uppgift i samhället. De som sitter där ska representera kunskap och kultur.

"Slå in på den tredje vägen"

Socialdemokrater och moderater saknar en politik för den globala strukturomvandlingen. Sverige måste investera i kunskap och infrastruktur.

"Sök det komplexa"

Vissa frågor går igen. Ibland är det enklare att blicka bakåt för att förstå nuet än att stirra sig blind på det som beskrivs som aktuella utmaningar.

"Ta med Merkel till fjällen"

Vandra vid Vålådalen. Fundera på forskning och småföretagande.

"Ta tag i tudelningen"

Städerna står för alltmer av ekonomisk tillväxt medan de mindre kommunerna släpar efter. Det är en utveckling som den som vinner valet måste förhålla sig till.

"Våga tänka långsiktigt"

Frestelsen att vinna snabba poänger devalverar politiken. Politiker som orkar driva de långsiktiga frågorna ökar tilltron till demokratin.

Ledare

En dag av glädje, en dag av elände

Lördagen den 18 juni 1864 hölls konselj på Stockholms slott och kung Karl XV skrev under en historisk förordning om utvidgad näringsfrihet. Man talar ofta om detta som införandet av "den fullständiga näringsfriheten", men riktigt så långt gick de styrande inte. Av förordningens åttonde paragraf framgår att ett antal verksamheter som krutproduktion, orgelbyggeri och handel med gifter förblev reglerade.

Samhälle

Det gick för fort i Ukraina

Inbördeskriget är nära i Ukraina och krig mellan Ryssland och Ukraina ett troligt framtidsscenario. Det anser en majoritet (65 procent respektive 77 procent i vardera frågan) av 1 602 ryssar som i slutet av april var med i en enkät gjord av opinionsinstitutet Levada i Moskva.

Geopolitiken är tillbaka

Vladimir Putin drivs av att återta det förlorade inflytandet efter Sovjetunionens fall. Det ställer stora krav på den europeiska sammanhållningen mot Ryssland.

Inspel

Agda, 87 år, har brutit höften och hamnat på mitt sjukhus. För att bäst göra min läkargärning - bota, lindra och trösta - krävs att jag först sätter mig in i ett ospecificerat antal lösblad, att jag flyhänt förmår hantera åtminstone fem journalsystem och sjukhusets intranät. I varje journal döljer sig både unik och överlappande, ofta livsviktig men aldrig fullständig information.

Liv på Mars? Vem bryr sig?

Att avfärda högintelligenta maskiner kan vara vårt värsta misstag någonsin. Det var budskapet i en artikel som publicerades i Huffington Post i april. För den som sett Matrixfilmerna låter det oroväckande. I synnerhet som artikeln undertecknats av några av världens främsta experter inom området: Stephen Hawking, AI-experten Stuart Russell samt Max Tegmark och Nobelpristagaren Frank Wilczek, båda professorer i fysik vid MIT.

Resebrev från Kiev

På en konferens i Kiev samlades historiker, författare och journalister från öst och väst för att visa solidaritet med Ukraina.

Ställ skolan mitt i byn

Om jag idag ville gå in i politiken och göra det för att så småningom nå toppen, vilken fråga skulle jag satsa på? Vilket sakområde ligger centralt i den politiska debatten?

Frizon

Familjen som ägde Florens

Bankirsläkten Medici är framförallt känd som Florens främsta kulturmecenater. Men hur de byggde upp sin förmögenhet och politiska makt är en fascinerande historia.

I det vackra spelets land

Trycket på Brasilien att vinna fotbolls-VM är enormt. Ett misslyckande riskerar att leda till socialt och politiskt kaos.

Vantrivsel i monokulturen

De borgerliga partierna har snävt och fantasilöst definierat en väljargrupp: en medelklass som bara antas intressera sig för sin privatekonomi. Det är inte att bygga allianser.

Opinion

Pikettys teori leder fel

Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys kritik av kapitalismen har väckt stor uppmärksamhet. Men hans idéer fokuserar ensidigt på fördelningen och inte skapandet av välstånd.

Intervju

"Här finns en nationell identitet"

I september röstar Skottland ja eller nej till självständighet. Historikern Tom Devine konstaterar att skillnaderna i politisk kultur blivit allt större.

Tradition

Scott inspirerade skottarna

Inför folkomröstningen om Skottland har Walter Scott åter blivit aktuell. Hans romaner hade väldiga framgångar i början av 1800-talet och bidrog till skottarnas nationalkänsla.

Civilisation

Bacchi Orden borde få återuppstå

Bellmans fiktiva sällskap Bacchi Orden gjorde stor succé i samtidens Stockholm. Men de grova skämten blev för mycket för eftervärlden. Nyligen kom dock en avhandling om Bacchi Orden, och Lars Lönnroth hoppas att den återuppstår.

Demokratins seger och kris

Ryssland har chockerat genom att inte följa de "spelregler" västvärlden tror på. Svante Nordin drar paralleller till mellankrigstiden, då Winston Churchill talade för döva öron.

Den universelle Shakespeare

Shakespeare uppfann människan så som vi känner henne, menar Harold Bloom i sin bok Shakespeare. The Invention of the Human. Men inte lika mycket som han uppfann Storbritannien, replikerar en protektionistisk Daniel Hannan. Åtminstone så som den konservative Europaparlamentarikern och författaren ser på saken i en brett upplagd artikel i Spectator, som efter rubriken "Shakespeare Invented Britain" lägger till ett förtröstansfullt Now He Can Save It.

Det mysiga mordets mästare

Intresset för Agatha Christies böcker är fortfarande enormt. Nya tv-serier produceras i rask takt och i höst utkommer en ny bok med hennes detektiv Hercule Poirot.

Identitetskris för biståndet

Sverige har länge hållit fast vid att bistånd slussas från stat till stat. Men nu går utvecklingen mot en större roll för privata aktörer.

Maktkamp i Östasien

En konflikt mellan Japan och Kina om några öar i Östkinesiska havet har lett till ökade spänningar mellan länderna. I kampen om opinionen gäller det att ha rätt maktkampsberättelse.

När haikun kom till Sverige

Nyligen kom en bok med Tomas Tranströmers haikudikter. Torsten Rönnerstrand beskriver hur denna japanska diktform blev populär i Sverige.

Svårt få göra upp med sin barndom

Skildringar av människors kamp mot religiositet som begränsar är en välfylld litterär genre. Likaså barndomsskildringar som gör upp med en uppväxt kantad av övergrepp.

Varför skrämmer slöjan?

Under senare år har den muslimska slöjan orsakat debatt. Ofta hamnar kvinnornas erfarenhet i skymundan.

Recension

Akut hemlängtan

Många av 1900-talets postkoloniala ledare har klassats som terrorister under en tidigare fas av sin politiska karriär. Två av dessa har till och med fått Nobels fredspris med tiden. Den ene var den sydafrikanske frihetshjälten och statsmannen Nelson Mandela, som ända fram till 2008 stod på CIA:s lista över internationella terrorister.

Aldrig mer!

Den 28 juni i år är det 100 år sedan Gavrilo Princip mördade ärkehertig Franz Ferdinand och hans maka. "Skotten i Sarajevo" blev den lunta som satte världen i brand. Första världskriget följdes för 75 år sedan av utbrottet av det andra. Historiskt var det andra en omedelbar fortsättning på det första.

Apocalypse now

När de yttersta tiderna närmar sig ska Ismaels söner träda fram ur Yathribs öken och erövra de kristnas land. Och Gud ska ge dem landet. Inte för att han älskar Ismaels söner, utan som straff för de kristnas synd och otukt. Men Guds vrede varar inte länge. Snart ska en av Gud utvald Helig Kejsare träda fram. Med svärdets kraft ska han slå de otrogna till marken.

Den siste mandarinen

Passionerad och ständigt öppen för idéer och intryck: det tycks alltid finnas nytt att tillägga om den mexikanske Nobelpristagaren Octavio Paz. Henrik Nilsson hyllar hundraåringen som ingalunda verkar vara på väg att försvinna.

Förlorade illusioner

Italien är på väg mot kollaps. För att rädda landet krävs en radikal brytning med den förhärskande konservativa mentaliteten. Det senaste hoppet står nu till Matteo Renzi, den nye unge premiärministern. Han måste nu se till att "Leoparden" likvideras.

Imperiet slår tillbaka

Om Vladimir Putins Ryssland mot förmodan gav upp försöken att bemäktiga sig kontroll över Ukraina, skulle det innebära ett fundamentalt brott med drygt ett halvt millennium av (nästan) kontinuerlig rysk imperiepolitik. Så lyder en bärande tes i den holländske forskaren Marcel H Van Herpens påpassligt utkomna Putin's Wars.

Kvar i trasorna

Biografier har skrivits i årtusenden, men beteckningen myntades i tidigmodern tid. Tidigare skrev man en vita - ett liv - och under medeltiden oftast i form av en hagiografi, helgonkrönika. Syftet med biografin var, enligt den amerikanske 1800-talshistorikern Jared Sparks, "att göra rättvisa åt berömmelsen och karaktären hos en man som hade kvaliteter och utförde gärningar vilka gjorde honom enastående och värd att minnas".

Nejsägare på frammarsch

Detta var året när Europapolitiken blev galen. Eller galnare. Det beror på vem du frågar.

Pappas pojke och pappas kompis

Ett av de mest bejublade talen på republikanernas konvent 2000, där George W Bush formellt blev sitt partis presidentkandidat, hölls inte på scenen i First Union Center i Philadelphia. Det hölls på däcket av USS New Jersey, det fartyg som använts i flest krig och strider av alla fartyg i den amerikanska flottan, och sändes via länk till konventdeltagarna.

Radikal elitism

Om något historiskt ämne vid det här laget är väl genomtröskat så är det franska revolutionen. Hela bibliotek kan fyllas med studier över de händelser som skakade först Frankrike, sedan Europa och till slut nästan hela världen. De började på 1780-talet och tog slut - ja, redan här börjar åsikterna gå isär. I ett standardverk, François Furets La Revolution slutar den inte förrän någon gång efter 1870-talet-talet med tredje republikens grundande.

Stora snömosfabriken

När jag för några år sedan jobbade på ett brittiskt universitet överöstes jag av långrandiga mejl, ofta i form av information om nya administrativa initiativ eller rapporter från en nyligen tillsatt kommitté. Men i havet av dessa glädjelösa texter var det några enstaka e-brev som stod ut. De kom från en kollega som hade komponerat små originella konstverk, lika vassa som roliga.

Världens gång

Världens gång

Vi hade alla några underbara veckor inför valet till EU-parlamentet, fyllda av de mest utsökta skräckvisioner. Skulle Europas högsta icke-beslutande sinekursförsamling hamna i händerna på fascister? Skulle Sverige representeras av Feministiskt initiativ? Vem stod näst i tur för att ta hand om Lars Adaktusson, om Kristdemokraterna förlorade sin plats?

NR 5 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...