VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 7 2014TEMA: Kommunismen 25 år efteråt

Ladda hem som PDF plus

Tema

Ett land i förfall

Kinas kommunistparti har fortfarande ett hårt grepp om makten. Men repressionen har lett till kulturell utarmning och ökade protester mot regimen.

K-märkta

Idag är kommunismen i stort sett utdöd i Europa. Redan före 1989 års omvälvning hade den förlorat sin politiska och ideologiska kraft.

Makten framför allt

Nordkorea har mot alla odds lyckats överleva och bevara sitt politiska system. Förklaringen ligger i en blandning av självvald isolering och hemsnickrad statsideologi.

Nostalgitrippen

Vladimir Putin utnyttjar konservativa och nationalistiska krafter för att stärka sin makt. Samtidigt uteblir uppgörelsen med den kommunistiska eran.

Problemet är alla offren

Kommunismens utopi är skapandet av en ny människa. Men förverkligandet av utopin förutsätter alltid våld mot den som inte fogar sig.

Tyranniets apologeter

Sverige hyser en välvillig och överslätande inställning till kommunismen. Neutralitetspolitiken och en utbredd konflikträdsla är ett par av förklaringarna.

Ledare

M som gapar över mycket

När detta skrivs har den första talmansrundan efter valet precis avslutats. Moderaterna företräds av sin gruppledare Anna Kinberg Batra. Fredrik Reinfeldt har tagit sin Mats ur skolan.

Samhälle

Argentina hoppas på gudagåvor.

Den döda kon ska klara biffen åt Argentina. Inget nytt under solen, kan man tycka. Avlidna nötkreatur är en självklar del av varje lyckat grillkalas vid Rio de la Plata.

Bakhalt i fädrens spår

Försvinner makt, prestige och pengar från yrken där kvinnor tar över? Utvecklingen inom den akademiska världen är en del av ett mönster.

De fattigas vägspärr

Vi vill inte att ni kommer hit!" hälsar åtta beväpnade ungdomar hjälparbetarna från Läkare utan gränser. I ett reportage i New York Times från Kolo Bengou, Guinea, skildrar journalisten Adam Nossiter hot om våld i det värsta utbrottet av den dödliga virussjukdomen ebola någonsin.

Farväl till oligarkerna?

Ukrainas oligarker har länge format landet. Med en av dem som nybliven president är frågan om de ska hjälpa eller stjälpa demokratiutvecklingen.

Inspel

J M W Turners sista tio femton år som konstnär är också hans mest inspirerade.

Italiensk bokföring

När Matteo Renzi tidigare i år blev Italiens premiärminister utlovades förnyelse och reformer. Men nu tycks även han ha anpassat sig till den bestående ordningen.

Texter utan läsare

Genom skiftet från bok till skärm skapas en värld av kroppslösa texter. Risken är att detta leder till kulturell likriktning där alla texter flyter samman.

Frizon

Yeats gyllene triangel

För W B Yeats blev Nobelpriset inte bara ett erkännande av hans författarskap. Tiden i Sverige och besöket i Stadshuset innebar en konstnärlig förlösning.

Opinion

Akademikers frihet pressas

Kollegialitet är kärnan i verksamheten för högskolor och universitet. Nu urholkas den genom att den administrativa hierarkin förstärks.

Intervju

Argentinska impressioner

En kyrkogårdsvandring i Buenos Aires reser frågor om Argentinas historia. Varför blev framgångslandet från 1800-talets slut dagens skuldtyngda nation? Jakten på förklarande perspektiv för stegen till en Emmy-vinnande tv-journalist, ett par professorer i historia och ekonomi och en före detta finansminister i grannlandet Chile.

Tradition

Brev för nattduksbordet

Madame de Sévigné skrev på 1600-talet ett antal brev som nu hör till den franska litteraturens klassiker. Hon blandade högt och lågt på ett sätt som fortfarande är underhållande.

Civilisation

"Forskning" utan ansvar

Politiker som vill ha en drevfri ministerpost bör satsa på högskolefrågor.

... medan Chile hanterar ett nytt 68

Ricardo Lagos var Chiles president 2000-2006, men hans finest hour inträffade redan i slutet av 1980-talet. Då vände han sig direkt till general Pinochet i direktsänd tv och anklagade denne för löftesbrott och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna: ett modigt drag som spelade stor roll för den vinnande nej-sidan i 1988 års folkomröstning.

Champagne eller ricinolja

Naturvetenskapliga studier motiveras ofta med dess samhällsnytta. Det är olyckligt.

Chatterton bortom myten

Den kult som finns kring poeten Thomas Chatterton beror på att han skall ha begått självmord. Det gjorde han emellertid inte.

Fångad av sin spegelbild

Ett återkommande tema i Lars Noréns författarskap är narcissismen.

Karlfeldt får nytt liv

I år är det 150 år sedan Erik Axel Karlfeldt föddes. Stina Otterberg har därför gett ut en bok om skalden.

Mumintrollets väg till mognad

Tove Jansson skulle i år ha fyllt 100. Hennes böcker om Muminvärlden blev med åren mer psykologiskt komplicerade.

Resa bland ruiner

När Islamiska staten, tidigare Isis, intog staden Mosul i Irak, målade jihadisterna ett arabiskt "n" på dörrarna till kristna hem, vilket står för nasaréer, ett arabiskt ord som används litet nedsättande om kristna eftersom Jesus kom från Nasaret.

Tyska röster om kriget

Hundraårsminnet av första världskrigets utbrott har släppt fram en flod av böcker om den katastrof som blev ett skov i moderniteten, avslutade det långa artonhundratalet och inledde det korta men desto våldsammare tjugonde århundradet.

Recension

Andra könet i tredje världen

Det är med en rejäl uppförsbacke muslimska kvinnor tar sig an uppgiften att tolka Koranen till förmån för mer jämställdhet mellan könen.

Att tänka rätt är mindre

Michel Maffesoli är en fransk sociolog vars idéer nådde viss internationell spridning när postmodernismen härjade som värst på universiteten. Han är ett stort namn i Italien, Brasilien och Sydkorea. Här i Sverige uppmärksammades Maffesoli under 2000-talet på DN:s och Aftonbladets kultursidor. Den excentriske Sorbonneprofessorn, som alltid bär fluga, bjöds också in att föreläsa på Teaterbiennalen i Växjö.

Borta bra men .

Hur exiltillvaron för en författare gestaltar sig beror givetvis på omständigheterna, liksom på författaren själv. Det är många variabler i denna komplicerade ekvation.

Den siste magikern

Den 16 juli 1936 är John Maynard Keynes på auktion i London. Keynes är inte bara den berömde nationalekonomen, inflytelserik rådgivare till den engelska regeringen etcetera, utan också en hängiven samlare av äldre böcker.

Den vertikala järnvägen

Tekniska innovationer som ångmaskinen och glödlampan ledde in på obanade stigar och utvecklingen ändrade färdriktning. Andra uppfinningar som brödrosten eller det elektriska strykjärnet har inte haft samma genomgripande betydelse.

Dömd att erövra

Han var kristenhetens främste banerförare, men också en aggressiv och makthungrig krigarfurste. 1 200 år efter Karl den stores död begrundar MartinLagerholm en mångsidig symbolgestalt.

Ett liv i en krokodilkäft

Historien om filosofen och kritikern Walter Benjamins död är vid det här laget väl känd. På flykt undan Hitler - han hade för länge sedan lämnat lägenheten i sin hemstad Berlin och hade nu även fått överge sin bostad i Paris - tar han sitt liv på ett litet hotell vid gränsen mellan Frankrike och Spanien.

Förbjuden läsefrukt

Inte bara i estetiskt och berättartekniskt hänseende innebar Ulysses något omtumlande nytt inom romankonsten när den efter en rad refuseringar slutligen publicerades 1922 av den parisiska bokhandlaren Sylvia Beach, på hennes för detta ändamål fort tillkomna förlag Shakespeare & Co, med samma namn som bokhandeln.

Guldkalvens återtåg i triumf

Medan ekonomen Thomas Piketty turnerar jorden runt med sin uppseendeväckande teori om hur ojämlikheten breder ut sig med växande inkomst- och förmögenhetsklyftor, gör journalisten, essäisten och förläggaren Jean-Louis Servan-Schreiber (lillebror till 1960-talets franska politiska komet, Jean-Jacques Servan-Schreiber, författare till storsäljaren från 1968, Den amerikanska utmaningen) en kortare och anspråkslösare analys av de rikas situation världen över.

Kulturerna ute i skogarna

Att människan är en art bland alla andra och hör hemma bland primaterna insåg redan Carl von Linné, och att vi har utvecklat våra specifika egenskaper genom naturligt urval var kristallklart för Charles Darwin.

Skulpturer i tiden

In the beginning is my end." T S Eliots ord inleder den sista essän i den sista bok som Eugenio Trías satte punkt för.

Världens gång

Världens gång

På grund av tryckeribranschens närmast sydländska arbetstakt är det möjligt att Skottland har hunnit lämnat Storbritannien och att Sverige har fått en regering när dessa rader når er. Låt mig i så fall vara den förste som beklagar båda dessa besked, om än i efterhand.

NR 7 2014

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...