VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2015TEMA: Public service på riktigt

Ladda hem som PDF plus

Tema

En stat i staten

Grundläggande principer som gäller för andra statliga verksamheter saknas i regelverket kring public service. SVT:s och SR:s konstitutionella ställning måste klarläggas.

Innehållets nationalscen

Färre anställda och fler externa produktioner kan syresätta och vässa public service.

Ta oss på allvar!

Public service måste våga satsa på kvalitet och lita på att lyssnare och tittare är kapabla att själva ta ställning.

Upplysning slår underhållning

Det är inte fel att public service-företagen tar för sig digitalt, men de måste göra det med högklassigt material.

Ledare

Krispaket räcker inte för skolan

Beskedet kom den första måndagen i maj, men det betyder inte att det våras för skolan. När OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher presenterade den stora utvärderingen av vårt skolsystem präglades dagen inte av härliga leenden utan av sammanbiten bisterhet. Det ser riktigt illa ut.

Samhälle

De fattigas kapitalism

På snabb tid har Peru genomgått en remarkabel välståndsutveckling. En marknadsliberal revolution genomfördes istället för en kommunistisk.

Ge staden makten

Nationer och organisationer kan inte längre lösa människors problem. Istället bör de stora städerna knytas samman och ges mera makt.

I korthet

Mindre publikfriande är svårt att tänka sig: en mastodontutställning om Tyskland i London. Utställningen Germany. Memories of a Nation på British Museum blev emellertid en succé. Över 100 000 såg den mellan oktober 2014 och januari i år. 200 objekt, från Gutenbergs bibel (1455) till Volkswagens första bubbla (1953) gestaltade 600 år av tysk historia.

Kooperationens uppgång och fall

Kooperativa förbundet var en gång Sveriges största koncern. KF introducerade en rad nyheter inom dagligvaruhandeln, bland annat snabbköp, stormarknader och modern lagerhantering.

Lös det lokalt

Miljöproblem angrips ofta med toppstyrda och statliga regleringar. En förvaltning som tar hänsyn till lokala förhållanden har många fördelar.

Roboten du älskar att lyda

Roboten som personlig vän är snart en realitet. En uppkopplad och uppdaterad vän som vet allt om dig.

Snart är det val igen

Bland det första David Cameron gjorde efter De konservativas seger i valet var att avlägga en avsiktförklaring. Den nya regeringen skulle "reclaim a mantle that we should never have lost - the mantle of One Nation, one United Kingdom".

Frizon

Jag minns mina kaféer

För wienaren har kaféerna samma funktion som logen för skådespelaren. De är orter utanför tid och rum.

När Europa vände blad

För tvåhundra år sedan utkämpades slaget vid Waterloo. Det satte punkt för en period av ständiga krig. Europa gick in i en era där folksuveränitet och nationalism skapade nya förutsättningar.

Så försvann studenten

Det studentpolitiska engagemanget var länge en del av samhällsutvecklingen. Dess uppgång och fall är en berättelse om hur en autonom akademisk kultur försvann.

Opinion

Regimskifte för Riksbanken

Penningpolitiken har nått vägs ände. Det är dags att införa en ny ordning för de kommande decennierna.

Intervju

Ett folk raderas bort

För hundra år sedan inledde den osmanska staten ett folkmord på hundratusentals assyrier. Idag, berättar den svenskfödde assyriern och poeten Ninos Badur, är de återigen fördrivna och förföljda.

Tradition

Dubbelnaturen Dowson

I slutet av 1800-talet ansågs poeten Ernest Dowson vara mer lovande än den jämnårige William Butler Yeats. Men Dowsons liv föröddes av sjukdom och missbruk.

Civilisation

Att slå tärning om det förflutna

Brädspel kan ge en ökad förståelse för historiska skeenden.

En insekt med insikter

Det är nu 100 år sedan Franz Kafkas Förvandlingen publicerades, och vid samma tid trycktes Gottfried Benns novell Hjärnor. Texterna speglade ett Europa som höll på att slitas sönder.

Islands bidrag till världskulturen

En komplett översättning av de isländska sagorna har nu utkommit. Sten Kindlundh är imponerad men hade gärna sett mer kommentarer.

Kultursidornas storhetstid

Thure Stenström publicerade nyligen Utsikter och insikter. Den och andra klippböcker visar hur bra de svenska kultursidorna en gång var.

Skottarnas och punkarnas plagg

Tartanmönstret används ofta av skotska nationalister och självständighets-förespråkare. Men det förknippas också med punken och med den svenska upptäcktsresanden Sven Hedin.

Särpräglade sånger

I år är det trettio år sedan den estniske poeten Uku Masing (1909-1985) gick bort. Masing är ännu inte översatt till svenska men finns lyckligtvis tillgänglig i aptitretande doser på engelska.

Recension

Att se med nya ögon

Under 1600-talet var Nederländerna en stormakt. Med provinsen Holland i spetsen hade det i slutet av 1500-talet lösgjort sig från det habsburgska Spanien. Visserligen fick man ständigt försvara sin frihet i krig inte bara med Spanien, utan också med England, Frankrike och de tyska staterna i deras olika mer eller mindre tillfälliga allianser.

Det förlorade paradiset

Möjligen var det, för att låna en socialdemokratisk formulering, någonting som gick sönder redan i ett tidigt skede.

En för alla?

En grundmurad slutsats inom evolutionsbiologin har länge varit och är att det naturliga urvalet är den enda process som leder till anpassningar i de levande varelsernas byggnad och beteende.

En förlorad värld

Det senaste halvseklet har de sociala klyftorna i det amerikanska samhället av allt att döma vuxit kraftigt. Utvecklingen har givit upphov till omfattande studier och en intensiv debatt bland samhällsvetare och publicister.

Förbrytarens höst

I flera latinamerikanska länder har den knarkrelaterade brottsligheten och kartellernas våldsutövning påverkat hela befolkningar under decennier. Detta har även satt djupa spår i kulturproduktionen. Henrik Nilsson förmedlar initierade inblickar från extravagansens vardag.

Hela härligheten

"Varifrån pratar du?" frågade de parisiska rebellerna varandra i maj 1968. "Den enda intressanta diskussionen är den som använder sig av argumenta ad hominem", instämmer Emmanuel Carrère.

Här och nu

Återigen har den franske filosofen Michel Onfray slagit sig ner i sin skrivarlya, men denna gång inte för att utöka sin serie om filosofins "mothistoria" utan för att författa det som torde bli han magnum opus, en trilogi med huvudtiteln Brève encyclopédie du monde (En kortfattad encyklopedi om världen).

Järn och blod

Att skriva en biografi om Otto von Bismarck skulle kunna vara ungefär detsamma som att skriva om andra nationers stora män och landsfäder: en Lincoln, Napoleon eller Churchill. Men riktigt så oproblematiskt har det aldrig varit med "järnkanslern", och anledningen till det är förstås det sätt på vilket Tysklands historia utvecklades efter hans död 1898.

Konsten att dö

Ett av de mer spännande vetenskapliga rönen på senare år är upptäckten av de så kallade "kortsovarna". Denna lilla grupp individer - omkring 2 procent av världens befolkning - klarar sig alldeles utmärkt på bara fyra eller fem timmars sömn per dygn.

Kriser och kransar

Bland USA:s 44 presidenter intar tre en särställning i historieskrivningen, men också i det folkliga medvetandet.

Känslan av nederlag

William Faulkners inflytande på den moderna litteraturen är oöverskådligt; efter Shakespeare och jämsides med Herman Melville lär han vara den mest utforskade författaren i den engelska litteraturen.

Vilket judehat?

En isolerad händelse, ett vansinnesdåd av en enda extremist; inget som på något vis var representativt för Danmark. För där finns ju ingen antisemitism.

Världens gång

Världens gång

Jag kan inte göra mig kvitt misstanken att tävlingen om vem som avser att satsa störst resurser på försvaret inte växer ur patriotism och statsmannaskap, utan ur opportunism och inställsamhet. Det brukar hänvisas till "ändrade omvärldsförhållanden", men Ryssland låg där det låg under hela Fredrik Reinfeldts tid som statsminister.

Debatt

Baltikum utmanat

På ett plan tillhör de baltiska staterna de mest sårbara för den ryska desinformationen; deras ryskspråkiga minoriteter tar lätt till sig propagandan från Moskva. På ett annat plan är Estland, Lettland och Litauen mindre sårbara än länder i väst eftersom de har en lång erfarenhet av hur Sovjet och sedermera Ryssland använt sig av informationsvapnet. De ser igenom lögnerna.

Krönika

Detta ständiga skuldbeläggande

Före jul gick självaste statsministern Stefan Löfven (S) ut och proklamerade att ett demokratiskt parti i Sverige med väljarstöd på 13 procent (och ökande) var "nyfascistiskt". Säga vad man vill om Sverigedemokraterna men ett fascistiskt parti är det inte.

En princip lever farligt

Ett demokratiskt styrelseskick vill vi alla ha. Vi vill att alla medborgare ska kunna vara just medborgare och därmed bland annat få påverka hur den offentliga makten utövas. Allas röster ska komma till uttryck. Och allas röster ska ha samma värde.

NR 5 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...