VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2015TEMA: Det händer i klassrummen

Ladda hem som PDF plus

Tema

För skolan i tiden

Den svenska skolans förfall inleddes med individanpassade undervisningsmetoder under 1990-talet. Men det går att återupprätta kunskapsskolan.

Vem bryr sig om talangerna?

Skolan har numera en skyldighet att uppmärksamma särskilt begåvade elever. Men de kommer inte till sin rätt i ett utbildningssystem som värderar lönsamhet högre än bildning och kreativitet.

Vilse i strukturerna

Utbildningsdebatten handlar för mycket om strukturfrågor. Det är pedagogiken och respekten för kunskaper och fakta som är det centrala. Undervisningen måste skyddas mot modeflugor.

Ledare

Hållpunkter för en hygglig höst

Håll DÖ-tänket i schack! Det är en välsignelse att December­överenskommelsen (DÖ) har lagts till handlingarna.

Samhälle

En vinnare?

Donald Trumps framgångar visar att republikanska väljare är beredda att rösta på vem som helst som inte är en del av partietablissemanget. För en ekonomiskt trängd, vit medelklass är hans tillbakablickande reaktionära optimism precis vad de letar efter.

I korthet

Medelhavet har det senaste året ­tagit plats med sorgkanter på förs­tasidor och datorskärmar.

Litauens tatarer träder fram

Landets tatarer står beredda när Litauen ska ta emot muslimska flyktingar.

Man måste dra en gräns

I flyktingdebatten diskuteras sällan rättigheters innehåll och gränser. Men det är nödvändigt om mänskliga rättigheter ska vara grund för staters och individers moraliska och politiska skyldigheter.

Största möjliga tystnad

Den blocköverskridande försvarsuppgörelsen togs emot med lättnad. Därefter har en stor politisk tystnad brett ut sig om försvarets framtid.

Övertygelsepolitiker

Angela Merkels beslut att öppna gränsen för hundra­tusentals flyktingar har förvånat många. Men det är typiskt för en pragmatisk politiker som gradvis förändrat sitt lands värderingar.

Frizon

De lyriska jihadisterna

För att nå framgång måste militanta jihadister vinna över lokalbefolkningen på sin sida. En strategi som används av både al-Qaida och Islamiska staten är poesi.

Vår vägledare i kosmos

För hundra år sedan lade Einstein fram sin allmänna relativitetsteori. Den förändrade vår uppfattning om tid och rum och gjorde honom världsberömd.

Opinion

Kosta vad det kosta vill

Invandringspolitiken har kört i diket. Verkligheten i kommunerna kommer att leda till ett omtänkande.

Intervju

Vi måste smälta vår historia

Europatanken befinner sig i upplösningstillstånd. Men för den italienske författaren Claudio Magris är den både en nödvändighet och en realitet.

Tradition

Terrorns krönikör

När Victor Klemperers dagböcker från Nazi-Tyskland gavs ut på 1990-talet fick de stor uppmärksamhet, också i Sverige. Bland språkvetare var han emellertid känd sedan tidigare för sina studier av det nazistiska språkbruket.

Civilisation

Biografin lever

I två nya böcker tas stormaktstidens Sverige upp. Den ena har ett utpräglat manligt perspektiv, den andra ett kvinnligt.

En brittisk centraleuropé

Författaren och äventyraren Patrick Leigh Fermor (1915-2011) skulle i år ha fyllt hundra.

En filosofisk folkbildare

1900-talets filosofi brukar grovt indelas i två riktningar - den kontinentala och den analytiska - där den senare mer kännetecknas av subtila distinktioner än av djupsinnigt grubbel. I Sverige kom den analytiska filosofin att bli helt dominerande.

Från livets slutskede

Jenny Diski dör. I London Review of Books kan man ta del av hennes essäer från livets slutskede.

Lär av Cambridge

Genom den höga nivån på den brittiska litteraturutbildningen blir studenterna attraktiva på arbetsmarknaden. Sverige har här mycket att lära av Storbritannien.

Verkligheten som dikt

Den ryska författaren Lidija Ginzburg har på senare tid uppmärksammats genom engelska översättningar. Hon efterlämnade ett imponerande livsverk, som dock ännu inte kommit i någon bra utgåva.

Ödets fingrar

Akademiker som ägnar sig åt kontrafaktisk historia brukar få kritik. De kontrafaktiska diskussionerna är emellertid oundvikliga.

Recension

Analys utan läsning

För den som någonsin har studerat litteraturvetenskap bör begreppet "närläsning" vara bekant: att djupdyka i en enskild text för att gräva fram de mest fördolda mönster och tematiska aspekter, inte sällan in absurdum, hör till den litteraturvetenskapliga forskningens vanligaste metoder.

Att läsa är att resa

För ett tiotal år sedan hamnade jag bredvid en vänlig turkisk man i 60-årsåldern på flyget från Istanbul till Köpenhamn. Han visade sig vara muslimsk fundamentalist.

Där vuxna blir som barn

Världen tycks bli mer och mer turbulent. Det som verkade otänkbart för bara något årtionde sedan är nu på väg att bli ett faktum.

Förtalat av inkräktare

Numera framställs Afghanistan i de flesta medier som en medeltida enklav där tiden stannade för flera hundra år sedan.

Ingen utväg

Det talas mycket om muslimer och islam i Sverige idag. Men ämnet behandlas oftast svepande och onyanserat, man är för eller emot.

Kriget ingen glömmer

Den som tror att andra världskriget är ett passerat eller uttömt ämne tar grundligt fel.

Religion i rörelse

Det finns flera anledningar till oro över utvecklingen i Mellanöstern och Nordafrika. Instabiliteten kommer att fortsätta länge, och hur de nya regimerna kommer att se ut när oron väl har lagt sig är det ingen som idag vet.

Sympati för putinismen

Det är "mer än taktlöst" att jämföra den ryske presidenten Vladimir Putin med Adolf Hitler. Vi är helt överens om detta.

Systemets behov

Antingen är det ett problem att digitalisering och automatisering äter arbetstillfällen, eller också inte. Hur som helst innebär det en ny situation. Jan Söderqvist guidar bland guideböcker där meningarna går isär.

Till havs

Nästan tre fjärdedelar av jordens yta är täckt av hav. Därtill är det sammanlagda marina livsrummet fjorton gånger större än det på land.

Ur led är tiden

Det är den 6 april 1922. I Paris har det franska samfundet för filosofi möte. En mängd kända filosofer och vetenskapsmän har samlats för att diskutera tidens problem.

Välstånd för vissa

Kapitalismen som ekonomiskt system och samhällssystem har varit hatad, oälskad eller omstridd sedan sin födelse vid den nya tidens början i renässansens Norditalien och England.

Världens gång

Världens gång

Det finns tvivelsutan många fördelar med parlamentarisk demokrati, men till nackdelarna hör parlamentet och väljarna. Det var därför December­överenskommelsen var ett genidrag.

Debatt

Public services ömma punkt

I den svenska public service-debatten har det funnits några känsliga, emellanåt oberörbara, frågor. I Axess nr 7 lyfter Olle Lidbom (expert i den pågående Medieutredningen) upp några av dem.

Krönika

De liberala premisserna

Det sägs numera ofta att vi lever på 1930-talet på nytt: de politiska omständigheterna ställer ofrånkomliga krav på oss att ta ställning.

Låt mig dela med dig

"Frankrike, det låter härligt! Hur ska du bo?" På en soffa. "Oj då."

NR 8 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...