VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 9 2015TEMA: Vår tids stora kulturfråga

Ladda hem som PDF plus

Tema

Bejaka vidsyntheten

Toleranta kulturer har svårare att mobilisera ett försvar av sina värderingar än kulturer med mer precisa livsrecept. Den inneboende motsättningen är vår tids största utmaning.

Dags att börja om

Kulturen betraktas som något uppbyggligt och autonomt. Men dess karaktär är inte enbart positiv.

Formera alternativ

I den postdigitala tiden förtunnas den gemensamma offentligheten alltmer. Utmaningen för kulturen är att skapa och förvalta värden så att vi bättre klarar av de samhälleliga förändringarna.

Skriv en rapport!

Sverige genomgår förändringar i ett rasande tempo. Vi måste hålla fast vid en kultur som betonar samtal och hopjämkning.

Stå upp för bildning

Synen på kunskap präglas av ett nyttotänkande som inte bara gör oss andligen fattigare. Det riskerar också att leda till ekonomisk utarmning.

Stöd nyskaparna

Risken är stor att det gamla fasas ut, samtidigt som det nya inte kan få plats. Kvar i kulturen blir det medelmåttiga.

Ta strid för verkligheten

Om inget kan sägas om det sanna, goda och rimliga i världen kan inget heller sägas om det falska, skadliga och orimliga. När förnuftet och individen dekonstrueras återstår oss inte mycket.

Tiden bygger kulturen

Tiden fordrar att vi erkänner att kulturen har en egen, ofta annorlunda rytm än den samhället för ögonblicket präglas av. Tiden möjliggör vissa uttryck och omöjliggör andra.

Tillbaka till jorden

All kultur handlar om avgränsningar. En mänsklighet som inte vet varifrån den kommer, vet heller inte vart den är på väg.

Tukta inte kulturen

Med nypiga fingrar och ideologiskt skärpta saxblad tuktar politikerna kulturen. Kvar blir en tuktad styggelse till växt.

Vem förvaltar sköna konster?

Ett kulturellt paradigmskifte börjar skönjas: stängningen och nedläggningen av de offentliga rummen och kulturinstitutionerna.

Våga väcka anstöt

Det har alltid varit konstens roll att provocera och väcka anstöt. Hur ska vi kunna föra en debatt om etik och människovärde om kulturen skrubbas ren från allt anstötligt?

Ledare

Söta drömmar om ett annat klimat

Umeås skolbarn ska frälsas från det vita giftet. Det har kommunens "måltidsservice" bestämt. Eller för att vara mer precis, de unga ska räddas från fördärvet i flytande form.

Samhälle

Den italienska förbannelsen

Korruption genomsyrar det italienska samhället. För första gången tycks det finnas en politisk vilja att göra något åt den.

Fegt och utsmetat

Mona Sahlins program om våldsbejakande extremism är en sörja. Alla försök att komma till rätta med problemet har omöjliggjorts.

I korthet

Försvaret har för få anställda och det kommer att ta flera år för att åtgärda kompetensbristerna, rapporterar Sveriges Radio. Samtidigt kan just du vara officer utan att veta om det. På det sättet går Försvarsmaktens annonskampanj ut i landet. Den är fyndig och träffande. Men räcker den hela vägen för att fylla luckorna?

Minnen att minnas

Jubileumsjournalistik är ett publicistiskt fenomen. Men att något inträffade ett år som slutar på 0 eller 5 gör inte nödvändigtvis händelsen relevant.

Nolltoleransens höga pris

Signalpolitik tycks vara le mot du jour. När regeringen kallar till presskonferens för att tillkännage att Sverige inte längre kan garantera tak över huvudet åt tillresta asylsökande, så är detta, enligt politiska kommentatorer, att betrakta som just signalpolitik.

Skilda vägar?

Britternas inställning till EU blir alltmer kritisk. Folkomröstningen om medlemskapet är idag en helt öppen affär.

Tänk om Kicki blir ledsen

Varför känns det så fundamentalt fel att den konstgjorda ön intill Saltholm i Öresund döptes till Pepparholm? Av samma skäl som det är beklämmande när tjänstgörande poliser gråter ut på Twitter.

Frizon

Allt började med Alice

Lewis Carrolls författarskap är långtifrån begränsat till barn. Med sina ordlekar och språkliga referenser ansluter det sig till en stor engelsk litterär tradition.

Karaktären på tvären

Birollsinnehavarna stjäl rampljuset - idag mer än någonsin förr. Man vet aldrig vad en gråzonsfigur kan ta sig till.

Krönikor för vår tid

Det latinamerikanska litterära reportaget har fått en renässans. Dagens skribenter rör sig obehindrat över nationsgränserna.

Opinion

Räddade av liknöjdheten

Vi har en koalitionsregering utan gemensamma vallöften. Frågan är hur den ska utvärderas.

Intervju

Det finns alltid hopp

Jackie Jakubowski kom till Sverige på flykt från den polska kommunistregimens antisemitiska förföljelser. Här har han skapat ett forum för svensk-judisk kultur men också svensk demokrati.

Tradition

Gubben i graven bredvid

I sin diktning göt Esaias Tegnér ofta liv i historiska gestalter, som Karl XII. Men sig själv beskrev han ofta som död eller döende, till exempel i sin magnifika dikt "Den döde".

Civilisation

Den laglösa Medea

I januari är det premiär i Stockholm för en nyskriven opera om Medea. Nuförtiden tolkar man henne ofta som ett offer, men den antika uppfattningen var en helt annan.

Det förtalade 90-talet

Under senare tid har vi sett en renässans för författare som verkade före modernismens genombrott. Förhoppningsvis kan också intresset för de svenska nittiotalisterna komma tillbaka.

Ett hotat konstnärshotell

Konstnärshotellet i Grez, där August Strindberg och Carl Larsson en gång bodde, återskapades på 1980-talet. Verksamheten har de senaste åren varit hotad. Men den unika miljön måste bevaras.

Kåkfararens Paris

Albertine Sarrazins kultroman Astragal från 1965 har nu kommit i ny svensk översättning.

Lastbara utsvävningar

I såväl Stockholm som Paris pågår utställningar med symbolistisk konst.

Slätstrukna sedlar?

År 1979 intervjuades Olof Lagercrantz i tidskriften FiB/Kulturfront. Lagercrantz, som hade varit chefredaktör för Dagens Nyheter men nu var pensionerad, gick till angrepp mot några kulturpersonligheter som han ansåg vara överskattade: Dag Hammarskjöld, Ingmar Bergman, Evert Taube och Astrid Lindgren.

Recension

Brädets bärsärkar

Det finns två extremlägen i arkeologisk lockelse - en fascination över det riktigt stora och monumentala och en förtjusning över det lilla och intrikata.

Fångat av en stormvind

Det tsaristiska Rysslands undergång och tillkomsten av den nya revolutionära Sovjetstaten har varit ämnet för rader av magistralt lärda studier och fortsätter att vara det. Studierna är så många att man undrar om det kan finnas något att tillägga när man öppnar en ny bok i ämnet.

Föremål för dyrkan

Roland Barthes gjorde sig ett namn, bland annat genom att dödförklara författaren. Själv avled han för 35 år sedan, men hans texter är höggradigt levande när vi nu firar hundraårsminnet av hans födelse. Lena Kåreland vet något om varför.

Han som också kan

Det gick inte riktigt som Jeb Bush hade tänkt sig när toppskiktet av de republikanska presidentkandidaterna möttes i ännu en debattomgång i Denver i slutet av oktober.

Humboldts många gåvor

Årslånga expeditioner, tjocka böcker, en enorm korrespondens med allt från preussiska kejsare och amerikanska presidenter till släkt och vänner . Hur hann han? Och vem var han?

Ny saga om nytt Ungern

Ungern diskuteras flitigt numera. Kritiken mot Viktor Orbáns regering är massiv och berör allt från kulturpolitik till flyktingmottagande och pressfrihet.

Politikens passningsläggare

Ett visst politiskt distrikt söder om Buffalo i delstaten New York domineras historiskt sett av demokraterna.

Skilda världar

Kosmologin är idag inte vad den har varit. Kosmologi - för att vara mera precis "naturvetenskaplig kosmologi"; begreppet "kosmologi" används ju i en bredare betydelse inom till exempel humanvetenskaperna eller religionen - är läran om världsalltets uppbyggnad och utveckling.

Sot utan bot

Michel Houellebecq är nog för de flesta mest förknippad med teman som sexturism, sekter, kloning, allmän värdenihilism och, nu på senare tid, islam. I Houellebecq Économiste hävdar dock ekonomen Bernard Maris att det genomgående temat i författarskapet är något annat, nämligen den moderna kapitalismen.

Stabil låtsasdemokrati

Det ska sägas med en gång: Den amerikanske professorn Grigory Ioffe är kontroversiell. Hans välvilliga tolkning av Alexander Lukasjenkas styre i Vitryssland har mötts av massiv kritik, både från den vitryska oppositionen och från andra forskare på området.

Vem vet mest?

Säg ordet lärling och lärlingsutbildning, och genast dyker inlägg i allianspartiernas skol- och utbildningspolitik upp för vår inre blick. "Många praktiska yrken lär man sig bäst på en arbetsplats, som lärling, istället för i skolbänken", kan man till exempel läsa på Folkpartiets hemsida.

Värre än vi trodde

Den nya Stalinbiografin av Oleg Chlevnjuk - Stalin. Zjizn odnogo vozjdja (Stalin, ett porträtt av en ledare) - känns som den definitiva. Det torde dröja innan det kommer något jämförbart verk.

Debatt

En pedagogik som måste ta slut

"Sveriges skolsystem har förlorat sin själ", sa Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat, på pressträffen tidigare i år när en stor granskning av den svenska skolan presenterades. Resultaten sjunker, likvärdigheten försämras och läraryrkets attraktivitet urholkas. Inte ens själen har överlevt.

Fackböcker 2015

Allt annat än mammas gosse

En artikel om Göran Häggs D'Annunzio. Dekadent diktare, krigare och diktator blir med nödvändighet en artikel om två författare: dels den erotomane esteten och äventyraren Gabriele D'Annunzio, dels hans flitige biograf.

Bakom varje maskin står en människa

Alldeles i början av sin utmärkta bok Äkta robotar härleder Linda Johansson ordet "robot" till Karel ?C apeks märkliga pjäs Rossums Universella Robotar, en märkligt insiktsfull analys av robotikens grundläggande motivation och konsekvenser.

Borgerlig kultur, finns den?

Redan i baksidestexten nämns traumat: hur Fredrik Reinfeldt överräckte den där platt-tv:n till kronprinsessan Victoria. Hans fäbless för Camilla Läckberg och Da Buzz återkommer också gärna i samtalen om borgerlighetens kulturella lågkonjunktur.

Den levande döden

Alla kulturer har gemensamt att man låter begrava sina ledare med pompa och ståt. Det ritualiserade avskedet är av såväl kulturell som politisk vikt, då det innebär slutet för en era och början på en ny sådan.

Det fjärrstyrda kungariket Sverige

Den 28 juni 1709 led den svenska armén under Karl XII ett svårt nederlag i slaget vid Poltava mot den ryska armén under Peter den store. Med spillrorna av sin armé och delar av sitt fältkansli - den kungliga administrationen - lyckades Karl XII sätta sig i säkerhet vid Perevolotjna, alldeles vid floden Dnepr.

Emigranternas utmaning är evig

För ett par år sedan befann jag mig hos en syssling i New York, vars farfar emigrerat från Europa med sin familj på 1920-talet. Inneboende hos min syssling var en kvinna, vars mormor under samma period emigrerat från norra Småland.

En lärjunge i Linnés skugga

Han är kanske inte något riksbekant namn, Clas Bjerkander (1735-1795). Han levde ett "bortskymt liv", som Kerstin Ekman skriver i inledningen till sin levnadsteckning över honom, Då var allt levande och lustigt, liksom Herrarna i skogen (2007) och Se blomman (2011) en berättelse om svensk naturvetenskapshistoria.

En makalös uppgång - ett makalöst fall

I november 1653 fick den åldrade rikskanslern Axel Oxenstierna skäl att fatta pennan. Ärendet var känsligt, så känsligt att han inte vågade överlåta kopierandet av de egna breven åt någon annan utan gjorde det själv.

En storspelare i de gustavianska salongerna

Vilka har varit de drivande aktörerna i den historiska utvecklingen? Har enskilda personer ett stort inflytande eller är det mer sannolikt att varje enskild person utgör en liten kugge i ett större skeende? Och vilka är arenorna där aktörerna verkar?

En äreräddning av den förlorade sonen

Vart jag än rest har jag nästan alltid fått frågan om hur jag ser på familjen Wallenbergs makt.

Ett ideologiskt farväl till folkhemmet

För något halvår sedan kom jag i samspråk med en byggföretagare. Han hade en firma med en handfull anställda. "Många av medarbetarna i de företag jag konkurrerar med bor i baracker", berättade denne för mig.

Fakiren består

För etthundrafemtio år sedan föddes en som kan kallas den svenska humorns motsvarighet till tidigt avlidna rockstjärnor: Axel Wallengren, säkert mer känd under pseudonymen Falstaff, fakir.

Finstämt om den bortglömde Grainger

Det stora anspråket har länge likställts med skapandet av tids- eller rumsligt omfattande konst. Kanske är detta mest framträdande inom konstmusiken.

Från gotik till skyskrapefanatism

Fredric Bedoire, emeriterad professor i arkitekturhistoria vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, har genom åren skrivit en rad synnerligen värdefulla böcker, exempelvis Stockholms byggnader.

Färggrann skildring av modernisten och människan Isaac Grünewald

Under en av sina första vistelser i Paris 1911 skriver den unge Isaac Grünewald i ett brev till sina mecenater Axel Hirsch och Nils Geber: "Jag besvär Er att ej släppa mig nu. Jag måste och jag skall fram. Jag är öfvertygad om min begåfvning och vet att jag skall lyckas [.] Jag är bara 21 år. Ge mig blott 3 år ännu."

Krigare från fredens land

Professorssonen Per-Olof Ödman växte upp på Östermalm, misslyckades med sina studier och tog värvning i amerikanska krigsmakten, sårades i Vietnam 1968 och engagerade sig sedan i veteranrörelsen i USA mot kriget.

Lawrence - svårfångad bortom Arabien

Hur skulle Lawrence av Arabien besegra Islamiska staten?

Lundborg förblir en gåta

Maja Hagerman skrev 2006 Det rena landet, en genomgång av myten om det germanska rasen som myntades av den romerske historikern Tacitus i Germania om det mystiska folket i norr, germanerna.

Mindre modigt om Bernadotte

"Det vimlar inte av roliga och välskrivna böcker om kungligheter." Det skriver Arne Norlin i sin bok Familjen Bernadotte. Makten, myterna, människorna. Den här boken är inte heller rolig. Eller välskriven.

Nato en förutsättning för "Fredens hav"?

Denna lilla men välskrivna och mestadels väl argumenterade bok behandlar säkerheten i Östersjöområdet, ett tema som knappast kunde vara mer angeläget.

Om vägen till en sund själ i en sund kropp

Den friske har tusen önskningar, den sjuke blott en. Det är bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Sådana talesätt visar hur det friska tillståndet betraktas som mer eftersträvansvärt än sjukdomen.

På spaning efter det land som flytt

Resor i ett främmande land, lyder undertiteln. Resor i en främmande man, hade passat lika bra. "Sverige" heter boken.

Reinfeldt på reinfeldtska

Det strängt hierarkiska Moderaterna är inte en plats för uppror. Det finns dock en typ av uppror som tolereras: det som lyckas.

Sveriges historia, dess kyrkors

När predikstolen visade sig vara försvunnen från Birgittakyrkan i Kalmar, och församlingen dessutom hade placerat en kollektomat i lokalerna, reagerade Länsstyrelsen.

Sårade divor - om kvinnors egenmakt och vanmakt

I Sverige lobotomerades över 4 500 personer, från 1940-talet och framåt. Redan från början stod det klart att dödligheten efter operationen var hög. Enstaka år så hög som 17 procent.

Uppfriskande försvar av kapitalismen

Björn Wahlroos bok De 10 sämsta ekonomiska teorierna. Från Keynes till Piketty har en lockande om än något missvisande titel.

Krönika

Den tomma ytan

Vi kommunicerar som aldrig förr. Det betyder inte nödvändigtvis att kommunikationen har ökat i kvalitet eller att vi blir klokare av den.

Kina forskar och innoverar

I år utdelas för första gången ett Nobelpris i ett naturvetenskapligt ämne till en kinesisk forskare baserad i Kina. Mitt under kulturrevolutionen fick Tu Youyou det topphemliga uppdraget i sin militära forskningsenhet att leta rätt på ett botemedel mot malaria, som drabbat kinesiska soldater i Vietnamkriget.

NR 9 2015

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...