VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2016TEMA: När staten sviktar

Ladda hem som PDF plus

Tema

"Staten måste göra comeback"

Anna Dahlberg, politisk redaktör i Expressen, varnar för att staten inte klarar sitt säkerhetsuppdrag och att detta äventyrar tilliten människor emellan.

Den stora reträtten

På ort efter ort försvinner grundläggande samhällstjänster. Genom sin centraliseringsiver överger staten människorna.

Det är bilden som styr

Partierna blir alltmer inriktade på att vinna val än på att genomföra den politik som de tror är bäst. Att värna staten ger ingen röstmaximering.

Från tempel till rövarkulor

Vi måste åter börja försvara och vårda det allmännas värderingar och syften. När institutioner som badhus och bibliotek inte längre är trygga och säkra förlorar de medborgarnas förtroende.

När kriget kommer

Försvarsmakten är helt beroende av en sårbar informationsteknologi och förmår inte längre försörja sig själv. Hela samhället kan slås ut på några dagar.

Ledare

Vi syndar på nåden

Martin Luther talade gärna om "lag och evangelium" och uttrycket används fortfarande. "Lagen står för vad Gud kräver, evangeliet för vad han skänker", sammanfattar Nationalencyklopedin. Det finns frälsning men också påbud att rätta sig efter.

Samhälle

Allt är bra som det är

Samtidigt som BBC:s särställning ifrågasätts tycks SVT och SR ovilliga till omprövningar. Men problemet är att även kommersiella medieföretag verkar i allmänhetens tjänst.

Farväl till Europa

Europaprojektet drevs länge av högerpartier. Nu har de blivit alltmer EU-kritiska medan vänstern försvarar samarbetet.

För mycket av det goda

De forna kommunistländerna får miljarder i EU-stöd. Exemplet Litauen visar att det inte enbart varit positivt.

Hit men inte längre

Oetiska forskare kommer alltid att finnas. De frodas i en miljö där skepsis och försiktighet inte ges utrymme.

Frizon

Den siste sluggern?

Richard Nixon hade en stor politisk begåvning men hyste ett ännu större hämndbegär. Han såg fiender överallt och till sist tog paranoian överhanden.

Men vem var han?

Myten om prästkungen Johannes och hans kristna rike fascinerade det medeltida Europa. Sökandet efter honom pågick i femhundra år.

Uppdrucket

Alkoholvanorna hos den styrande brittiska klassen är inte längre vad de varit. Men det fanns en tid då luncherna var både långa och blöta.

Opinion

Skadad respekt

Bildningsvänner till vänster och höger behöver förenas i stöd för biblioteken som intellektuella mötesplatser och litterära hem.

Tradition

Tråkighetens fiende

Ada Leverson har blivit känd för sin nära vänskap med Oscar Wilde. Men hon var också författare till eleganta romaner och vassa parodier.

Civilisation

"Världen är ett vitt bageri"

Det finns en del intressanta likheter mellan poeterna Tomas Tranströmer och Inger Christensen.

Blodets tron

En ny version av Macbeth har haft premiär på bio. Det finns likheter med tidigare filmatisering av dramat av Welles, Kurosawa och Polanski.

En pigg pingvin

På 1930-talet revolutionerade Penguin bokmarknaden med sina pocketböcker. Idag är det framgångsrikt med sina e-böcker och har blivit ett av världens största förlag.

Farligt på bio

Samtalen mellan regissörerna Alfred Hitchcock och François Truffaut förändrade filmhistorien. Nu har det gjorts en dokumentär om mötet.

Leve konjunktiven

"Herren välsignar och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred."

Långsiktig litteratur

Gloria Gervitz har i 40 år skrivit på sitt diktverk, och Christopher Logue arbetade med sin omdiktning av Homeros Iliaden under nästan ett halvt sekel.

Oroligt söder om Rio Grande

Först de goda nyheterna: i Argentina, Venezuela och Bolivia har företrädarna för en aggressiv och öppet populistisk vänster upplevt svidande valnederlag på sistone.

Tillbaka till Hobbes

Vilken av filosoferna Immanuel Kant och Thomas Hobbes beskriver bäst dagens världspolitik?

Recension

Det mörka arvet

I hjärtat av Paris, på rue Geoffroy-l'Asnier, ligger ett dokumentationscentrum och monument över Förintelsen, numera benämnt Centre de documentation du Mémorial de la Shoah (hebreiska för katastrof) respektive Mémorial de la Shoah.

En inre skönhet

Litteraturkritiker är i allmänhet knappast kända av den större och läsande publiken och få har gjort sig ett namn på den internationella arenan.

Fruktan och fraterniserande

När man tittar bakåt på nationers agerande under historien ter sig vänskapskonstellationer, förlopp och utfall ofta som givna.

Heligt krig mot de otrogna

När islam debatteras uppstår vanligen en häftig rökutveckling som fördunklar sakfrågan medan den upplysande elden saknas. Det brukar inte dröja länge förrän invektiven står som spön i backen.

Islamiska starten

I begynnelsen var det mer som förenade än åtskilde kristendomen och den unga, erövringslystna islam. Åtminstone tyder mycket på detta. Joel Halldorf påminner om ett initialt samförstånd som kontrasterar mot vår tids oförsonlighet.

Karriärist med känsloliv

Vad är kärnan i konservatismen? Vad kännetecknar en effektiv politisk ledare? Var thatcherismen ett resultat av tvingande omständigheter snarare än en ideologi?

Martyrskapets villkor

"I Allah den barmhärtiges namn. De trodde att de levde skyddade inom sina gränser men på ett sätt som de inte väntade sig har Allah spridit skräck och fasa i deras hjärtan. En skara av kalifatets soldater har valt perversitetens huvudstad, Paris, som sin måltavla.

Reservkanslern från Bullerbyn

Angela Merkels framtid ser inte lika ljus ut längre. Det har förvisso länge funnits kritik mot bristen på ideologisk glöd och oviljan att på allvar ta tag i det som sedan blev eurokrisen.

Sfärernas musik

Inom vetenskapen gäller vårt förra sekel som fysikens århundrade. Mellan de första stapplande stegen inom atomfysiken i början av 1900-talet till de kosmologiska upptäckterna i dess slut ligger en lång rad av genombrott i vår förståelse av naturen såväl i smått - atomen, atomkärnan, elementarpartiklarna - som i stort kring universum i dess helhet.

Töväder

Utifrån sett kan ingen gärna ha förlorat kalla kriget. USA och Sovjetunionen var vid flera tillfällen nära att utplåna mänskligheten, och valde till sist i samförstånd att avveckla denna sin domedagsförmåga.

Upp till kamp emot oss själva

Hur beskriver svenska statsvetare svensk politik för engelskspråkiga intresserade? Är Sverige exceptionellt, och i så fall hurdå?

I korthet

App för samvetsömma

Vi behöver en ny app.

Slutet på en era?

När jag var med om att starta tankesmedjan Frivärld 2011 funderade vi på vilka ämnen vi skulle ägna oss åt. Tio år efter 11 september präglades världen av optimism.

Kommentar

Vi vill så väl

I Axess nr 2/2016 utnämner Torbjörn Elensky "tredjevärldismen" till en av Sveriges "överideologier" tillsammans med sådana idékoncept som demokratin, feminismen och antirasismen.

Krönika

Fortsättning följer - tyvärr

I den kultur vi ännu har lär vi oss att ifrågasätta våra egna motiv - kyrkan skulle kalla det för att ge akt på syndaren inom oss själva. Tyvärr har denna beredskap inte rustat oss för att våga lita på andras avsikter.

Fördömda sanning

På 1980-talet hade de postmoderna och postkoloniala paradigmen redan länge sipprat ned på studentnivå vid svenska universitet. Normkritiken fick fotfäste.

Samtiden

De lovar för mycket

En levnadsregel med betydande poänger är att man ska försöka hantera - eller på svengelska: "managera" - förväntningar. Det gäller både i privata och professionella sammanhang.

NR 3 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...