VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 7 2016TEMA: Chauvinism i vår tid

Ladda hem som PDF plus

Tema

De enkla svarens lockelse

Politiker och journalister har drivit på en utveckling där politiken uppfattas som handlingsförlamad och där det råder stor osäkerhet kring normer och värderingar. Högerpopulismen erbjuder ett svar på denna osäkerhet.

Tid för identiteter

Varför har frågan om identitet blivit så central? En viktig förklaring ligger i behovet av kulturell förankring i globaliseringens tidevarv.

Vi vantrivs i demokratin

Pessimism och oro breder ut sig i väst. Mottagligheten ökar för det auktoritära. Politikens största utmaning är därför att åter ge oss framtidshopp.

Ledare

Den stora glömskans tid

Mnemoteknik är ett bra ord att komma ihåg. Det syftar på metoder för att förbättra minnet. Nationalencyklopedin beskriver en av dem så här: "Genom att till exempel föreställa sig att man i ett välkänt rum placerar ut objekt eller företeelser man vill minnas kan man, när man behöver komma ihåg dessa objekt, åter föreställa sig att man är i detta rum."

Samhälle

Asylrätt inte nog som svar

"Du kommer hem till ett annat Sverige", sa en nära vän dagen innan jag, via Istanbul, skulle resa hem från en säkerhetskonferens i Israel. Det var i september förra året och min väns ord föreföll dramatiska i överkant.

Denna omoraliska idyll

Arkitekturen, den enda konstform som man måste vara fysiskt blind för att undkomma, är också ett av de få kulturområden där den stränga modernismen alltjämt är oinskränkt överreligion. Vid något brutalstrukturalistiskt kyrkomöte i tidernas gryning fattades ett beslut om att varje form av utsmyckning eller ornament är att betrakta som kätteri, vilket fått till konsekvens att alla nybyggda hus i Sverige måste se ut som Finlandsfärjor.

Det var då det

För ett år sedan förkunnade Stefan Löfven att flyktingpolitiken låg fast. En månad senare lades den om. Det är frestande att vara cynisk inför de tvära kasten och det politiska haveriet. Men situationen kräver engagemang och nya lösningar.

Det var då det

För ett år sedan förkunnade Stefan Löfven att flyktingpolitiken låg fast. En månad senare lades den om. Det är frestande att vara cynisk inför de tvära kasten och det politiska haveriet. Men situationen kräver engagemang och nya lösningar.

Skalövningar

Svenska partier har länge rört sig längs höger-vänsterskalan. Men när synen på nationalstaten utmanas tvingas de att förhålla sig till nya och mer komplicerade konfliktmönster.

Skalövningar

Svenska partier har länge rört sig längs höger-vänsterskalan. Men när synen på nationalstaten utmanas tvingas de att förhålla sig till nya och mer komplicerade konfliktmönster.

Snart i var mans hand

Varför? En del tittar förskräckt när jag visar fram min hand med det lilla datorchippet som syns svagt under huden. Drygt en halv centimeter långt och en millimeter brett ligger det inkapslat strax bakom vecket mellan tummen och pekfingret.

Stängt och otryggt

Allt fler franska judar känner sig otrygga och lämnar landet. I Parisförorten Créteil har den en gång så starka judiska närvaron minskat.

Vi vill kliva av

Chiles framgångsrika ekonomiska utveckling stagnerar. En antikapitalistisk och populistisk retorik ligger bakom.

Frizon

Drömmar om Rio de la Plata

Novellen har länge haft en särställning i Argentina. En ny generation författare upprätthåller traditionen.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

Världen är ur led

Metaforer är bärare av kunskap, men de är också redskap för manipulation. Ett drama av Euripides visar deras dolda inflytande på vårt tänkande.

Opinion

Det behövs en ny Fälldin

Privat ägande och företagande var hörnstenar för Thorbjörn Fälldin. Borgerliga partiledare måste fortsätta att försvara dem.

Intervju

Men oron sitter i

Det misslyckade kuppförsöket i Turkiet i somras väcker frågor om landets framtid och demokratiska utveckling. Thomas Gür har följt utvecklingen på nära håll.

Tradition

Den femte drottningen

Epitetet "deckardrottning" används alltför flitigt. P.D. James hör till de få som förtjänar det.

Civilisation

"Jag påyrkar fem minuters tystnad"

Människor utan självkritik kan ibland åstadkomma fantastiska saker.

Brutalt men elegant

Edward St Aubyns romansvit har kommit på svenska, och nyligen publicerades en stor biografi över Evelyn Waugh. Det våras för den brittiska satirromanen, skriver Charlotta E Lindell.

Denna omoraliska idyll

Arkitekturen, den enda konstform som man måste vara fysiskt blind för att undkomma, är också ett av de få kulturområden där den stränga modernismen alltjämt är oinskränkt överreligion. Vid något brutalstrukturalistiskt kyrkomöte i tidernas gryning fattades ett beslut om att varje form av utsmyckning eller ornament är att betrakta som kätteri, vilket fått till konsekvens att alla nybyggda hus i Sverige måste se ut som Finlandsfärjor.

Det behövs en ny Fälldin

Privat ägande och företagande var hörnstenar för Thorbjörn Fälldin. Borgerliga partiledare måste fortsätta att försvara dem.

Drömmar om Rio de la Plata

Novellen har länge haft en särställning i Argentina. En ny generation författare upprätthåller traditionen.

En gentleman i Vita huset

En biografi över George Bush d.ä. utkom nyligen. Bush värderas idag högre än då han var president på 1990-talet.

En melankolisk stad

Den säregna jugendarkitekturen har satt sin prägel på Riga. Jakob Sjövall har besökt Lettland, som kan fira 25 år av frihet.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

Från Sartre till Beyoncé

När bilden blir viktigare än ordet förändras de intellektuellas uppgift. Men på nätet erbjuds plats och inflytande för goda tankar och oberoende skribenter.

När filosofen ramlade i brunnen

Mycket av det vi vet om grekisk filosofi kommer från Diogenes Laërtios Berömda filosofers liv och läror, som nu har översatts till svenska. Svante Nordin rekommenderar en filosofibiografi per kväll.

Snart i var mans hand

Varför? En del tittar förskräckt när jag visar fram min hand med det lilla datorchippet som syns svagt under huden. Drygt en halv centimeter långt och en millimeter brett ligger det inkapslat strax bakom vecket mellan tummen och pekfingret.

Stängt och otryggt

Allt fler franska judar känner sig otrygga och lämnar landet. I Parisförorten Créteil har den en gång så starka judiska närvaron minskat.

Tidsödande utställningar

Ett tema på årets arkitekturbiennal i Venedig är hur byggnader blir till, från abstrakt idé till konkret objekt.

Vi vill kliva av

Chiles framgångsrika ekonomiska utveckling stagnerar. En antikapitalistisk och populistisk retorik ligger bakom.

Världen är ur led

Metaforer är bärare av kunskap, men de är också redskap för manipulation. Ett drama av Euripides visar deras dolda inflytande på vårt tänkande.

Recension

Arabisk höst

Professor Marc Lynch vid George Washington University är en ivrig anhängare av att ta akademin in i det offentliga samtalet. Sedan ett drygt decennium är han också själv en av de mest framträdande rösterna i amerikansk Mellanösterndebatt, där han länge försökt rikta fokus mot hur arabvärlden svarar på globalisering, nya medier och andra samhällsförändringar.

Balansrubbningar

Knappast något århundrade i vår historia har börjat så olyckligt som det tjugonde. Lite mer än ett decennium in i det nya seklet utbryter det första av de två blodigaste krig mänskligheten har utkämpat - det första världskriget.

Den propre poeten

Den formulering av Wallace Stevens som har blivit mest känd är "Money is a kind of poetry". Detta beror väl inte i första hand på att själva tanken är särskilt hisnande eller ens originell, utan snarare på att den ger alla kommentatorer en anledning att påminna om att en av 1900-talets främsta amerikanska poeter i sitt yrkesliv sysslade med just pengar och att poesiskrivandet för hans vidkommande snarast var en vurm vid sidan om, en hobbyverksamhet. Poesi var något Wallace Stevens pysslade med under lediga söndagar eller under någon timme före läggdags.

Dygder i samklang

Bronislaw Malinowski hade ett ideal. Den polsk-brittiske antropologen tänkte först samla iakttagelser på fältet och därefter redogöra för dem objektivt och förutsättningslöst. Men det slutade med att han blev sittande i förtvivlan med en ohanterlig hög av fakta.

Hem till byn

När man befattar sig med tyskt kultur- och tankeliv stöter man allt emellanåt på olika tyska "urord", ett slags nationellt laddade ord kopplade till föreställningar om specifika värden.

Jack uppstickaren

Då Jack Ma föddes 1964 var privat affärsverksamhet ett okänt begrepp i Kina. Staten stod för över 90 procent av landets produktion, och dessutom hade cirka 40 miljoner kineser just strukit med i historiens värsta svältkatastrof.

Maskindrömmar

Den 29 augusti 1997 fick det militära datasystemet Skynet ett självmedvetande, efter att ha varit aktiverat i bara några veckor. Det exponentiella lärandet var avgörande för att åstadkomma självmedvetande, och när det väl uppnåddes fanns det ingen väg tillbaka.

Offermentalitet

Varför skriva en geopolitisk bok om Rumänien? Landets geografi och historia är ju i det närmaste terra inkognita både i Europa och globalt. Det krävs ett särskilt spårsinne för att finna det särpräglade och fascinerande med landet.

Processen

Berättelserna om 1900-talets fasansfulla historia fyller hyllmeter. I bok efter bok används seklets skräckkabinett för att belysa elände och förödelse, lidande och mördande, förintelse och utrotning. Och gång på gång pekas på vad ett totalitärt tänkande och en populistisk retorik leder till.

Valsen går

Lögnen är i regel något vi undviker till varje pris. Eller det är i varje fall vad vi gärna vill tro. Men det finns ljugande av olika sorter, som fyller olika funktioner. Margareta Melén söker sanningen om osanningens många skepnader hos franska filosofer.

Vi och vårt

När två religiöst inspirerade muslimska terrorister mördade prästen Jacques Hamel i en kyrka i Normandie genom att skära halsen av honom, var det inte första gången något sådant inträffat. Under inbördeskriget i Syrien har präster många gånger avrättats på samma vis och av samma anledning. Nytt var att det denna gång hände i Europa.

I korthet

Inkörsporten till barbariet

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen argumenterade författaren Theodor Kallifatides för gammaldags språkriktighet: "Det språkliga godtycket är inkörsporten till barbariet. Vi förväntas kunna hantera enormt komplicerade apparater som mobiltelefoner och datorer, men varje krav på att lära sig ett antal grundläggande syntaktiska och grammatiska regler betraktas som ett övergrepp."

Inkörsporten till barbariet

I en artikel i Svenska Dagbladet nyligen argumenterade författaren Theodor Kallifatides för gammaldags språkriktighet: "Det språkliga godtycket är inkörsporten till barbariet. Vi förväntas kunna hantera enormt komplicerade apparater som mobiltelefoner och datorer, men varje krav på att lära sig ett antal grundläggande syntaktiska och grammatiska regler betraktas som ett övergrepp."

Kommentar

En stenig väg att gå

Jag läser Olle Lidboms text (Axess 6/16) i en paus under en ledningskonferens. Ungefär hundra chefspersoner inom nya, förstorade, Mittmedia sitter för första gången i samma rum. Uppdraget: att försöka koppla ett grepp om den tvålhala framtiden.

Krönika

Asylrätt inte nog som svar

"Du kommer hem till ett annat Sverige", sa en nära vän dagen innan jag, via Istanbul, skulle resa hem från en säkerhetskonferens i Israel. Det var i september förra året och min väns ord föreföll dramatiska i överkant.

Den öppna dörrens tyranni

Ett eget rum. Det är något som de flesta av Sveriges kontorsslavar endast kan drömma om.

Tyckonomin går på högvarv

Som krönikör livnär man sig på att slå åt alla håll. Det är alltså inte så konstigt att skrået har blivit en av vår tids tacksammaste måltavlor - förr eller senare vill ju folk banka tillbaka. Dessa motangrepp sorterar allmänt under begreppet "tyckonomi", som i "Tyckonomin urholkar samhällsdebatten; I tyckonomin är det bara åsikter som spelar någon roll, inte fakta; Nu går tyckonomin på högvarv", etcetera.

Tyckonomin går på högvarv

Som krönikör livnär man sig på att slå åt alla håll. Det är alltså inte så konstigt att skrået har blivit en av vår tids tacksammaste måltavlor - förr eller senare vill ju folk banka tillbaka. Dessa motangrepp sorterar allmänt under begreppet "tyckonomi", som i "Tyckonomin urholkar samhällsdebatten; I tyckonomin är det bara åsikter som spelar någon roll, inte fakta; Nu går tyckonomin på högvarv", etcetera.

Samtiden

Från baren till komposten

"Det kan också vara något man använder i princip varje dag, för att ha en inomhuspool, en utomhuspool, en trädgårdsmästare, en restaurangkock och så vidare."

NR 7 2016

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...