VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2017TEMA: Världen efter historiens slut

Ladda hem som PDF plus

Tema

Allas och ingens fel

Dagens stora samhällsproblem är resultatet av en politik som både vänster och höger bär ansvar för. Det förklarar att Sverigedemokraternas saknade inflytande blir en tillgång för partiet.

Desarmera med demokrati

Förorter som plågas av extremism, segregation och kriminalitet har övergivits av myndigheter och politiker. Fler demokratifrämjande åtgärder och större polisiär närvaro kan vända utvecklingen.

Det tar tio år

Storbritannien lär klara sig bra utanför EU. Det kan bli värre för dem som blir kvar.

En informationsfråga

Vitala nationella värden hotas om vi inte klarar av att säkra vår information mot manipulationer och angrepp.

Ett förvirrat Europa

Behoven av Europasamarbete har ändrats. Kan man inte ställa om utifrån de nya förutsättningarna är det bara en tidsfråga innan fler länder lämnar EU.

Fältet ligger fritt

Vägen mot bättre tider är inte så krånglig. Politikerna behöver förstå de civila samhällsbärarna.

Historien återkom

Inför rysk aggression ökar Europa åter sina försvarsbudgetar. Det ger utrymme för politiskt nytänkande.

I brytningstiden

En period av instabilitet mellan USA och Kina ligger framför oss. Europas uppgift är att försvara internationell rätt och de institutioner som gett oss fred.

När Kina tar över

Globalisering och frihandel utmanas av populistisk retorik och protektionism. Europa får ställa in sig på att Kina blir motorn i världshandeln.

Suget efter det nya

Kanske finns det en komplexitetsgräns för samhällen. Att Sverigedemokraterna saknat inflytande blir en tillgång för partiet.

Vilken roll ska staten spela?

Hur ska en samhällsgemenskap upprättas när motsättningarna mellan minoriteter och majoriteter ökar? Liberaler behöver stå upp mot både reaktionär konservatism och radikal nationalism.

Väst åter fjättrat

Väst utmanas ekonomiskt av Asien och politiskt av en anti-liberal populism. Inför denna utveckling hukar vi oss.

Ledare

Varning för generaldirektörer

Ibland är det väl så viktigt att studera symboler som sakfrågor när man ska förstå vart en utveckling är på väg. Ett aktuellt exempel från den akademiska världen gäller regeringens beslut från i höstas att under 2017 avskaffa titeln universitetskansler och ersätta den med generaldirektör. Förmodligen ryker även Universitetskanslersämbetet och ersätts med Myndigheten för Akademisk Omstrukturering (MAO) eller någonting i den stilen.

Samhälle

Fritt fram

Bill & Melina Gates stiftelse finansierar enbart forskning som görs tillgänglig för allmänheten. Det utmanar systemet för hur vetenskaplig publicering värderas.

Nu är det brexits epok

Brittisk politik domineras helt av brexit. Och så kommer det att vara länge.

Omvända roller

Medan Sydkorea skakas av en djup politisk kris flyttar ärkefienden Nordkorea fram positionerna. Det är en riskabel utveckling.

På helspänn

Litauen har länge fruktat president Putins avsikter. President Trump ökar farhågorna.

Frizon

Något på hjärnan?

Tänk om Charles Darwins teori om det naturliga urvalet inte bara handlar om gener. Tänk om det är en process som även utspelar sig i vårt medvetande och våra tankar.

Sveriges hemliga krig

Under lång tid och utan insyn finansierade Sverige befrielserörelser i södra Afrika med flera miljarder kronor. Det innebar ett samarbete med Sovjetunionen i stödet till marxistiska väpnade grupper.

Opinion

Demokrater på olika sätt

Många sätter likhetstecken mellan liberal och demokrati. Men frågan är om det är så klokt att göra dem till begrepp som förutsätter varandra.

Tradition

Mellan Picasso och Pétain

Gertrude Stein blev berömd både för sina egna böcker och för sitt stöd till framstående författare och konstnärer. På senare år har hennes relation till fascismen blivit hett omdebatterad.

Civilisation

Att sätta grymheten främst

Till skillnad från många andra liberaler hade Judith N Shklar en djupt pessimistisk människosyn. Katarina Barrling har läst ett urval av hennes essäer.

Churchills sista strider

Winston Churchills liv har ofta skildrats på film och i tv-serier. De senaste produktionerna behandlar hans tid som premiärminister på 1950-talet.

Den auktoritära politikens försvarare

För att förstå den auktoritära populismens framgångar kan det finnas skäl att läsa den tyske teoretikern Carl Schmitt.

En urmakares död

I år är det 250 år sedan Jean Fredman dog och Bellman skrev sin första visa om honom.

Kampen om ikonen

Var det verkligen Andrej Rubljov som målade den världsberömda ikonen Den gammaltestamentliga treenigheten?

Recension

Allvetaren

Alan Greenspan var en av världens mäktigaste personer under sin storhetstid från 1990-talets början fram till 2006.

Alternativ feminism

I en liten by i Libanon under 1970-talet observerade antropologen Michael Gilsenan hur kvinnornas förflyttningar i det offentliga rummet eller i hemmen skilde sig från männens. På gatorna eller i gränderna som sammanfogade byns olika delar höll sig kvinnorna utom synhåll för allmänheten.

Behovet av besinning

Då den tyske filosofen Wilhelm Schmid - levnadskonstsfilosof - började arbeta som regelbundet återkommande (filosofisk) själasörjare på ett sjukhus i Schweiz var han inte övertygad om att filosofin kunde vara till hjälp på en plats som denna: där livet blir svårt.

Blott alltför mänskliga

Du måste förändra ditt liv - "Du musst dein Leben ändern".

Dikt och sanning

Den naturvetenskapliga bilden av världen har utvecklats enormt under det senaste seklet. I början av förra århundradet var atomen ett omtvistat begrepp, den Newtonska fysiken närmast allenarådande, Darwins utvecklingslära långtifrån allmänt accepterad, världsalltet begränsat till att omfatta vår vintergategalax och dessutom evigt.

Farväl till biologin

Den 18 april 2015 utförde kinesiska genetiker ett experiment på 23 mänskliga embryon för att förändra genomet i cellerna.

Forskning och framsteg

Man kan numera fylla en mindre bokhylla med böcker som ur olika perspektiv handlar om theWest and the rest, om hur en intellektuell, vetenskaplig och teknisk utveckling i huvudsakligen Västeuropa skapade det som vi idag kallar den moderna världen. Vad var det som skilde detta lilla bihang till den väldiga asiatiska landmassan från resten av världen?

I folkets namn

Av skäl som kan diskuteras tycks den omtalade populismen nu breda ut sig alltmer. Vad denna populism egentligen är, kan också diskuteras. Jonas Elvander gör exakt detta, diskuterar det diskutabla, utifrån ny litteratur i ämnet.

Lyckad eller lycklig?

Handlade mänsklig lycka bara om antalet valmöjligheter och mängden resurser av olika slag som man förfogar över, då vore det svårt att begripa varför människor i de rika delarna av världen tycks ha så svårt att uppleva just lycka, varför kriser och depressioner frodas med sådan yppighet just där.

Utveckling och avveckling

Att byta perspektiv vid betraktandet av en gammal frågeställning som ännu inte fått något slutgiltigt svar, kan ofta vara givande. Tänk om det i själva verket är precis tvärtom mot vad alla tror? Den metoden praktiseras med framgång av ett antal skribenter som på senare tid har skrivit om tillståndet i Afrika.

I korthet

En tid lik Luthers

Det är söndagmorgon. Jag ligger på sängen och läser Axess (nr 1/17) om arvet efter Luther. Kyrkklockornas klang genomtränger allt, liksom varje söndag, men just idag följer jag deras envetna uppmaning: Dags att ge sig iväg. Högmässan börjar om en timme.

Författarna och Donald Trump

Vad säger det litterära USA om sin nye president, Donald Trump? Den brittiske journalisten och författaren Robert McCrum reste till USA för att ta reda på hur sex kända amerikanska författare ser på samtidens och framtidens USA. Intervjuerna sändes nyligen i programserien "America Rewritten" på BBC Radio 4.

Kampen mellan ord och verklighet

Ett intressant fenomen är ord som betyder sin motsats.

Resebrev från Delhi

Vintermånaderna i Delhi är inget för astmatiker.

Krönika

Farväl till kultursidan

En gång i tiden satt den typiske ägaren till någon svensk dagstidning och tuggade i sig en kolesteroldrypande lunch på Grev Turegatan. Med jäsande belåtenhet bläddrade han igenom dagens utgåva. Jaså, jaha ja, ledarsidan håller partilinjen. Har man sett, nyheterna rapporterar om någon buddistmunk som har tuttat fyr på sig själv borta i Indokina.

Myten om skogen

Med socklar av röd granit och fasader av Gävlesandsten reser sig palatset på Hamngatan 4 stolt över Stockholms asfalt. Men det var inte stenen som på 1890-talet möjliggjorde bygget av Hallwylska palatset - det var skogen.

Rör inte min svenska

Det är tur att inte lingvisterna styr världen. Mina ord är naturligtvis inte avsedda som ett angrepp på en yrkeskår, utan är ett konstaterande av vad som händer när akademiska teorier ska förverkligas i vardagen. Normkritiska teorier vid köksbordet eller i klassrummet har en benägenhet att slå slint.

Vanligt folk sökes

Under första veckan av juli kommer Stefan Löfven att söka upp "vanligt folk" för att tala politik. Statsministern är så till den milda grad angelägen att träffa vanligt folk just den veckan att han till och med ställer in sitt tal i Almedalen.

NR 2 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...