VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2017TEMA: Vad tycker de om oss egentligen?

Ladda hem som PDF plus

Tema

Inte lika roligt längre

Så länge vi visste att Sverige var fantastiskt fick utlänningar gärna kritisera oss. Vi tyckte bara det var skoj. Nu har skrattet fastnat i halsen.

Konflikten om bilden

Sverige har blivit ett ideologiskt slagfält. Inhemska och utländska debattörer tävlar om vem som kan teckna den mest övertygande bilden av vår verklighet.

Staten det var vi

Boken Det blinda Sverige från 1971 skildrade ett land präglat av repressiv tolerans. Den kritiserades sönder och samman av sin samtid. En omläsning visar ett Sverige som är både nära och långt borta.

Önsketänkande

Både besökare och bofasta har haft en romantiserad och ideologiserad bild av Sverige.

Ledare

Bra först, många sedan

För några år sedan talade jag med en god vän, som undervisade i statskunskap på ett svenskt universitet.

Samhälle

Dags att ta ledningen

Kina har alltid avstått från att ta ledningen i internationell politik. Den tiden är på väg att ta slut.

Ett kraftpaket

Nobelpristagaren Rita Levi-Montalcinis livsresa blev lång och krävande. Men hon lät sig aldrig nedslås och i Italien är hon en nationalklenod.

Professor med livvakt

Charles Murray är en av USA:s mest hatade och hotade akademiker. Erik W Larsson går på en universitetsföreläsning med tungt säkerhetspådrag.

Ängsligt mellan raderna

Trots flera dikeskörningar ägnar sig SVT och SR åt ohöljt självskryt. Men bakom de stora orden i årsredovisningarna noterar Olle Lidbom en oro för framtiden.

Frizon

Från ideal till transaktion

Universiteten rör sig bort från idealet om det gemensamma goda och en generell kunskapshöjning. Idag är nyttan med forskningen att lösa samhällsproblem. Det väcker frågor om humanioras existensberättigande.

Försjunken i Goethe

Johann Wolfgang von Goethe var inte bara författare och kulturpersonlighet. Han lade också ner stor energi på vetenskapliga studier, om än med blandat resultat.

Opinion

För många lärare

Lärarutbildningen håller för låg kvalitet. För att göra den och läraryrket mer attraktivt måste färre studenter antas.

Intervju

Dags att göra upp

Kommunismens brott är obestridliga. Ändå, konstaterar Valter Lundell i sin avhandling, präglas den svenska synen på dess bakomliggande orsaker av ambivalens och oenighet.

Tradition

Stor konst är alltid ny

Sven Fagerberg var en unik essäist, som ständigt återkom till några centrala diktare och teman.

Civilisation

Centraleuropeisk och alltså satir

Franz Werfels En kvinnas blekblå handskrift är ett välskrivet och psykologiskt övertygande porträtt av en typisk tjänsteman.

De förföljda katarerna

Efter att det occitanska språket länge motarbetats har Occitanien nu blivit en självständig region i Frankrike.

Den ryske Salinger

Ett par av modernisten Sasja Sokolovs romaner har kommit i engelsk översättning. Sokolov är kanske Rysslands bästa nu levande författare.

En kyrka med flera röster

I Sverige gör ärkebiskopen ofta politiska utspel. I Danmark saknas det ämbetet, vilket har bidragit till att fler kristna röster hörs i debatten.

Ett ofärdigt pussel

I Agnes von Krusenstjernas brev framträder en mycket egocentrisk människa. Personen är svår att tycka om, men författaren måste beundras.

Recension

Bruna skjortor, blått blod

Att delar av den tyska högborgerligheten och den intellektuella eliten under 1900-talets första decennier fascinerades av totalitära ideologier, är ett väldokumenterat faktum. Även den tyska adeln, i likhet med spillrorna av den habsburgska aristokratin, engagerade sig på sina håll i högerradikala och fascistiska strömningar, vilket emellertid är ett något mindre kartlagt faktum.

Den ofelbare

Man kunde kanske tro att det följande är en ordväxling mellan någon av Columbus kaptener och en företrädare för hovet hos Ferdinand och Isabella:

Dumskallarnas sammansvärjning

Demokrati, sa Winston Churchill, är det sämsta av styrelseskick, bortsett från alla de där andra alternativen man prövat från tid till annan. Demokrati, sa Olof Palme, är en fråga om människovärde. Demokrati, sa dåvarande Riksskatteverket och Arbetsmarknadsverket, är en fråga om medborgarterminaler.

Här och nu

Någon gång i 1000-talets eller 1100-talets Europa inleddes en utveckling som med tiden skulle få djupgående effekter på européernas mentalitet: tidens mekanisering.

Inom vissa gränser

Historiskt sett har makten alltid varit tydligt knuten till ett territorium. Gränsen för det landområde som gick att kontrollera var gränsen för riket. Hur långt kunde soldaterna nå på en dagsmarsch? Hur snabbt kunde bud komma fram?

Omfördelning och katastrofer

När Oxfam tidigare i år meddelade att åtta personer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning blev reaktionen mest ett pliktskyldigt ojande. Det var bara ytterligare en påminnelse om en trend som obönhörligt fortsätter i samma riktning. Samtidigt har ojämlikhet blivit en het politisk potatis.

Party girl

Det var en av de märkligare detaljerna i brittisk politik från den senaste tiden: parlamentarikern och före detta ministern Michael Gove anklagade Theresa May för att vara katolik.

Rätt kropp på rätt plats

Hon har kallats jetålderns Flaubert och framröstats som en av Storbritanniens främsta efterkrigsförfattare. Hon är eller har varit historiker, officer, stjärnjournalist, äventyrare, belletrist, och stadslivets benådade skildrare. Mitt i livet tog hon dessutom klivet från man till kvinna.

Total kontroll

Många kineser menar att det råder lagom mycket demokrati i landet. Problemet är att de inte riktigt vet vad demokrati är. Jojje Olsson diskuterar utvecklingen under senare år med utgångspunkt i ny litteratur.

Vad blir det för mat?

Kannibalism – visst är väl det ett ord som mer än de flesta framkallar rysningar hos oss alla! Nej, kanske inte hos riktigt alla, för hör här vad Johannes har att säga i sitt sjätte kapitel:

Vredens globalisering

När den arabiska våren svepte uppfattade jag, som de flesta moraliskt anständiga människor, nyheterna som goda. Demokrati i Mellanöstern tycktes inom räckhåll, och därtill mänskliga rättigheter för trakasserade minoriteter, som till exempel Egyptens kopter.

Debatt och läsarbrev

Moderata insikter

Det intressanta temat om Moderaterna i Axess (nr 3 /17) visar att historien har betydelse, även i politiken. Man måste förstå varifrån man kommer, för att förstå var man är. Och förstå var man är för att se vägen framåt. Så låt mig stanna till på fem hållplatser, innan jag drar några slutsatser.

I korthet

Disney blickar tillbaka

"Make America Great Again", var det budskap som röstades fram i höstens presidentval. Man syftar på en tid som ensidigt förskönas och romantiseras, på ideal som aldrig har existerat i verkligheten.

Jag saknar snuskhumorn

Jag minns en tid, det var nog bara ett tiotal år sedan, när den enda väsentliga egenskapen hos ett skämt var att det var roligt.

Vedumsbakat

I början av mars höll Høyre landsmöte på ett hotell ute vid Oslos flygplats Gardemoen. Statsminister Erna Solberg talade. Bakom henne på scenen stod det som ska bli ett nyckelbudskap för partiet inför stortingsvalet i höst: "Vi tror på Norge."

Krönika

En helt vanlig morgon

Lägligaste tänkbara tidpunkt för tjuvrökning är två timmar före deadline.

Förirrad i känslan

Svenska medier försöker regelbundet intala mig att ålder är en konstruktion.

Jag förlåter inte honom

Thordis Elva förlät Tom Stranger, hennes förste pojkvän och våldtäktsman. Inte för att han förtjänade hennes förlåtelse, utan för att hon behövde gå vidare. Berättelsen om tonårsförälskelsen som slutade med övergrepp i ett flickrum i Reykjavik, och deras möte många år senare, är på en gång upplyftande och absurd.

Samtiden

En känsla av någon

"Bli inte något. Bli någon." Andra gången jag kör förbi reklampelaren inser jag att jag läste rätt första gången. Om det fanns en slogan för vår tid så är det denna. 2017 är man inte någon. Man blir någon.

NR 4 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...