VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 5 2017TEMA: Någonstans eller var som helst?

Ladda hem som PDF plus

Tema

Bedårad av dogmerna

De vänsterliberala trossatserna passade mig bra. Men nu jagar jag inte kättare längre.

Det är en fråga om hyfs

De allra flesta av oss kan bli bättre på att förstå andra.

En klass i chock

Goodharts diskussion om nationell tillhörighet är intressant. Forskning visar att värden som tillit och socialt kapital försvagas i fragmenterade samhällen.

Jag har gjort slut

Värderingarna hos den tongivande urbana klassen leder på sikt till samhällsupplösning. Alternativet är en hållning byggd på samarbete och tillit samt språkliga, historiska och kulturella band.

Liberalismen är inte en stam

David Goodhart rör vid en verklig konflikt: klyftan mellan socialt mobila och immobila. Men lösningen är inte att kollektivisera folk i etnicitet och stammar.

Men vart är vi på väg?

Goodhart drar upp intressanta och kraftfulla skiljelinjer. Men frågan är hur de två kategorierna förhåller sig till varandra över tid.

Ledare

Sju lappar under kudden

I år är det midsommarafton den 23 juni. Det betyder att midsommardagen infaller den 24 juni, som hålls för Johannes Döparens födelsedag och som var midsommardag fram till och med 1952, då effektiviteten ställdes över pieteten och riksdagen fastslog att midsommardagen från och med 1953 inte skulle styras av datum utan alltid infalla på en lördag.

Samhälle

Det blir aldrig som förr

Förutsättningen för en levande landsbygd är inte bara jobb och produktion utan också goda möjligheter till konsumtion.

Du är avslöjad

Alla vill framstå i positiv dager. Men hur vi uppträder inför andra röjer även nationella värderingar och normer.

Symbolernas fångar

Att Sovjettidens kommunistsymboler finns kvar i Ryssland vittnar om hur regimen rotat sig i flera generationers psyken.

Tryggare stad

Bra betalt och decentraliserat ansvar gör det attraktivt att vara polis i New York.

Turkisk taxonomi

Även vissa latinska djurnamn ses som ett hot mot Turkiet. Och då får djuren heta något annat.

Frizon

Brott lönar sig

Brottslighet är ett av de största hindren för näringslivets utveckling. Situationen är på väg att bli ohållbar.

Illusionslös idealist

Rousseau uppfattas av många som frihetens och optimistens store apostel. I själva verket var han en motsägelsefull person. Hans intellekt var rörligt men hans idéer om folkviljan har gett inspiration till skumma ideologier.

Revolutionären i Zürich

För hundra år sedan återvände Lenin till Ryssland för att genomföra sin kommunistiska revolution. Den hade han först tänkt starta i Västeuropa med Schweiz som centrum.

Vart har makten tagit vägen?

Under lång tid har makt läckt iväg från riksdag och regering och den makt som finns kvar nyttjas inte till att ta hand om de väsentligaste uppgifterna.

Opinion

Dags att dela på bördan

USA står för en alldeles för stor del av Natos utgifter. Men att komma till rätta med obalanserna är politiskt svårt.

Tradition

Formuleringarnas muntra precision

Per Erik Wahlund gjorde betydande insatser som översättare, teaterkritiker och essäist. Den polemiska tråden i hans skrifter är vår glömska av historien, vår upptagenhet av ett snabbt förflyktigat nu.

Civilisation

Aktuella Aniara

För 60 år sedan tonsattes Harry Martinsons Aniara. I år gestaltas diktverket på film och opera.

Den mytomspunna hårfärgen

Genom historien har rött hår fått symbolisera både skönhet och ondska. På senare tid har hårfärgen fått en renässans.

Sveriges främsta teaterdynasti

Gösta Ekman snubblade in i våra hjärtan. Ytlig var han dock minst av allt.

Tillbaka till Grekland

Theodor Kallifatides nya bok Ännu ett liv är skriven på grekiska. Författaren har till slut försonats med sitt hemland.

Uppfriskande angrepp

För 60 år sedan utkom Richard Hoggarts kritiska bok om masskulturen, The Uses of Literacy. Det är ännu värre idag.

Recension

Efter multikulti

Det är svårt att peka ut när och var idén om den multikulturella politiken föddes. Däremot är det möjligt att dra slutsatsen att identitetspolitiken, i bemärkelsen att medborgare ges rättigheter på grund av etnisk eller kulturell bakgrund, är en följd av multikulturella politiska åtgärder.

Ekologisk odling

Globala fenomen har onekligen kommit i fokus under det senaste decenniet, och det inte enbart i samhällsdebatten utan också inom vetenskapen i största allmänhet och de historiska vetenskaperna i synnerhet. Det är inte konstigt alls egentligen.

En god man i Afrika

Berättelsen om den vite mannens existens i Afrika är fylld av gåtor och mysterier. Att vara vit i Afrika innebär att vara ständigt osäker på sin identitet.

En handlingens man

Den ryske revolutionären, publicisten och författaren Aleksandr Herzen (1812–1870) påbörjade sina memoarer år 1852 och skulle fortsätta arbetet med dem en bit in på 1860-talet.

Fula trick

Elvis träffar Nixon! Märket med fotot från detta smått bisarra möte mellan rockkungen och presidenten säljer alltid bäst, vittnar försäljare av antika politiska ”campaign buttons” som jag stött på under konservativa sammankomster.

Grodor ur munnen

När vi för snart tio år sen bodde i Hanoi hälsade min fru, som satte en ära i att lära sig vietnamesiska, varje morgon ambassadens lokalanställda med ett glatt ”Godmorgon!”.

I dödsskuggans dal

Det europeiska samarbetet haltar. Den ekonomiska dynamik som så länge övade stark dragningskraft även på de stater som till en början ställde sig kritiska till en överstatlig gemenskap, som fick Eftas länder att uppge sin tveksamhet och som slutligen i triumf kunde ansluta Östeuropas planekonomier till västlig marknadskapitalism, har förlorat sin charm.

Mitt i naturen

Upplysningstiden – i grova drag 1700-talet, med en kulmen under dess andra hälft – gäller för en förnuftets triumf över olika mytiska och magiska föreställningar.

Myten om timme noll

Det runda dystra Törnrosatornet och klätterrosorna i trädgården runt omkring andas hemlighetsfull förgänglighet där det ligger på en trädbevuxen sluttning i Kessenich, en förort till Bonn. Och Rosenburg – Rosenborgen – var det namn som den förste ägaren, en zoologiprofessor, gav sitt nyromantiska sommarresidens då han flyttade in 1831.

Väldet och våldet

Splittring råder ända sedan begynnelsen inom islam, och denna blodiga motsättning gäller ytterst vem som är legitim efterföljare till profeten och vilka befogenheter som medföljer detta ämbete. Carl Rudbeck läser klargörande skrifter om konfliktens långa historia.

Debatt och läsarbrev

Ogenomtänkt om värdegrund

Det är lätt att i förstone hålla med Torbjörn Elensky (Axess nr 3 /17), när han irriteras över allehanda värdegrunder och värdeord som översvämmar marknaden.

Fackböcker 2017

Debatten som styrde det galna kvartsseklet

Utrikesminister Margot Wallström meddelade under riksdagens senaste utrikesdebatt att Sverige kommer att skicka ett särskilt sändebud till Israel och Palestina. På detta svarade Jerusalem med israelisk humor.

En furste betraktad med alltför moderna ögon

Medeltidens slutskede var en omtumlande tid i Nordens historia. Erik Peterssons bok Furste av Norden. Kristian Tyrann är ett ambitiöst försök att brett skildra denna period och att teckna ett nytt personporträtt av den gåtfulle siste unionskungen.

Från Asar till Ödesgudinnor

Kristendomen är en religion som människor bekänner sig till och på ett eller annat sätt tror på, även om det sällan är lätt att avgöra exakt vad en kristen tror på. Men hur är det med asatron, den som här i Norden trängdes bort för tusen år sedan av kristendomen?

Förförerskan Leander

Året är 1974. Sverige är fortfarande ett land där underhållningsprogram som På parkett med Lasse Holmqvist kan samla halva nationen framför de tjocka tv-apparaterna.

Ideologiskt om kunskapssamhället

Statsminister Tage Erlander lär en gång ha sagt: ”Experter och experter, hade vi lyssnat på experterna skulle vi inte haft ATP.” Men experterna fick rätt. ATP-systemet höll i en generation och ersattes sedan utan debatt av dagens system där pension och livstidsinkomst har ett strikt samband.

Inte längre tyst om socialdemokratin och de afrikanska diktaturerna

Det omfattande svenska engagemanget till stöd för södra Afrikas frigörelse från kolonialvälde och apartheid är en mångbottnad historia fylld med häpnadsväckande intriger, spionaffärer och hemlig verksamhet på toppnivå. Det är temat i Bengt G Nilssons senaste bok I tyst samförstånd. Sverige och Sovjet i kalla krigets Afrika.

Konsten vinnare i den förlorade dubbelmonarkin

I den posthabsburgska kulturnationen Österrike befinner sig konsten och makten ständigt i en besynnerlig, neurotisk och märkligt hänförande pardans, intimt omslingrade i ett sofistikerat och liksom kreativt självskadebeteende med hög underhållningsfaktor.

Kungen, konsten och konkurserna

Konkurser förknippas främst med jämmer och elände, men med historikerns ögon kan de tvärtom vara rena guldgruvan.

Om vikten av att minnas

En gång i världen, när jag var en ung student i Lund, läste jag med beundran Johan Asplunds Om undran inför samhället (1970). Min beundran gällde formuleringskonst och väsentlighetssinne.

Rik vandring i Yeats poetiska världar

William Butler Yeats (1865–1939) anses av många vara den störste engelskspråkige diktaren under 1900-talet. Den främsta anledningen är tvivelsutan de modernistiska dikter han skrev under senare delen av sitt liv.

Stockholms försvarare värd ett bättre öde

I dessa tider, när den historiska biografin har fått ett remarkabelt uppsving efter att på 1970- och 1980-talen ha varit en förkättrad genre, är det inte ovanligt att även individer från medeltidens och 1500-talets historia förunnas analyser i bokform.

Sturarna: med förlorarens blick över 1500-talet

Historikern Bo Eriksson vid Stockholms universitet är en synnerligen produktiv populärvetenskaplig författare – senast i höstas utkom hans omfattande bok om monster och nu följs den av en brett upplagd skildring av Sturesläkten.

Unik handbok i polsk politik

Jarosław Kaczyński är troligtvis Europas mest målmedvetna politiker. I all hast och med stor list har den faktiska ledaren för Polen (han är varken president eller premiärminister, enbart regeringspartiet Lag och rättvisas partiledare) angripit landets rättsväsende, statliga medier och offentliga förvaltning.

Vår tids massutmaning

Ledande politiker talar gärna om ”flyktingkrisen 2015” som alla invandrarrelaterade utmaningars moder och orsak. Inget kunde vara mer felaktigt.

I korthet

Det hårdnar på Krim

Idag betraktas Krim av Moskva som ryskt territorium, styrt av rysk lag. Sålunda är alla invånare på Krim att betrakta som ryssar. Krimtatarerna högsta beslutande organ Mejlis är förbjudet och flera ledande tatarer har förklarats persona non grata på Krim.

Kroppslig dikt

Vi kommer alla från en mamma (än så länge, men vem vet vad framtiden har i sitt sköte), någon som har ”forslat fett” och fött oss.

Så ska slipstenen dras

Dagspressens inflytande utvecklas i samma riktning som deras upplagor. Tiden är sedan länge förbi när till exempel Expressen på egen hand kunde driva kampanjer som fick både väljare och regering att byta uppfattning.

Krönika

Jag vill inte se Istanbul

Jag behöver en kamera. I sommar ska jag göra ett långt reportage åt ett glassigt magasin, och det måste bli bra bilder. Saken är bara den att elektronik är det enda här i Georgien som är riktigt dyrt – ungefär 40 procent värre än hemma i Sverige. Vad göra? Turkiet, kanske. Där är priserna och utbudet bättre på alla sätt. Och vem vill inte se Istanbul?

Men kvar finns rädslan

För snart tio år sedan lades Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) ned. I samma veva skapades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), men den fick inte alls samma roll. Även om kritiken fanns i samband med nedläggningen, så speglar skeendet en tidsanda som till stor del fortfarande präglar Sverige: Allt är bra, inget ont kan ändå hända oss. Ungefär som när man tröstar ett barn.

Okreativ förstörelse

Den goda nyheten är att världen blir allt rikare och fattigdomen minskar. Det gäller även Sverige till stor del. Med så gott som alla mått mätt har en snittsvensk som lever idag det bättre än för 50 eller 100 år sedan. Delar av det svenska samhället har aldrig mått bättre.

Samtiden

Cash is trash

Med lätt flackande blick närmar man sig disken. Sneglar runt i salen. Ser de vad jag tänker göra? Blickarna. Kallsvetten. Hur tänkte jag?

NR 5 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...