VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2017TEMA: NYTT EKONOMISKT LÄGE

Ladda hem som PDF plus

Tema

Bråkmakaren

En av världens mest ansedda ekonomer går till generalangrepp mot forskningen inom sitt eget område. Han pekar ut tre ekonomipristagare som ansvariga.

Enkla jobb räcker inte

Kunskapsgapet på arbetsmarknaden växer snabbt och drabbar utlandsfödda och nyanlända. Utan en ny kunskapsbaserad arbetslinje ökar ojämlikheten med stor social oro som följd.

Var är kapitalismen?

Stora institutioner och fonder tar gradvis över makten i företagen. Det leder till ökad byråkrati och en försvagning av kapitalismen och hela ekonomin.

Ledare

Döden, skatterna och public service-bolagen

Vad är det viktigaste av allt som stat och kommun håller på med? Sjukvården? Skolan? Upprätthållandet av lag och ordning? Äldreomsorgen? Försvaret? Buden är flera men alla är fel.

Samhälle

I ständig opposition

Den vita apartheidmotståndaren Helen Zille gjorde politisk kometkarriär. Men en oförsiktig tweet utlöste en storm där rasåtskillnader och historiska motsättningar åter hamnade i centrum.

Pedagogen som misstror kunskap

Roger Säljö är Sveriges mest inflytelserika pedagog. Hans fientliga inställning till kunskapsinhämtning har ett stort och olyckligt inflytande över lärarutbildningen.

Ständigt övervakad

Nyss gick det lätt och smidigt att resa runt i Kina. Nu har säkerhetsmedvetandet utvecklats till paranoia.

Var stolt - inte nöjd

Det svenska försvaret backas nu åter upp politiskt och ekonomiskt. Men att vara bättre än förut hjälper föga om motståndaren har ökat sin förmåga snabbare.

Frizon

Det mest amerikanska

Branson var en gång ett av USA:s mest välbesökta turistmål. Idag är staden bortglömd och på dekis. Dess dilemma speglar en större problematik, den om USA:s framtid.

En mycket liten resa

Artikelförfattaren rör sig bortom de centraleuropeiska allfarvägarna. Såväl kultur som kulinariska upplevelser väntar.

Polarisens fångar

I mitten av 1800-talet fick den brittiska Franklinexpeditionen uppdraget att finna Nordvästpassagen. Men den förliste och ingen i besättningen överlevde. Vad som egentligen hände är en fråga som fortfarande fängslar.

Privatliv eller yttrandefrihet?

Svenska medier motsatte sig länge en privatlivslag. Den tekniska utvecklingen i förening med brutaliseringen av det offentliga rummet fick dem att ändra sig.

Opinion

Vi måste göra motstånd

De islamistiska och våldsbejakande miljöerna växer. Sverige saknar tankar och strategier för att motverka dem.

Intervju

Vi är som Tyskland

Den finska staten fyller etthundra år. Historikern Nils Erik Forsgård ser ett land som öppnat upp sig och blivit friare i anden.

Tradition

En saltstänkt tradition

1500-talsförfattaren Luís de Camões Lusiaderna har en ställning i den portugisiskspråkiga litteraturen som kan jämföras med Don Quijotes i den spanskspråkiga. Men den senaste svenska översättningen kom i mitten av 1800-talet.

Civilisation

Det började i Filippi

Varför reste Paulus till Europa och varför begick Cassius självmord? Tommy Olofsson besöker Kavala och ställer frågor om vår kulturs ursprung.

Ett eget val

De europeiska kvinnor som använder niqab gör det i allmänhet frivilligt.

Sherlockfeber

Mattias Boströms bok Från Holmes till Sherlock har gjort succé, också utomlands. Intresset för Conan Doyles verk har varit på topp på senare år.

Städer som kyrkogårdar

Werner Bergengruens Döden i Reval är en okonventionell men utmärkt guide till Tallinn.

Till snobberiets försvar

Om vi inte underordnade oss auktoriteter skulle civilisationen snabbt förfalla.

Tysk vurm för England

Theodor Fontanes 1800-talsroman Stechlin ger en underhållande beskrivning av det nyligen enade Tyskland.

Recension

Avhandlingar om metoder

Policy och problem hör ihop som sås och potatis, men frågan om exakt hur de förhåller sig till och påverkar varandra tycks kräva omfattande utredningar. Petra Östergren guidar oss längs nya stigar i denna snåriga terräng.

Det stora nederlaget

På Wiens armémuseum märktes fjolårets jubileum nästan inte alls. Utställningen om de tyska furstendömenas och Österrikes misslyckade krig mot Preussen 1866 var sig lik. Inte särskilt omfattande och med den deprimerande tavlan ”De dödas batteri” på en central plats.

Hjälten på den gröna ön

Bram Stoker, Oscar Wilde, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, James Joyce, Samuel Beckett och Seamus Heaney i all ära. Frågan är dock om inte Jonathan Swift överglänser dem alla i fighten om titeln som Irlands mest betydelsefulla och inflytelserika författare.

Intellektuellt övervåld

Under en taxifärd blir Albert Einstein ombedd av sin chaufför att förklara relativitetsteorin. Doktor Einstein, som råkar vara på gott humör, går lugnt och sansat igenom sina idéer om tid, massa och ljusets hastighet i vakuum. Föga förvånande begriper hans åhörare ingenting.

Maktens berusning

Den franske filosofen Michel Onfray har läst Bibeln; han har läst Gamla och Nya testamentet, och om detta vill han berätta. Han vill berätta om Jesu födelse, liv och väg till korset, hans död, uppståndelse och uppstigande till himlen.

Moralens väktare

En hund som kronvittne i ett mordmål och saligförklaring av en polismördare, var kan något sådant förekomma?

Många bäckar små...

New Yorker-journalisten Lawrence Wrights intresse för Mellanöstern började med att han vapenvägrade. Istället för att strida i Vietnam fick Texasbon undervisa i engelska vid Amerikanska universitetet i Kairo.

Nåd ger nöd

Något som ofta läggs kyrkan, eller snarare kyrkorna, till last är det oavbrutna trätandet. Två saker förväntar sig muslimerna av de kristna, konstaterar exempelvis munken Johannes Sandgren: Att de tjänar sin nästa och grälar med varandra.

Sida vid sida

Den senaste tidens politiska diskussion i Sverige och i många andra länder har haft en förenklad syn på samhälle och företagande som två väsentligt skilda företeelser som utgångspunkt. Genom en sådan konstlad indelning av samhället och ekonomin i olika arenor kan man skapa uppseendeväckande konflikter och braskande rubriker.

Själv är bäste dräng

När jag blev ombedd att recensera John Hunters biografi över Samuel Smiles hade jag en ytterst vag minnesbild av denne Smiles. En litteratör i det viktorianska England tyckte jag mig minnas, men säker var jag inte.

Vårt förakt för svaghet

De räknas i hundratusental, flyktingarna som har landstigit på den lilla italienska ön Lampedusa. Varje dag, år efter år, har de rangliga gummibåtarna med de tätt packade människorna kommit. Men alla har inte nått land, trots otaliga lyckade räddningsaktioner till havs.

Debatt och läsarbrev

Osant om fornminnen

I senaste numret av Axess för Dan Korn vidare påståendet att det inte längre finns någon anställd på Riksantikvarieämbetet med egen erfarenhet av fornminnesinventering.

Stå emot

Från årets bokmässa fick jag med mig en publikation från Institutet för språk och folkminnen. Under titeln Geten i Sverige – Kulturhistoriska och samtida perspektiv finns samlat en rad texter om geten, detta tåliga och historiskt sett oumbärliga husdjur. Den finns, och har funnits, i alla världsdelar, och har varit en av förutsättningarna för vår överlevnad och utveckling.

I korthet

Bomben tickar för May

Många konservativa brexitanhängare anser att Storbritannien sitter med trumf på hand i förhandlingarna med EU. De hade gärna velat lämna unionen redan igår – utan något avtal – och vissa anser att det är kontinentala européer som borde betala notan för skilsmässan, inte tvärtom.

När allt blir utbytbart

J R R Tolkiens romaner genomsyras av författarens kristna tro och övertygelsen om att man kan förändra världen till det bättre genom att arbeta i det lilla. Han var även en flitig brevskrivare, och många av hans brev har samlats i The Letters of J R R Tolkien.

Krönika

Det boklösa folkhemmet

Det brittiska underhusets lokaliteter totalförstördes under blitzen år 1941. Efter en bombräd fanns bara en rykande hög kvar.

Lever vi nutida?

Det finns en del att reta sig på nuförtiden. Det verkar även den nye Moderatledaren Ulf Kristersson tycka. I sitt installationstal efterlyste han mindre gnäll och fler vuxna i den politiska debatten.

Nej till fegheten

Holländsk rookworst smakar som en blandning av prinskorv och isterband. Efter några tuggor fäller jag en liten tår. Det finns sådant man kan sakna på resande fot, sådant man inte minns förrän man får det tillbaka.

Samtiden

Smygröstad häger

Omröstningen om ”Årets fågel” i Nya Zeeland skakas av valfusk. Tävlingen arrangeras sedan 2005 av Nya Zeelands största naturskyddsorganisation Forrest & Bird och har tidigare korat såväl kokako- som kiwifågeln till vinnare.

NR 8 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...