VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 9 2017TEMA: Hopp och förtvivlan

Ladda hem som PDF plus

Tema

Detta är olyckligt

Idén om att allt ska vara roligt och lustfyllt berövar tillvaron dess mening och gör oss lata och själviska. Lycka är inte en rättighet utan något att tacksamt ta emot.

En gammal strid

Bland politiker och i medier finns en misstro och oro över vanliga väljares uppfattningar. Men i populismen ligger också en god, optimistisk kraft.

En identitetskris

Om en stor grupp inte identifierar sig med sitt eget land glider det isär. Den svenska statens projektanda står inför en stor demokratisk uppgift.

Hinner vi laga pyspunkan?

Den ökade polariseringen och extremismen inger oro för framtiden. Men ett växande politiskt krismedvetande väcker ändå hopp.

Inhägnade och ofria

Sverige stöps om från öppenhet till inhägnat. Det gör oss kanske tryggare men mindre fria.

Men chansen finns

Socialdemokratin har hamnat vid sidan av samtiden. Räddningen ligger i en konservativ reformism.

Nu var det 1969

I Woodstock kulminerade hippieeran men samtidigt inleddes en tid av introspektion och narcissism som påverkat en hel samhällspsykologi. Hos dagens unga generation finns större utrymme för plikt och kommunitära normer.

Något mer behövs

Antiinflammatorisk kost visar sig ha stor betydelse i kampen mot faktorer kopplade till bland annat cancer, alzheimer och diabetes 2. Men samtidigt ökar hotet med framväxten av resistenta bakterieformer.

Räds inte verkligheten

Vi lever i en svår övergångstid som mycket väl kan bli ännu svårare. Men mänskligheten har klarat värre kriser än denna.

Staden lockar och skrämmer

Urbaniseringen skapar en mängd fördelar som ökad innovationsförmåga och öppenhet för omvärlden. Problemet är att dess välstånd i så hög grad tillfaller en liten del av befolkningen.

Tänker vi rätt?

Mot en allt mer komplex och bräcklig värld där vi förstår och förmår mindre och mindre står vår gemensamma tankeförmåga. Nu gäller det att organisera den.

Vår tids dogm

Att se mörkt på samhällsutvecklingen är inte pessimism. Det är realism.

Ledare

Mot brott och slöseri

Inte bara jul och sylvester utan hela valåret 2018 står för dörren när dessa rader fästs på pränt. Realisten i mig säger att man följaktligen bör rusta sig mentalt för en lång tid av ”Ni är en samhällsfara! Nej, det är ni som är” och ett evigt återkommande ”Ha, ni vet inte hur ni ska bilda regering. Ha, det vet inte ni heller!”, men min inre idealist är ännu inte helt utslagen utan hoppas på aningen fler teman än så.

Samhälle

Akademisk frihet?

Karolinska institutets samarbete med Hongkong har höga politiska och ekonomiska insatser. Inte bara KI utan också regeringen har blivit aktörer i ett spel där det ställs frågor om korruption och vetenskapligt oberoende.

I sin egen värld

Aldrig har möjligheten till frihet och självförverkligande varit större. Risken är att man vänder världen och medborgarskapet ryggen.

Kriget går vidare

Saudiarabien har hittills misslyckats med att återta kontrollen över Jemen. Men slitningarna mellan de två upprorsledarna som stått emot attackerna blir allt tydligare.

Resonemangsäktenskap

Kina har skärpt tonen mot Nordkorea efter landets kärnvapenhot. Men de ömsesidiga intressena väger tyngre för att relationen skulle förändras på djupet.

Sura miner i Moskva

Den ryska servicekänslan lämnar en del i övrigt att önska. Särskilt illa är det på apoteken.

Frizon

Prima ballerina

Storfilmen Matilda om ballerinan som var tsar Nikolaj II:s älskarinna rör upp känslorna hos nationalister och konservativa. Debatten är betecknande för bristen på en kritisk historisk genomgång av år 1917 och av tsarens roll och öde.

Opinion

Backa upp Macron i EU

Frankrikes president vill fördjupa EU:s samarbete. Sverige måste stödja honom för Europas och demokratins skull.

Intervju

Kyrkan är allas moder

Den katolske prästen och professorn Anders Piltz ser med intresse och sympati på Martin Luther. Katoliker och protestanter beskriver han som skilsmässobarn med en gemensam, sårig historia.

Tradition

Antikens försvarare

I 1700-talets Frankrike rasade en debatt om antikens och det modernas förtjänster. Homerosöversättaren Anne Dacier varnade för att göra samtiden till domare över det förgångna.

Civilisation

Austen i vardagen

Översättningen av Jane Austens brev kan motverka romantiseringen av hennes författarskap.

Frankrikes mest hatade älskling

Bernard-Henri Lévy inspireras av den judiska traditionen men är i grunden sekularist.

Intellektuella öden

I Lutan och ärren skildrar Danilo Kiš olika attityder till det konstnärliga skapandet och det intellektuella ansvaret.

Teologi som binder samman

Dagens universitetsväsende är splittrat. Problemet kan beskrivas som ett teologiskt underskott.

Varken röd eller blå

Erik Gustaf Geijers politiska skrifter har bevarat sin aktualitet bättre än hans poetiska, historiska eller musikaliska verk.

Verklighetens återkomst

Postmodernismen må ha passerat sitt bästföredatum, men fortsätter att leva vidare som ett slags kulturellt bottenslam.

Recension

Det är komplicerat

Detta kunde vara månadens quiz: Vad har följande två saker med varandra att göra?

Ett fall av dåligt omdöme

Inför det amerikanska presidentvalet år 1964 skickade tidskriften Fact ut ett frågeformulär till tusentals psykiatrer över hela USA. I formuläret ombads mottagaren att uttala sig om valets republikanske kandidat, Barry Goldwater, och dennes mentala hälsa.

God årgång

Ezra Pound var som rådgivare och promotor indragen i en rad unga författares strävanden före, under och efter första världskriget. Samtidigt som han själv utvecklade en vidlyftig produktivitet som poet, essäist och kritiker hjälpte han oegennyttigt andra författare.

Hjärnan utsatt för paparazzi

Det mest privata av allt privat är våra tankar, vårt inre liv. Och vi måste vara på vår vakt, ty vi är omgivna av tankeläsare. Tankeläsning är nämligen en fundamental mänsklig aktivitet.

Hunger enligt plan

Åren 1932–1933 drabbades Ukraina av en svältkatastrof utan motsvarighet i Europas moderna historia. Fast ”drabbades” är egentligen fel ord i sammanhanget, eftersom hungersnöden inte berodde på torka eller liknande naturliga omständigheter.

Hur vi blev vi

Alltings början? Menar han allvar? Jodå, det gör han, den gode sociologen, vetenskapsjournalisten och Frankfurter Allgemeine-utgivaren Jürgen Kaube, som under just titeln Die Anfänge von allem skrivit en bok som på ett både underhållande och intellektuellt uppfordrande vis förmedlar kunskap om människans allra tidigaste historia.

Kunskapen som försvann

Sverige har länge legat i framkant vad gäller dödsföraktande modernitetstro. Detta gäller inte minst skolan. Vårt land är världsledande i konsten att bryta ned en välfungerande skola.

Levande monument

Lise Nørgaard – är det namnet möjligen bekant? Eller kanske tv-serien Matador?

Mest pengar vinner

De torra siffrorna och tabellerna i senaste numret av Federal Reserve Bulletin kan snabbt koncentreras till följande punkter:

Tumme med fru Fortuna

Hellre djärv än försiktig, menade Niccolò Machiavelli, som talade för hårda tag för att tukta ödet. Men någon råbarkad förespråkare av lögn och svek i politiken var han trots allt inte. Carl Rudbeck tar del av det senaste om den slipade florentinaren.

Vinst varje gång

En dag i juni 2009 satt jag i gamla riksdagshuset i Stockholm och lyssnade på ett anförande av Zimbabwes nyutnämnde premiärminister Morgan Tsvangirai. Med sitt breda, allvarliga ansikte, sin djupa stämma och massiva kropp framstod han som solid och förtroendeingivande.

Debatt och läsarbrev

Botten ur systemet

Yttrandefriheten, om den ska ha något värde utifrån en liberal idétradition, är beroende av att den enskilde har en från offentligheten skyddad sfär, skriver Mattias Hessérus i sin artikel i förra numret av Axess.

Fackböcker 2017

Att göra Pethrus till biskop

Karismatisk kristendom växer i stora delar av världen och har gjort så under decennier. Inte minst av det skälet är det välkommet att läsa en biografi över den svenska pingströrelsens förgrundsgestalt och ledare Lewi Pethrus (född Petrus Levi Johansson 1884, död 1974).

Bland andar och charlataner

Det är få svenska tänkare som haft ett så stort inflytande utanför Sveriges gränser som Emanuel Swedenborg. Det finns också en omfattande forskning om hans inflytande, inte bara på enskilda personer, utan på religiöst och politiskt tänkande i stort.

Bortom den olyckliga Boye

Med orden ”Spräng ängeln!” börjar Johan Svedjedal sin nya, vackert formgivna och lyxigt bildsatta mastodontbiografi över Karin Boye, Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv. Han vill skrubba Boyes minne rent från de slarviga associationerna till en kvinna med ikonisk frisyr och självmordslynne.

En agitators bekännelser

Att skildra ett politiskt skeende genom en enskild persons berättelse är ett ypperligt sätt att belysa politikens sammansatta väsen: individen, situationen, ideologin och maktlystnaden.

En hjälte i vadmal

För 150 år sedan föddes Carl Gustaf Emil på Villnäs slott. Ingen är mer förknippad med hundraårsfirande republiken Finland än dess marskalk Mannerheim. Monarkisten som ledde republiken under 1900-talets fyra krig.

En svensk spion tiger

Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must), generalmajor Gunnar Karlson, brukar på olika vis framhålla att det ofta är bättre att erkänna att man inte vet något än att till varje pris uttrycka en uppfattning.

Från världskrig till demokrati och spanska sjukan

På en gård utanför Hässleholm satt i slutet av 1918 den förre ledaren för Tysklands militärmakt och vässade såväl penna som tankar. Erich Ludendorff, som anonymt anlänt till Skåne och först så småningom blev igenkänd, var intensivt verksam med att ta revansch för nationens smärtsamma nederlag genom att teckna en egen bild av konflikten i boken Meine Kriegserinnerungen 1914–1918.

Gripande om kommunismens Tirana

Peter Kadhammars bok Vi som var så lyckliga. Liv och död i en kommunistisk diktatur ger en unik och oerhört intressant inblick i det en gång så slutna Albanien. Men det är också en text som får läsaren att känna sig okunnig, och det är ingen trevlig känsla.

Grundkurs i svensk landsbygd

Det var biskopsvisitation på den östgötska landsbygden för ett tiotal år sedan. Från predikstolen sade biskopen i Linköping till församlingen: ”Det här vet ni säkert redan.” Sedan berättade han något som troligen ingen visste.

Gränslöst bildat om gränser

En gång i tiden fanns det människor som behärskade det mesta. Antikens författare, som Platon och Aristoteles, kunde konsten att skriva om allt. Numera är detta en sällsynt egenskap, men Torbjörn Elensky tillhör denna exklusiva skara.

Hjalmars lust och obotliga ensamhet

Vardagslivets skicklige skildrare, Hjalmar Söderberg, gick från att vara ungdomens röst med succén Martin Bircks ungdom 1901 till att tidigt bli gammal.

I germanernas fotspår

Lars Lönnroth, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är mycket väl lämpad att ge sig på strövtåg längs det germanska spåret. Han har forskat om denna tradition i decennier och skrev artiklar och skrifter om de isländska sagorna redan på 1960-talet.

Konstnärinnan som tog plats

Att läsa Görel Cavalli-Björkmans biografi Kvinna i avantgardet. Sigrid Hjertén. Liv och verk ger oss en nyanserad bild av Sigrid Hjertén och en intim upplysande inblick i hennes äktenskap med Isaac Grünewald.

Kryssning genom erotikens arkipelag

Det är lätt att begripa varför moraliska entreprenörer, till exempel enade kring att utplåna fenomen som homosexualitet, pornografi eller sexkommers, ignorerar vetenskaplig forskning. De är inte betjänta av gedigen sexologisk kunskap. Eller logiska resonemang.

Lucia med komplikationer

På senare år har luciafirandet allt oftare föranlett svarta rubriker. I en skola nekas en pojke att vara lucia, medan en annan tillåter det. I ett luciatåg förbjuds tomtar och på ett annat håll ställer man in luciatåget i kyrkan. Ibland har det urartat i gräl och hot.

Mannen bakom storverket 1809

Man får se hur länge det varar, men i över 200 år har amerikanska författningsfäder som Franklin, Madison och Washington varit föremål för rena personkulten. Det har skrivits oräkneliga böcker om dem, det undervisas om dem och hänvisas till dem, och de pryder sedlar i skilda valörer.

Med diskutabel vilja till makt

Historikern Dick Harrison utkom nyligen med Jag har ingen vilja till makt. Biografi över Tage Erlander, som likt titeln antyder, är en biografi över Tage Erlander som 23 år i sträck var Sveriges statsminister.

Med väst som spegel

När Alexander Solzjenitsyn landade i Moskva den 21 juli 1994, efter två årtionden i exil, var den ryska litteraturtidskriften Novyj Mir redan i färd med att förbereda hans senaste essä, Den ryska frågan vid slutet av det tjugonde århundradet, för publikation.

Monarken som räddade kronan

Det finns något tilldragande i andras människors intresse för andra människor. Så när Roger Älmebergs Gustaf VI Adolf. Regenten som räddade monarkin landar på mitt bord har författaren mycket gratis.

Nog finns svensk kultur

Finns det en svensk kultur? Frågan kan tyckas befängd. Men föreställningen om att Sverige är ett hypermodernt samhälle kännetecknat av en allmängiltig universalism är mycket stark.

När kunskap blev suspekt

Oavsett vem man frågar är de flesta överens om att den svenska skolan har problem. Visst, den senaste Pisamätningen visade att elevernas resultat inte längre sjunker som en sten, men vi är långt ifrån att vara den ledande kunskapsnation som våra politiker ofta talar om.

Originalet som byggde Stockholm

Under den andra halvan av 1800-talet omvandlades Stockholm från en påver och småskalig stad till vad som kan likna dagens metropol. Invånarantalet mer än tredubblades, malmarna bebyggdes och den industriella revolutionen slog igenom i hela landet. Perioden har kallats för ”entreprenörernas halvsekel”. För dem med mod, affärsnäsa och ett startkapital fanns det goda möjligheter att bygga förmögenheter.

Oumbärligt om polsk historia

Det polska åttiotalets viktigaste trubadurs, Jacek Kaczmarskis, val av teman för sina låtar säger en hel del om den polska folksjälen: frihetslängtan, smärtan av att leva i exil, komplicerade relationer mellan polska katoliker och judar, Västeuropas många svek gentemot det polska oberoendet och den absurda humor som uppstår i en kommunistisk diktatur.

Pennskaftet och pionjären

Svaret på Ester Blenda Nordströms fatalistiska brev, veckorna efter ett slaganfall och en längre, djupt självdestruktiv tid, var sannolikt inte det förväntade:

Tonsättaren som aldrig fick höra sina symfonier

Om Sveriges Radio skulle komma på tanken att bygga ett eget konserthus idag, skulle det nog få ett annat namn. Men planeringen av Berwaldhallen, invigd 1979, hade sträckt sig över mer än tio år. Från en tid då Franz Berwald (1796–1868) fick sin sentida upprättelse, hundra år efter sin död.

Vindlande om utvecklingen och jaget

Johan Frostegårds Evolutionen och jag är en vindlande associationslek där vetenskapliga studier, anekdoter från historien och personliga reflektioner blandas. När det fungerar så levererar Frostegård en text där olika ämnen glider in i varandra på ett sätt som liknar ett avspänt middagssamtal.

I korthet

De frigjorda amerikanskorna

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet pågick en mindre kvinnoinvasion från Amerika till Storbritannien. Behovet av nytt blod var stort hos dåtidens brittiska adel.

Nog värre än vi anade

Häromveckan medverkade jag i en reklamfilm. Det var trevligt på många sätt, inte bara i plånboken. Sedan filmen nu har börjat visas både på nätet och i tv, åtnjuter jag dessutom en helt ny respekt på gymmet.

Ut ur garderoben

Fredrik och Filippa Reinfeldts resa till Kina 2008 blev omtalad och ihågkommen av ett och endast ett skäl: deras klädval.

I vår tid

Sympati från djävulen

Under inbördeskriget i före detta Jugoslavien pratade jag med min syrra om hur svårt det var att få grepp om orsakerna till att forna grannar började förgöra varandra, och hon sa något som förvånade mig, nämligen att man kunde leta förklaringarna i tunna små skrifter från Utrikespolitiska institutet, men att man också kunde läsa Stephen Kings Needful Things, eller Köplust som den kom att heta på svenska.

Krönika

"Vi klarar det"

Lördag i Stockholm. En krispig höstförmiddag då solen börjat stå lågt, men ändå utgör en påminnelse om att det en gång var sommar även här i de norra utposterna. Träden i Kungsträdgården har blivit allt naknare, glasskiosken i ena hörnet ser tillbommad ut. Lördagsflanörer och storstadsshoppar blandas med barnvagnar, turistgrupper och hundar.

Den välsignade trögheten

När de flesta är överens om vägen framåt är det skittråkigt med maktdelning. Lockes och Montesquieus gamla principer bromsar och irriterar. Vadå ett helt svenskt riksdagsval mellan förslag till grundlagsändring och fullbordat faktum? Vadå en beslutsam minoritet i USA:s senat kan sätta sig på tvären för viktiga reformer?

När lagen utmanas

Regeringar kommer och går, ministrar tillsätts och avsätts, myndigheter skapas och avvecklas. Det kontinuerliga är den latent ständigt pågående förhandlingen om statens legitimitet.

NR 9 2017

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...