VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2018TEMA: Robotsamhället

Ladda hem som PDF plus

Tema

Den leende roboten

Robotar kan vara roliga. Samtidigt är det svårt att tänka sig att de skulle kunna programmeras för att få känsla för tillvarons absurditeter. Frågan är om en robot kan ha humor.

In med humanisten

Artificiell intelligens får inte överlåtas åt ingenjörerna. Kanske kan AI överbrygga den urgamla klyftan mellan humaniora och naturvetenskap.

Meningen ligger i livet

Konstruktionen av tänkande maskiner visar hur litet vi vet om oss själva. Vi måste kunna föreställa oss andra former av liv som är helt skilda från vårt eget.

Tekniken är vårt öde

Den blixtrande utvecklingen inom AI och robotteknik inger både hopp och farhågor. Litteraturvetaren och författaren Svante Lovén är ambivalent inför en utveckling som inte låter sig hejdas.

Vännen som vet allt

En digital vän, ständigt närvarande och oerhört trevlig, gör sig snart oumbärlig. Men den har alltid dubbla lojaliteter.

Ledare

Fåfäng flykt från skrivhäftenas gudar

Försvarsberedningen lägger ribban högt när de kallar sin rapport om totalförsvaret 2021–2025 för ”Motståndskraft”, för om det är något som rapporten kartlägger är det vårt samhälles sårbarhet och bristande förmåga till uthålligheten under press. Rubriken skulle lika gärna kunna vara en galghumoristisk beskrivning av sakernas nuvarande tillstånd.

Samhälle

Ett drama utan slut

Vad hände då projektet att bryta Katalonien ur Spanien kraschade i höstas? Spaniens förklaring, att separatismen var dömd på förhand att misslyckas, är osann. Separatisternas förklaring, att Spanien krossade upproret med våld och brutalitet, är lika tokig. Nathan Shachar försöker förklara vad som verkligen hände.

Terrorns stereotyper

Medier ger bilden av Centralasien som en drivbänk för terrorister. Radikaliseringen och våldsbenägenheten sker istället utomlands och hänger samman med marginalisering och utanförskap.

Frizon

Den gröna vågen

Motsatsparet stad och land har en rik historia i västerländskt tänkande. Ställningstagandet för landet på stadens bekostnad dominerar.

Nietzsches bruna beundrare

Friedrich Nietzsche har blivit en förebild för europeiska nyfascister och amerikansk alternativhöger. Det är inte så konstigt. Det konstiga är att han så länge välkomnats bland vänsterintellektuella.

Skrämmande dagar framför oss

Vem som helst kan när som helst avlyssna och filma vad andra säger och gör. Därmed skapas en ny ensamhet grundad i misstro och rädsla inför andra människor.

Opinion

Lång näsa

Berättelsen om Pinocchio handlar i grunden om faran med en progressiv barnuppfostran. Den svenska skolans kvalitetsfall visar att barn måste följa vuxenvärldens råd och uppmaningar.

Tradition

Den narcissistiska eliten

På 1990-talet skildrade Christopher Lasch den ökande klyftan mellan folket och de nya, globaliserade eliterna. Beskrivningen framstår idag nästan som profetisk.

Civilisation

En annan frälsning

Ronny Ambjörnsson visar i sin klassiska studie hur skötsamheten blev en väg till självständighet för arbetarna.

En nördig vinterresa

Operasångaren och historikern Ian Bostridges skildring av Schuberts Winterreise är ett ymnighetshorn av brokiga läsefrukter.

Horatius bör läsas

Horatius uppmanade läsarna att dricka vin och njuta av den korta dagen. Men han ansåg sig också ha trotsat döden med sina dikter.

I en muntlig tradition

I år är det 50 år sedan Martin Luther King mördades. Hans storhet som talare hängde samman med hans förmåga att låna av andra.

Närmare Europa

Redan Fernando Pessoa skrev en guidebok till Lissabon. På senare år har allt fler turister upptäckt den portugisiska huvudstaden.

Recension

Efterapningens belöning

En av de mest omvälvande böcker som någonsin publicerats är On the Origin of Species (Om arternas uppkomst), som i sin första upplaga kom ut år 1859. I den föreslår författaren, som förstås är Charles Darwin, en process som skulle kunna förklara uppkomsten av jordens miljontals växt- och djurarter, var och en försedd med speciella anpassningar för ett liv kännetecknat av ideliga svårigheter av alla de slag.

En moral för alla

Det tar tid för världen att anpassa sig till nya spelregler. Slutet på kalla kriget blev slutet för en bipolär politisk disciplin.

Ensam i en absurd värld utan Gud

60 år har gått sedan Albert Camus tilldelades Nobelpriset i litteratur, men fortfarande är han påtagligt aktuell och närvarande. Liksom ständigt omskriven på nytt. Lena Kåreland undersöker ett tidlöst författarskap och ett tidstypiskt främlingskap.

God grannsämja

Uttrycket ”Pax Romana” tillhör – tillsammans med exempelvis ”Mea culpa” och ”O tempora, o mores” – de få latinska talesätt som aldrig behöver översättas.

Kroppsklockan klämtar för dig

Somliga fenomen i vår omvärld skulle det tyckas oförnuftigt att försöka sätta sig över. Ta gravitationen, till exempel. Att trotsa tyngdlagen i vardagliga situationer slutar i allmänhet i någon form av platt fall, kroppsskada eller hånfulla kommentarer från omgivningen.

Livsstilskolonialism

När den amerikanske regissören Spike Lee häromåret framträdde på Pratt Institute i Brooklyn, for han ut i en tirad som snabbt fick spridning på internet. Det som händer i New Yorks fattigare områden kan jämföras med kolonialism, menade han, i synnerhet när det gäller kvarter som har dominerats av afroamerikaner och där den vita medelklassen nu flyttar in.

Med örnens fria blick

När tyska förbundskanslern Angela Merkel fyllde 60 häromåret önskade hon sig en historiker som festtalare. Och då inte en historiker vilken som helst, utan en viss globalhistoriker: Jürgen Osterhammel, professor i nyare och samtida historia vid universitetet i Konstanz.

Mer än bara fru Luther

Hur sammansvetsade Martin Luther (1483–1546) och hans hustru Katharina von Bora (1499–1552) var kommer fram i deras utsagor om varandra.

På längden och på tvären

För en ambitiös karriärist är det enligt historieprofessorn Naill Ferguson alltid värt att fortsätta till nästa party för att nätverka – hur sent på dagen det än är. Och han bör veta vad han talar om.

Sent uppvaknande

Man kunde kanske tro att följande citat – ”Hela idén med multikultur är ett misslyckande, ett totalt misslyckande” – kommer från Jimmie Åkesson. Men i själva verket kommer det från ett tal som Angela Merkel höll inför sina partikamrater hösten 2010.

Vi sluter oss samman

I över ett år har vi tröskat teorier om globaliseringens förlorare, folklig frustration över identitetspolitik, demokraternas allians med de super-rika i USA och det nya (a)sociala medielandskapet. Många har gjort sitt bästa för att försöka förklara Trumps resa från skämt till president. Men nu är det dags att blicka framåt.

Debatt och läsarbrev

Sjukdomsinsikt?

I nummer 9/2017 av Axess Magasin använder skribenten Susanna Birgersson diverse medicinska analogier för att beskriva det elände som idag härjar i Svea rike.

I korthet

Ett ord saknas

Då universitetsvärlden i övrigt är så pigg på att låna från engelskan förvånar det mig att ordet scholarship ännu inte kommit till användning.

Persona och personkult

Ingmar Bergman fyller hundra i år och jag tror att vi måste stålsätta oss för en personkult av religiösa mått.

Åh, denna banala samtid!

Jag säger inte att det är vackert, men när jag och min kompis Johan var sju år var vår högsta önskan att det skulle bli krig i Sverige.

I vår tid

Vad menade Wiehe?

Det dök upp en låt i högtalarna. ”Andersson & Co”, från Hoola Bandoola Bands näst sista platta På väg. Året var 1973 och Mikael Wiehes text börjar:

Krönika

Början till slutet?

Leve Frankrike! Leve Europa! Ungefär så kan president Emmanuel Macrons politiska budskap sammanfattas.

Formen är allt

"Det känns på en del ställen typ som om du inte har gjort några val. Alls." Denna dom uttalas i filmatiseringen av Michael Chabons roman Wonder Boys, och riktas mot författaren och skrivläraren Grady Tripp.

Säg ifrån och ge honom en örfil!

Paris 1984. Min och min väninnas reskassa hade inte heller denna gång räckt till ett bra franskt hotell, men rummen var tillräckligt rena och läget vid Luxemburgträdgården perfekt. Dessutom fanns ett handfat på rummet och ett stort badrum i korridoren. Störningsmomentet var dock mannen i rummet intill.

NR 1 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...