VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 6 2018Tema: Information eller kunskap

Ladda hem som PDF plus

Tema

De som kunde allt

I en tid av specialisering och digitalisering begränsas utrymmet för polyhistorn. Trots behovet av generalister och personer med blick för oväntade samband gör vi livet allt svårare för dem.

Den hjärtlösa eliten

Vi förväxlar kognitiv förmåga med mänskligt värde och mänskliga bidrag i allmänhet. Det rubbar jämvikten i samhället och alienerar miljoner människor.

Det är faktiskt komplicerat

Populism, intolerans och extremism frodas i politiken och på universiteten. Högerns och vänsterns konfliktteorier bemöts genom skepsis och insikten om att samhällsproblem har många olika orsaker.

Håll världen på avstånd

Studenter skyddas för obehagliga tankar och ord i undervisningen som antas kunna skrämma och traumatisera dem. Det är en form av terapeutisk censur som skjuter upp vuxenlivet.

Redan de gamla grekerna

Vi låter ofta olika auktoriteter besluta åt oss och undviker därmed frågor om ledares eller åtgärders klokhet. Platon visar varför inställningen är farlig för demokratins hälsa.

Ledare

Vilka värden ska man kämpa för?

Det står ingenting om Sverige i Esben Schjørrings och Michael Jannerups Værdikæmperne (Gyldendal, 2018). Likafullt är boken dubbelt intressant för svenska läsare.

Samhälle

Dålig stämning

I fem år har Brasilien skakats av en ekonomisk och politisk kris. Inför presidentvalet präglas situationen av uppgivenhet och osäkerhet.

En tid utan sammanhang

Vi lever i ett samhälle där vi kommunicerar mer än någonsin. Ändå är vi kanske ensammare än någonsin.

Kungliga rötter

I höst återinvigs Bernadottemuseet i sydfranska Pau. Där växer intresset för den marskalk och det märkliga öde som förde honom till tronen som kung Karl XIV Johan.

Nordens sak är vår

Satsningar på försvaret av Östersjön har lett till att hoten mot Finland och Norge kommit i skymundan. Det är en farlig utveckling.

Frizon

Förklädda till studenter

Spelarna i amerikansk collegefotboll är oftast okvalificerade och omotiverade för högre studier. Men för universiteten är lagets framgångar vad som räknas.

Så får vi rättvisa betyg

Dagens betygssystem är subjektivt och orättvist. Men med en ändrad kunskapssyn kan kunskaper mätas och betyg på objektiva kriterier sättas.

Intervju

Det blir bara värre

Genom att vara ständigt uppkopplade låter vi tekniken ta över våra liv och tankar. Följden blir att vi förlorar förmågan till reflektion och koncentration. Författaren och IT-kritikern Nicholas Carr varnar för en utveckling som löper amok.

Tradition

Världsdramat på Ven

Tycho Brahe var inte enbart en framstående astronom. Han skrev också dikter på latin, där han skildrade sin kosmologi.

Civilisation

En dekadent John Bauer

Tyra Kleen uppmärksammas med en utställning på Thielska galleriet. Kanske är tiden mogen att återupptäcka fin de siècle-konstnärerna.

En nödvändig strid

I sina brevväxlingar kunde Per Ahlmark visa hela sitt register. Där skrev han om poesi och döden, liksom om sitt motstånd mot diktaturer och antisemitism.

Engelskans farliga dominans

Riksdagspartierna använder inte ordet ”språkpolitik”, trots att det är ett viktigt politikområde. Till exempel borde ytterligare ett språk bli obligatoriskt i skolan.

Sjömannens skräckfärd

Den nya översättningen av Coleridges Balladenom den gamle sjömannen är på många sätt utmärkt.

Teckningarna som försvann

Politiska skämtteckningar hade länge en central roll i svensk press, men har nu dessvärre försvunnit.

Recension

Alla för, ingen emot

En sökning på ”mänskliga rättigheter” på Google ger 1 750 000 träffar, och ”human rights” ger 590 000 000. Få begrepp har en så positiv innebörd. I likhet med ”demokrati” är alla för och ingen emot.

Eliters uppgång och fall

Den muslimska civilisationen hade en gång för flera hundra år sedan en storhetstid med filosofer, historiker, teologer och poeter. Men liksom andra civilisationer och kulturer har den haft sin uppgång, sin blomstring och sitt fall.

En kärlek som gör världen bättre

Ett av den franska litteraturhistoriens starkast lysande kärleksförhållanden träder fram när man tar del av korrespondensen mellan Albert Camus och den spanskfödda skådespelerskan Maria Casarès. De närmare 900 brev som de skrev till varandra under åren 1944–1959 har nu samlats i en volym på mer än 1 000 sidor, betitlad kort och gott Correspondance.

Folkets rätt att bära vapen

Aldrig mer. Den frasen ingår ju i människosläktets ständigt lika futila försök till bot och bättring och aktualiseras ständigt i USA på i synnerhet ett område – skjutvapenvåld.

Inre motsättningar

Under mina resor till Texas har jag ibland bott på motell där man sig till frukosten kan grädda sig våfflor som har formen av delstatens konturer. Man månar om sin profil.

Minns du den stad

Det verkar inte finnas någon ände på fantastiska irländska författare. Vad är det för hopkok i generna hos de där kelterna på Guds gröna ö?

Mot strömmen

Boken Sharp.The WomenWhoMade an Art ofHaving an Opinion är ett slags gruppbiografi där främst åsikternas betydelse står i centrum.

Politisk teater

Det åligger framtida historiker att försöka räkna ut hur många liv som har skördats, och fortfarande skördas, på grund av krigsherren Riek Machars ambition att göra sig till härskare över Sydsudan.

Prins extra allt

Prince Charles skrek plötsligt till. Han pekade äcklat på några tallrikar med överbliven skinka och sallad som tjänarna hade ställt på ett bord i väntan på att de skulle bäras ut i köket.

Räddaren i nöden

Sedan valvinsten förra våren har Emmanuel Macron befäst sin position som den moderna liberalismens poster boy.

Stjärnorna på slottet

Det är sannerligen inte många danskar förunnat att ha haft – eller ha – Marienborg som sin adress. I modern tid är det bara fem personer, en exklusiv skara som alla har kunnat skriva ”statsminister” på sina visitkort.

Över alla hinder

Frankrikes president har snabbt blivit den moderna liberalismens poster boy. Hans reformarbete ger resultat, motståndet är svagare än befarat. Men hur förklara fenomenet Macron? Mats Fält och Jonas Elvander granskar honom från olika håll genom reportage och biografier.

Debatt och läsarbrev

Fel om Nils Bejerot och drogpolitiken

Under rubriken Sverige knarkar och dör gör socialantropologen Petra Östergren (PÖ) enligt Axess (4/2018) ”vad politikerna vägrar; inventerar forskningsläget”. Vi vill här påtala att detta varken är en inventering av forskningsläget eller en korrekt beskrivning av socialläkaren professor Nils Bejerot (1921–1988).

I korthet

Den gode doktorn

”Jo, Charlie var minsann kusligt begåvad...”, mumlar min vän Stern nostalgiskt och stryker sitt skägg. Som professor vid Harvard är Stern sedan länge van vid att vara den smartaste killen i rummet. Hans gamle klasskamrat Charles Krauthammer var dock i en klass för sig, vad gäller såväl intellektuell skärpa som viljestyrka.

En sovjetisk Svejk

Den ryske författaren och dissidenten Vladimir Vojnovitj har gått bort. Han dog till följd av en hjärtattack under den heta sommaren i sin lägenhet i Moskva.

Med Moores mått mätt

Den som söker djupare samband som förklarar det accelererande informationssamhället hittar snabbt Moores lag. Lagen uppkallades efter Gordon Moore, en av grundarna av Intel, och var i sin ursprungliga formulering en ganska teknisk observation om hur antalet transistorer på en integrerad krets fördubblas.

I vår tid

Wallenberg är idealet

– Tja, han behövde väl pengar. När den meningen yttras i kultursammanhang vet man vad som förväntas av en. Ett skrockande i samförstånd, och en medlidsam snörpning på munnen.

Krönika

Carpe diem, på riktigt

Unge Malört är nybörjare när det kommer till att snärja själar. Onkel Tumskruv däremot kan allt om den saken. Brevledes coachar han sin adept i konsten att få människor att vända sig bort från det goda, gå in i sig själva och nästan omärkligt slå in på vägen som leder till helvetet.

Farlig aktivism

Under flera år har diskussionen förts om att svenska offentliga tjänstemän i allt större utsträckning agerar efter eget huvud.

Tack för ditt perspektiv

Ring P 1 i Sveriges Radio är ett program som antingen får lyssnaren att kasta sig fram för att stänga av radion eller får densamma att sjunka ned i närmaste fåtölj och spetsa öronen.

NR 6 2018

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...