VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2019TEMA: Det danska tillståndet

Ladda hem som PDF plus

Tema

En fråga om kultur

Varför har Sverige och Danmark gått skilda politiska och kulturella vägar? Förklaringen ligger i ländernas olikartade historia och i de olika mentaliteter den har gett upphov till.

Ett yndigt land

Danmark blomstrar och ligger högt på lyckoindex. De goda tiderna ser ut att bestå.

Liberalism och gemenskap

Dansk identitet handlar om småstädernas och landsbygdens bönder och egenföretagare. Ett samhälle präglat av pluralism och förståelse för människor som går sin egen väg. Men också präglat av konformism i synen på det goda livet.

Låt oss lära av Danmark

Danska insatser mot våldsbejakande extremism ligger långt före Sveriges. Myndigheterna samordnar sina insatser både bredare och djupare.

Minskad mastodont

Nedskärningarna på Dansk Radio har beskrivits som en katastrof i svenska medier. I Danmark ser man lugnare på saken.

Ledare

Det finns många språk att förlora

Vi håller medelfart på medelvägen, men bara som ett statistiskt medelvärde. I svensk politik tar man antingen årets hetaste modell och bränner iväg mot okända mål i 180 knutar eller så segar man sig fram på vägrenen i lägsta möjliga fart. Att hålla väl anpassad hastighet efter en stunds noggrann kartläsning? Sådant är för bilister.

Samhälle

Det fungerar inte

Italienska väljare vill ha förändringar men litar inte på politikerna. Kan den italienska populistregeringen driva igenom sitt reformprogram?

Gör om systemet

Regeringsbildningen visade inte att demokratin fungerade. Tvärtom. Nu måste en översyn av regelverket ske.

Ny kyrka i gammal strid

När en ny förenad ortodox kyrka skapades i Ukraina avslutades en flerhundraårig process. Nu väntar en politisk strid med Moskva.

Vill vi ha det som i USA?

Rättsstat och demokrati kan stå i motsättning till varandra. I USA är det självklart att ta hänsyn till domares ideologi för att ge demokratin inflytande över domstolarna.

Frizon

Min långa lärotid

För 25 år sedan gick Sydafrika till sina första fria val. Per Wästberg skriver om det land som lät honom uppleva frihetens innehåll.

Partiet mot Bibeln

Hundratusentals kristna i Kina fängslas, kyrkor jämnas med marken och Bibeln skrivs om. Förföljelserna ingår i en stor kampanj att ”kinesifiera” den snabbt växande kristendomen.

Opinion

Värna även det moderna arvet

Det behövs mer eftertanke när Stockholms city och dess unika arkitektur nu omdanas.

Tradition

”Ve den ensamme”

Den franske författaren Charles Péguy (1873–1914) började som socialist, men hans kompromisslöshet gjorde att han inte passade i något läger. Idag har han anhängare över hela det politiska spektrumet.

Civilisation

En flexibel identitet

Mose Apelblats och Salomon Schulmans brevväxling visar på två helt olika sätt att förhålla sig till den judiska identiteten.

En kärleksdikt med stor lyskraft

Den nya urvalsvolymen med Seamus Heaneys dikter lär ge den redan populära poeten ännu fler läsare.

En litterär stad

Få städer har lika många minnesmärken över författare som Edinburgh.

Mecenaternas betydelse

De privata konsthallar som skapats på senare tid visar hur kultur kan öka en orts attraktionskraft.

Museet som katedral

Den symbolistiske konstnären Fernand Khnopff negligerades länge men har nu blivit föremål för en stor utställning i Paris.

När politiken styr konsten

I sin uppmärksammade roman Sju nätter beskriver Simon Strauss en generation som lever bekvämt och aldrig har utmanats på allvar.

Recension

De förorättades revansch

I åttonde avsnittet av tv-serien Sopranos skickar man underhuggaren Christopher att köpa bullar till New Jersey-maffians eftermiddagsfika. På konditoriet blir han avsnäst av butiksbiträdet, varpå han skjuter den uppstudsige i foten. ”Ser jag ut som någon man kan köra med?” vrålar han förtvivlat. Och denna fråga är inte retorisk.

Den jämlikaste

Einstein hade ett foto av honom i sitt tjänsterum. Obama hade velat äta middag med honom. Minst 30 biografier har skrivits om honom enbart på engelska. En film och en opera har gjorts om hans liv. Ett verktyg han använde varje dag finns på nationsflaggan i ett av världens största länder.

Det rivna kontraktet

Politik handlar idag alltmer om någons sårade känslor. Förtroendet för samhällsinstitutioner och valda representanter har gått sönder. Håkan Lindgren söker en framkomlig väg där tröstandet och fjäskandet är dömt att misslyckas.

En höger utan komplex

Våren 2013 tillbringade jag i Paris och fick under en av mina promenader bevittna en något förvånande demonstration. Att folket ger sig ut på gatorna för att kräva sin rätt är visserligen inget nytt i Frankrike. Men detta var en rörelse som protesterade mot en frihet som regeringen skulle ge folket: rätten för homosexuella par att ingå äktenskap.

Från sans-culotter till gula västar

När historikern Gérard Noiriels bok Une histoire populaire de la France. De la guerre de Cent Ans à nos jours kom ut i september var den en i mängden av de hundratals titlar som varje höst ges ut i Frankrike under vad som kallas la rentrée littéraire.

Krigskonstens mästare

Det är få förunnat att skriva in sitt namn i historien, och det är ännu färre som har etsat in ett avtryck som bestått under mer än 2000 år. Till detta fåtal måste räknas ett par av antikens fältherrar, nämligen makedoniern Alexander den store, som skapade ett världsvälde, om än kortvarigt, och karthagen Hannibal Barca, som utmanade det romerska imperiet och var nära att förinta det.

Livet som en dans

När kommer det konstnärliga genombrottet? När en författare eller målare förstår att detta och ingenting annat är vad det hela går ut på. Det är så här jag ska skriva. Eller: det är så här jag ska måla.

Mot pöbeliseringen

Som en tysk recensent skrev: den här boken måste man varna för. Den är omstörtande. Själv har författaren i en intervju kallat den en sorts guide för en desorienterad tid.

Tavlor på en utställning

Fram till slutet av 1800-talet var ikonhandeln i Ryssland rudimentär och någon samlarmarknad fanns inte. Ikonen betraktades först och främst som ett religiöst objekt. Antika ikoner som stammade från tiden före schismen år 1666 förvarades i hemlighet av gammaltroende eller målades över av den officiella kyrkan.

Terrorn kommer till tals

När den arabiska/kurdiska koalitionen (SDF) under sommaren 2016 slutligen lyckades driva ut IS från staden Manbij i Syrien tröstade sig IS med sitt officiella motto: ”Vi har kanske förlorat ett slag, men vi har vunnit en generation som vet vem som är deras fiende.”

Debatt och läsarbrev

Arvet förs vidare

”Quadratisch. Praktisch. Gut.” Det framstår som en logiskt oantastlig utsaga. Något är kvadratiskt, alltså är det praktiskt, alltså är det bra.

I korthet

Den ultimata guideboken

Guideboken är en intressant litterär genre med en spännvidd som sträcker sig från dem med välförtjänt dåligt rykte till erkända klassiker.

Men frälsaren kom inte

En tidig morgon kör vi upp för de branta kullarna som omger den heliga staden. Vintern har slagit om till vår, mandelträden står i rader av vita moln. Det bär av mot arkivet på American Colony i Sheikh Jarrah, östra Jerusalem.

Räddaren i nöden

Under ett år på 1980-talet läste jag statsvetenskap i USA. På institutionen pågick oförsonliga strider mellan två falanger: de ”kvantitativa” och de ”kvalitativa”. De förstnämnda – som tyvärr hade tagit kommandot – lärde oss studenter att det personliga inte är det politiska.

I vår tid

Liberala lipsillar

Ibland tänker jag på Bruno Gianelli.

Krönika

Absolutismens lockelser

Att gå i kloster är lätt. Nej, det är förstås inte alls lätt. Det är definitiv självförnekelse, en livslång försakelse av självbestämmande, ägande, familj och romantik. Det är storslaget, svindlande och obegripligt att det finns människor som av fri vilja låter klosterporten slå igen bakom sig. Ändå är det lätt.

De konstlade

Vi som gillar public service håller ständigt tummarna för att dessa medieföretag jobbar hårt och professionellt för att försvara och bevara sin unika ställning.

Krig och fred

Elis Jansson 8.11 1915. Akvarellmålningens signatur är gjord i blått och med en mycket finspetsig pensel. Tavlan fann jag i en secondhandbutik och den fångade genast min blick och mina tankar. Motivet kändes vagt bekant. Var det Jerusalem?

NR 2 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...