VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 8 2019TEMA: Frihetstid?

Ladda hem som PDF plus

Tema

Den liberala idén

Liberalismen behöver grundas i eviga frågor. Människan kan inte ta bort idéerna ur sitt tänkande.

Den stora illusionen

Trettio år efter murens fall sörjer liberaler en dröm som kraschade. Men världsordningen har aldrig varit liberal.

En evig renovering

Färre betecknar sig som liberaler medan konservatismen stärkts i opinionen. Det som förenar svenska folket över ideologiernas gränser är moderniteten och en ständig omprövning av politiken.

En lång historia

Liberalismens rötter sträcker sig längre tillbaka än liberalismen själv. Föregångare till liberalismen fanns redan innan begreppet hade formats.

Liberal svanesång

Likt den socialism den besegrade har liberalismen börjat tappa tron på sig själv. Inte ens liberalerna själva ser förnuftet som användbart inom politik och samhällsbygge.

Lugnt, ordnat och liberalt

Pluralism och dynamik är följden av en fri och liberal politisk ordning. Det utgör också grunden för ett välordnat samhälle.

Ledare

Från taktisk triumf till pyrrhusseger

Januariöverenskommelsen ger Socialdemokraterna fortsatt maktinnehav, men vad innebär den för dem därutöver? Ja, det mest uppenbara är att deras strindbergska äktenskap med Miljöpartiet fortsätter.

Samhälle

Barnen byggs bort

Nybyggda bostadsområden saknar ytor för lek och rekreation. Det är en ohållbar situation som riskerar att leda till lägre barnafödande.

Ett gemensamt intresse

Tillit och pragmatism har burit upp den nordiska idén. De värderingarna står nu inför nya utmaningar.

Snart i var mans mun

Insekter föder fiskar och djur. Snart står mjölmaskar och bönsyrsor även på vår meny.

Frizon

Tystnadskultur

Varför är de individualistiska svenskarna så konforma och rädda för att tycka olika? Det är en fråga om kultur och historia.

Opinion

Det är faktiskt komplicerat

Förutsägelserna om informationssamhället som ordnat och kontrollerat är felaktiga. Samhället blir istället allt svårare att förutsäga och förklara.

Tradition

Från Ikaros till gossen Gråsten

När Werner Aspenström ville frigöra sig från den ångestladdade 40-talsdiktningen inspirerades han av Harry Martinson. Sedan hittade han sin egen unika röst.

Civilisation

Det finns ingen gratis bio

De nya streamingtjänsterna är praktiska och billiga. Men respekten för filmen som konstart riskerar att minska.

Ett unikt vittne

Etty Hillesums dagböcker visar att man kan behålla sin gudstro under de mest fruktansvärda omständigheter.

Hellre hederlig än moralisk

Den nyligen avlidne György Konrád hade en osedvanlig intellektuell integritet.

Myterna om Vietnam

Trots att nästan ett halvsekel förflutit sedan fredsavtalet i Vietnam är debatten om kriget intensiv i USA. Bilden av skeendet har nyanserats.

Rätten att vara obekväm

I sin nya bok angriper Bret Easton Ellis upplysta, liberala eliter. Underhållningsvärdet är högt.

Recension

Besök av djungelns jultomte

En kväll 2009 hettar det till i den isolerade byn Gapun – känd bland lingvister för sitt säregna språk – djupt in i Papua Nya Guineas regnskogar efter att en vit mans studier av svarta hade dragit väpnade lösdrivare till trakten.

Det kidnappade Europa

Som en märklig ironi ser Régis Debray det, att de tolv stjärnorna i EU-flaggan ursprungligen är en kristen symbol, hämtad från Johannes apokalyptiska uppenbarelser.

Det stora bondeupproret

Maoismen är som politisk och ideologisk rörelse ett av efterkrigstidens märkligaste fenomen. Den välte på ett oväntat sätt omkull kalla krigets frusna världsordning och injagade skräck och vånda inte bara i det demokratiskt kapitalistiska maktblocket, utan i lika hög grad i det kommunistiska.

Gudar och monster gör comeback

Det fanns en tid då människan delade sin värld med gudar, hjältar och monster eller ansiktslösa makter som naturen eller ödet. Med renässansen och upplysningen inleddes en tyngdpunktsförskjutning från Den Andre mot Människan.

Jasägarna som ändrade sig

Den 24 mars 1990 samlade den brittiska premiärministern Margaret Thatcher i hemlighet så många inhemska Tysklandsexperter som möjligt för att diskutera Tysklands och Europas gemensamma framtid. Rädslan var stor för att ett återförenat Tyskland än en gång skulle gå sin egen väg och på sikt återigen hota Europa.

Killen med kuben

Han gjorde det med en Rubiks kub. USB-minnen är alldeles för klumpiga i förhållande till den datamängd de kan lagra, skriver Edward Snowden i sin självbiografi.

Klubbat och oklart

Året är 2011. Den tuffa, och av det skälet välrenommerade åklagaren Angela Cory åtalar Cristian Fernandez för mordet på dennes tvååriga lillebror.

Moderna tider

I början av 1970-talet hade vi en ganska färgstark lärare i fysik på läroverket i Norrköping som kallades Slaktarn. Han bar alltid en vit rock med några rostfläckar.

När folk tycker fel

Vid det här laget har det blivit svårt att freda sig ifrån den tsunami av böcker som driver tesen att populismen är på väg att gräva en grav för den västerländska demokratin, speciellt så som den har sett ut efter andra världskrigets slut.

Var tid har sin egen Hitler

Också Hitlerbiografierna har sin egen historia. Man tager vad man som författare haver, och är beroende av det material som finns till hands. Det tillkommer ständigt nya studier, varför bilden av Hitler måste omprövas. Lars Åke Augustsson uppdaterar sina kunskaper. Och våra.

Debatt och läsarbrev

Syndabocksmekanismer

Det är verkligen glädjande att Axess (7/2019) ägnat så stor uppmärksamhet åt den fransk-amerikanske litteraturhistorikern och filosofen René Girards tankar om syndabockar. Girard är värd uppmärksamheten och alla har vi något att lära oss av honom.

I korthet

Förrådd av sitt land

I John le Carrés roman Mullvaden (Tinker, tailor, soldier, spy) frågar George Smiley ut den man som förnedrat honom privat och professionellt. Bill Haydon, högt placerad i den brittiska underrättelsetjänsten, har i årtionden spionerat för ryssarna. Han har sålt ut sitt land och visar inte en tillstymmelse till ånger.

Jakten som kulturarv

Nu pågår den svenska jaktsäsongen, vilket är betydelsefullt i ett land med cirka 300 000 jägare. Själv minns jag känslorna efter att ha fällt mitt första vilt, en blandning av allvar, lättnad och tacksamhet.

När Postnord skjuter brevduvor

I slutet av september kom ”nyheten”: Postnord kompenserar fallande brevvolymer med att höja portot. Nu går det verkligen undan!

I vår tid

Ta den genaste vägen

– Ja, läspade violet. Citatet kommer ur en av Richmal Cromptons Bill-böcker och brukar ofta dyka upp när man vill skrocka åt usla översättningar.

Krönika

Kyrkans svartvita budskap

De är som klerikala gubbar och gummor i lådan. I snart sagt varenda polariserande samhällsfråga far locket av och de ställer sig upp med pekpinnar för att skuldpålägga – istället för att välsignande handpålägga – medborgarna.

När blev allt så komplicerat?

Det här tycker jag är en fantastisk mening: ”Att göra barn till jämställda framtidsmedborgare är en viktig uppgift för förskolepedagoger.” Och med fantastisk menar jag förfärlig. Meningen återfinns i en artikel på Skolverkets hemsida.

Public service på tyska

För en tid sedan offentliggjorde Moderaterna att de vill se en översyn av programbolagen SVT, SR och UR. Rätt så.

NR 8 2019

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...