VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2020TEMA: FRAMTIDSTRO

Ladda hem som PDF plus

Tema

Det går åt rätt håll

Långsiktigt går samhällsutvecklingen i rätt riktning. Det viktiga är att inte förfalla till önsketänkande.

En osynlig epidemi

Ensamhet genomsyrar samhällena i väst. Föreningslivet vilar på gamla lagrar. Vi måste finna nya områden som kan engagera oss.

Framtiden är din och min

Det går inte att köpa sig fri från samhällsproblem. Socialdemokraterna och Moderaterna måste gemensamt få Sverige att fungera.

Nu går vi på djupet

Svensk debatt är friskare nu än tidigare. Demokratin är inte hotad utan har vitaliserats.

När frosten nalkas

Svenskar har goda skäl att se pessimistiskt på samhällsutvecklingen. Men den går att vända med realism och verklighetsförankring.

Närhet spelar roll

En välmående urban elit måste engagera sig för dem som bor i små och sämre fungerande samhällen. Självcentreringen skapar distans och överlägsenhet mot de mindre privilegierade.

Prata med alla

Låt oss blicka västerut och ta intryck av det danska debattklimatet. Pragmatism och tolerans gäller både i politiken och vid middagsbordet.

Staten krymper debatten

En stor del av befolkningen hörs inte i debatten. Sluta att skattefinansiera åsiktsaktivism så kommer fler till tals.

Undergången får vänta

Alarmerande budskap om en förestående klimatkatastrof är överdrivna. Forskning visar att det inte är för sent att göra något.

Vi får ta oss tid

Framtiden beskrivs som ett system i kollaps. Mera realistiskt och hoppfullt är att se den som ett gemensamt projekt.

Vi får vänja oss

Vår tids längtan en efter mening och identitet antar flera skepnader. De har alla något att säga om den moderna människan.

Ledare

Med monopolen i levande minne

Det går inte att förstå ett samhälle – i den mån ett samhälle överhuvudtaget kan förstås – utan kunskap om de demografiska realiteterna. Befolkningsutvecklingen har betydelse för snart sagt varje fält och även om den inte definierar politiken definierar den uppgifter som politiken har att förhålla sig till.

Samhälle

De rätta orden

Hur vi uttrycker oss är en fråga om ansvar och respekt. Orden kvittar inte.

En svensk intifada

Intifada är en nyckel till våldet och kriminaliteten i allt fler svenska städer. För att förstå vad som sker krävs nya tolkningsraster.

Vinden ur seglen för flaggskeppet

Digitala utmaningar och politiska påtryckningar sätter press på BBC. Frågan är hur länge den nationella institutionen kan behålla sina lyssnares och tittares lojalitet.

Vinklad verklighet

För svenska kriminologer är det viktigare att berätta att våldsbrotten inte ökat generellt än att det skett dramatiska förändringar inom denna brottskategori. Det kan bero på likriktning inom kåren.

Frizon

Allt förklarade allting

Med humoralpatologin slutade läkare att tro på det övernaturliga och började leta efter naturliga orsaker. Men framsteget stelnade till dogm där allt skulle pressas in i förklaringsmodellen.

Ett högt pris att betala

Att ekonomiskt gottgöra slaveriet har blivit en het politisk debatt. Men frågan är om inte debatten främst är en möjlighet för vita amerikaner att friskriva sig från ansvar för dagens segregation.

Opinion

Utan historisk förankring

Arbetarrörelsens arkivs bibliotek läggs i malpåse och tillförs inga nya resurser. Det går ut över forskningen och väcker frågor om politisering.

Tradition

Bröderna som blev ett pris

Bröderna Goncourt skrev romaner och historiska verk. Mer lästa är dock deras avslöjande dagböcker, som levandegör en epok.

Civilisation

Bukarests nya mastodontbygge

Dagens Bukarest är fortfarande präglat av Ceauşescus Nordkorea-inspirerade arkitektur. Det går dock även att finna spår av den konstnärligt blomstrande mellankrigstiden.

De långa linjerna

Efter att historikern Georges Duby beskrivit den franska medeltiden blev den aldrig mer sig lik. Nu har hans verk kommit i nyutgåva.

Flykten genom Berlin

Karin Westin Tikkanen skildrar hur svenska studenter hjälpte östtyskar att fly efter att Berlinmuren hade byggts.

Ropen från stammen

I en ny bok hyllar Mario Vargas Llosa sju liberaler som har inspirerat honom.

Sexhandeln på Bellmans tid

En ny bok beskriver prostitutionen i 1700-talets Stockholm. Den är lärorik men problematisk.

Recension

Aktiv amnesi

Det är inte många västländer som dras med ett nationellt trauma av samma djup som USA:s Vietnamkrig. Det går dock att argumentera för att Frankrikes förhållande till Algerietkriget mellan 1954 och 1962, som ofta beskrivs som ”Frankrikes Vietnam”, platsar på samma lista.

Den molekylära gensaxen

Vad virus har kunnat göra i miljontals år lärde sig människan göra 2012. Då blev det möjligt att klippa och klistra i den egna artens, liksom andra arters, arvsmassa med en sådan precision att en enda specifik gen kan elimineras eller bytas ut.

Den öppna vägens zen

Sämre ciceron kan man tänka sig. Paul Theroux har ägnat större delen av sitt liv åt resande och iakttagande. Fler än jag minns säkert de frustande skratten under läsningen av odyssén The Great Railway Bazaar, som blev en sådan klassiker att Theroux gjorde om resan drygt 30 år senare.

Det bittra slutet

Margaret Thatcher var premiärminister i drygt ett decennium. Charles Moore har lagt dubbla den tiden på att fullborda hennes auktoriserade biografi. Tjugotvå år. Han fick frågan 1997, skrev på sitt kontrakt 1998 och publicerade hösten 2019 den avslutande tredje och mest omfångsrika delen av detta mäktiga arbete.

Galenskap inifrån

Världens kanske äldsta, juridiska definition av galenskap härrör från det medeltida England, och kallas ibland för The Wild Beast Test. En domare vid kung Edvard II:s hov stipulerade att en person bör betraktas som galen om hennes mentala förmågor inte överstiger dem hos ”ett spädbarn eller vilddjur”.

Gud talar till eliten

Historikern Alexander Zevin försöker i Liberalism at Large. The World According to the Economist gå till botten med liberalismen som ideologi genom att studera den brittiska tidskriften The Economist.

Krig och/eller fred

Följande fråga – som också är titeln på en sovjetisk antikrigssång från tidigt 1960-tal, skriven av poeten Jevgenij Jevtusjenko – fick västvärlden onekligen anledning att ställa sig i februari/mars 2014, när ryska styrkor intog och annekterade ukrainska Krim: ”Vill ryssarna ha krig?”

Propaganda och tystnad

Hur har Katalonien i nordöstra Spanien gått från att ses som en välmående region till att associeras med konflikt och politiska problem? Och hur har regionalnationalismen, som i slutet av 1800-talet var något som associerades med enstaka udda personer och med en reaktionär politisk inställning, kunna få sådan utbredning och även slå an hos vänsterradikala ungdomar?

Skenbar slump

Efter att i tät följd ha förlorat två barn i så kallad plötslig spädbarnsdöd ställs en kvinna inför rätta, anklagad för mord. Den statistiska risken, menar åklagaren, för ett sådant dödsfall är i sig minimal; och för att det av ren tillfällighet skulle inträffa två gånger i samma familj är sannolikheten inte större än en på 73 miljoner.

Tillväxtens trend

Vi människor är besatta av att mäta tillväxt. Vi vill se hur våra pengar växer på bankkontot och vi förfasar oss över hur bensinpriset ständigt verkar stiga. Vi vill ha större tv-skärmar och snabbare datorer och på väggen i barnens rum hänger en mätsticka där jag med jämna mellanrum markerar hur många centimeter de har vuxit sedan förra mätningen.

Utmanare i rutten bransch

Marlon Brando blev snabbt en gigant i drömfabriken, och dess främste manlige sexsymbol. Men han vägrade följa några regler för hur en filmstjärna bör uppföra sig. Anders Mathlein guidar bland äldre och nyare biografier.

Debatt och läsarbrev

Skyddslös demokrati

När Jonathan Rauch skriver (Axess nr 1/2020) att institutioner i USA fallerar påstår jag att detta mer än något annat är sant för primärvalen. Ändå har regelverken förändrats endast i detaljer. Så varför är det nu som krisen briserat?

I korthet

Vårda din trädgård

Dieter Wieland (f. 1937) skulle egentligen ha studerat arkitektur för Richard Neutra i Kalifornien, men vände i sista stund på klacken och stannade i Tyskland.

I vår tid

Bara Astrid kom undan

Det finns något med skatter som nästan gör mig fnissig. Rättare sagt, när man talar om dem som något man önskar sig så lite som möjligt av. Det är en strömbrytare som abrupt ändrar förutsättningarna för samtalet. Något slocknar i blicken tvärs över bordet.

Krönika

Lantisar är smartare

I kön framför mig på det hippa bageriet i Stockholm city står en kvinna som inte nog många gånger kan påtala att det ska vara havredryck i cappuccinon. Inte mjölk.

Roll over Beethoven

I skrivande stund pågår en debatt om något som kallas gangsterrap. Artister från socialt belastade bostadsområden pratsjunger om vardagen i förorten, om våld och kriminalitet, om polisen och om droger. Kvinnosynen som framkommer är inte alltid alltigenom respektfull. Tydligen är detta vad svenska tonåringar av alla kategorier lyssnar på allra mest.

Vi sköter oss - och betalar

Medelklassreservatet. Ordet dök upp i en artikel om tillståndet i Svea rike och hängde sig kvar. Det var sådana som jag som åsyftades, vi som framlever våra dagar i medelklassreservatet och borde skämmas över våra privilegier.

Samtiden

Armlängds avstånd

Det har varit kulturkonferens i Eskilstuna. Eller som arrangörerna bakom Folk och kultur själva beskriver det: ”Ett kulturpolitiskt konvent.”

NR 2 2020

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...