VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2012TEMA: Feminism som kvinnofälla

Tema

Dumskallarnas sammansvärjning

Genom att närma sig marxismen ville Sartre skapa fria människor med politiska tvångsmedel. Folket väljer annars att leva kvar i de förljugna strukturerna. Denna föga demokratiska idé har överlevt genom genusvetenskapen, och delas idag av våra politiker.

Borgerlig feminism utan kompass

Den statliga jämställdhetspolitiken har accepterat vänsterns premisser om strukturellt förtryck. Istället bör utgångspunkten vara kvinnan som likvärdig individ.

Män som hatar män

Istället för att upplösa strukturer skapar feminismen nya. Feministiska män intar en tvivelaktig position, eftersom deras kön anses vara orsaken till orättvisorna.

Så föddes feminismen

Under 1800-talet var svenska kvinnor med egna inkomster jämlika med männen. Men när Socialdemokraterna genomförde en könsuppdelad arbetsmarknad ökade kvinnans ekonomiska beroende av mannen.

Ledare

Gammal teori söker lika utfall

Så länge som det inte finns några empiriska bevis för att kön är en heltigenom kulturell konstruktion, är det märkligt att de politiska partierna framhärdar i att samhället inte är jämställt när män och kvinnor inte gör exakt samma livsval.

Samhälle

Baltikum är tillbaka

Finanskrisen fällde de baltiska tigerekonomierna mitt i språnget. Nu reser de sig, utan hjälp av ansvarslösa banklån och osund konsumtion. Men vägen mot välstånd är lång.

Den gåtfulle svindlaren

Johan af Donner lurade Röda Korset på miljonbelopp. Men han var långt ifrån en simpel bedragare.

"Frankrike är mer utsatt"

Jacob Arfwedson har träffat före detta franske finansministern Alain Madelin somvar bland de första att varna för riskerna med euron. Han menar att dagens kris i grunden handlar om oförmåga att anpassa sig till det globala informationssamhället.

Åter i maktens tjänst

al-Jaziras rapportering var avgörande för den arabiska våren. Men revolutionerna kan ha inneburit slutet på den mäktiga tv-kanalens storhetstid.

Det hemliga vapnet

USA förlitar sig alltmer på drönare för att bekämpa terrorism. Men användandet av de obemannade flygfarkosterna väcker både politiska och folkrättsliga frågor.

Att odla mer än sin trädgård

Räcker det att odla sin trädgård och strunta i hur det står till i världen? Studier har visat att människor som läser eller lyssnar på nyheterna innan de går till jobbet på morgonen är olyckligare än de som väljer att förbli okunniga om vad som hänt bortom det egna livets horisont.

Dossier

Demokrati utan ledare

Gemensamt för de olikartade proteströrelserna under 2011 var bristen på ledarskap. Samtidigt blir de europeiska demokratierna alltmer expertstyrda.

En tjänsteman i Kreml

Utvecklingen i Ryssland har sprungit ifrån Putin och Medvedev. Istället för att motverka maktkoncentration och korruption anses de ha blivit en del av problemet.

Politik är att välja

De grekiska demonstranterna protesterade egentligen mot sig själva. Det demokratiska löftet om allt åt alla är ohållbart. Politik handlar om att välja - nu mer än någonsin.

Så blev Östeuropa en förebild

Östeuropa har drabbats hårdare än de flesta av den ekonomiska krisen. Återhämtningen har dock varit anmärkningsvärd på sina håll, särskilt i länder som står utanför eurosamarbetet.

Frizon

Den vilda jakten på biblioteket

För ungefär 100 år sedan upptäcktes av en slump ett lönnbibliotek i Kina. Dess skatter, bland annat världens äldsta tryckta bokverk, spreds över världen. Axel Odelberg berättar den osannolika historien.

Höga krav ger höga betyg

Föräldrars och skolas engagemang är de avgörande faktorerna för afroamerikanska elevers prestationer. Snarare än socioekonomiska faktorer är det höga kunskapskrav på lägre nivå som gör att elever bättre kan bedriva kvalificerade studier.

Opinion

Den sjuka vården

Tusentals patienter dör varje år på grund av fel och försummelser i sjukvården. Trots att bristerna i kvalitet och säkerhet dokumenterats, fortsätter man att upprepa sina medicinska misstag.

Intervju

»Allt börjar med ekonomisk frihet«

Den konservative ideologen Grover Norquist dompterar det republikanska partiet och bidrar till blockeringen i kongressen. I över trettio år har han bekämpat skatter och den stora staten.

Tradition

Mellan civilisation och natur

Tennessee Williams pjäser har filmatiserats med stor framgång men spelas sällan på svenska scener. Det finns dock goda skäl att aktualisera honom.

Kultur

Modernismens krig mot borgerligheten

Den franske akademiledamoten och konsthistorikern Jean Clair diskuterar i en rad böcker modernismens nära relation till 1900-talets framväxande totalitära rörelser.

I en klass för sig

Med Christopher Hitchens bortgång gick världen miste om den mest underhållande och briljante försvararen av yttrandefrihet, individens rättigheter och det öppna samhället sedan Voltaire.

Den lekfulle översättaren

Det är omöjligt att översätta James Joyce rakt av. Istället måste man använda både fantasi och lekfullhet för att få den rätta känslan, säger Erik Andersson till Calle Pauli.

Bättre författare än feminist

Elin Wägner brukar framhållas som en visionär och förebild för dagens feminister. Men hennes stora insats finns på annat håll.

Nyskapande fars i Tyskland

Säsongens tyska teaterscen domineras av absurd komik och djärv fars. Men även klassikerna har fått plats, och tagits an genom effektiv främmandegöring.

Det smarta i att vara dum

Jag brukar ofta säga att det är smart att vara dum i dagens samhälle. Smart i den meningen att det är gynnsamt för karriär, och därmed även för status och materiell standard, att sakna både sunt förnuft och logisk förmåga, eller åtminstone att utåt ge uttryck för att sakna dessa egenskaper.

Recension

En ny generation skriver historia

När jag för några år sedan höll en kurs i internationell samtidshistoria hade jag en student som trodde att glasnost var en hästras. Det vore lätt att lamentera över ungdomens historielöshet. Ett drygt decennium in på 2000-talet är det mer angeläget att reflektera över i vilken grad det gamla århundradet alltjämt är närvarande.

Romantikerna och staden

Romantiken uppstod under en period av galopperande urbanisering. De romantiska författarna kom att prägla bilden av London som det tidiga 1800-talets metropol där inte minst fokuseringen på klimatförändringar, gränsöverskridande sexualitet, konsumism och ekonomiska kriser appellerar till 2000-talets människor.

Det var blodigare förr

En uppsjö av rapporter om misshandel och mord finns dagligen i våra tidningar, liksom om kollektivt våld - hotande eller redan flammande strider - mellan folkgrupper med oförenliga önskemål och krav. Vaktbolag, poliskårer och till och med arméer har bråda tider. Ett vanligt påstående är att vi lever i det våldsammaste av tidevarv och att mänsklighetens framtid är nattsvart.

Beethoven bakom myten

Åke Holmquists nya verk om Beethoven gör skäl för sin undertitel: Biografin. Här har ett helt livs Beethovenstudier kondenserats till en tusensidig volym, vilken är unik för svenska förhållanden vad gäller anspråk, ambition och omfång.

Nyliberalismens förvånandestarka livskraft

Nyliberalismen gjorde sitt inträde i många västländer under 1970-talet, som ett svar på det förfall som drabbade den keynesianskt inspirerade politik som hade drivits sedan 1930-talets depression.

Festen är över

Thomas Friedman förklarar och uppfostrar världen. Och världen lyssnar, eller snarare läser, och tar kanske till och med emellanåt intryck när han med folkbildarnit drar upp de stora linjerna.

I skuggan av RAF - en historia utan slut

I villan i Oberursel norr om Frankfurt/Main står väskorna packade i hallen då det ringer på porttelefonen. Jürgen och Ignes Ponto är på väg till Latinamerika och det aviserade besöket kommer därför olägligt. Men de är ändå beredda att ta emot Susanne Albrecht, dotter till bästa vännerna Hans-Christian och Christa Albrecht i Hamburg. Pontos chaufför Klaus Neumann meddelar därefter: "Frau Albrecht är inte ensam - hon har ett ungt par med sig." "Hur ser de ut?" frågar Ignes Ponto och får genast svaret: "De ser välvårdade ut."

Lärdomar för svenska humanister

Den svenska humanistiska forskningen har idag nästan beröringsskräck kring frågor om hur den nationella historien och kulturarvet ska definieras och förmedlas. Smula sönder är inga problem - men någon allvarlig diskussion om innehållet förekommer sällan. Här finns mycket att lära av den franske historikern, förläggaren och akademiledamoten Pierre Nora.

Näringsrik historia

Potatis odlades i Olof Rudbecks botaniska trädgård 1658. Under 1700-talet propagerade Jonas Alströmer för ätandet av potatis. I Vetenskapsakademiens handlingar 1747 ger hans son, Patrick Alströmer, goda råd rörande denna förträffliga jordfrukt av vilka indianerna i Amerika har fått både föda och hälsa. Denna kunde också vara något för vårt kära fädernesland, menade han.

Den sista prerafaeliten

När William Blake, vid något av artonhundratalets första år, mejslade fram stroferna i dikten "And did those feet in ancient time" träffade han en engelsk källåder. Det var kontrasten mellan det potentiellt heliga Englands "pleasant pastures" och "mountains green" och den industriella revolutionens "dark Satanic mills" som gjorde det. Som "Jerusalem", satt till musik drygt hundra år senare av sir Hubert Parry, blev dikten signatur för såväl den lantliga kvinnoföreningen Women's institute som det engelska cricketlandslaget. Georg V föredrog Jerusalem framför God Save the King.

Rättigheter är inte kulturbundna

Är mänskliga rättigheter universella? Nja, den som idag hävdar att FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 är allmängiltig får nog räkna med att stöta pannan blodig mot allsköns hårt förskansade intressen.

Revolutionärer fast i historien

I den populära tv-serien Mad Men utnyttjar seriens huvudperson en stunds förvirring på slagfältet till att byta identitet med en död man. Hans gamla jag, Dick Whitman, begravs och fram kliver Don Draper. En man utan historia. Fri från hämmande bindningar bakåt vill han skapa sig själv enbart på grundval av vilja och intelligens. Drapers blick är riktad framåt, mot det kommande. Han är moderniteten inkarnerad.

Slutet på Obamanin

Det kommer att bli intressant att se om DSM-V - den internationellt erkända "bibeln" om psykiatriska sjukdomar som snart kommer ut i ny upplaga - kommer att inkludera diagnosen Obamania. Detta, oftast övergående, tillstånd noterades först under våren 2008, då miljontals amerikaner plötsligt blev fullkomligt besatta av en viss herr Barack Obama. I särskilt svåra fall kunde symtomen vara fysiska; den politiske kommentatorn Chris Matthews beskrev till exempel en "kittlande känsla uppför sitt ben" varje gång han hörde Obama tala.

Spriten söver ryssarna

Alexandr Nemtsov inleder sin bok om alkoholens roll i dagens ryska samhälle med två citat från Rysslands motsvarighet till Sifo, VTsIOM. Citaten är sammanfattningar av resultatet av undersökningar av den ryska befolkningens syn på vodkans roll i landets historia och på den siste Sovjetledaren Michail Gorbatjovs nykterhetskampanj på 1980-talet. De två citaten ringar in de teman som Nemtsov behandlar: alkoholens centrala plats i ryssarnas liv och statens alkoholpolitik.

Tänkvärt om västvärldens nedgång

Den fundamentala knäckfrågan för många av vår tids framtidsforskare är vad som kommer att hända i Kina och de övriga så kallade Bricsländerna. De flesta tycks dock vara ense om att USA förr eller senare kommer att förlora rollen som världsledande supermakt men på frågan om när det ska ske - eller hur - går analyserna kraftigt isär.

Världens gång

Tiden är kommen för Demokratiska Folkrepubliken Norrland

Johan Hakelius funderar över tecken i tiden.

NR 1 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...