VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 3 2012TEMA: Journalistik under press

Ladda hem som PDF plus

Tema

Kulturdebattens förlorade centrum

Den intellektuella reflektionen sipprar ut från dagspressens kultursidor och blir alltmer hemlös. Mekanismer som kvantitativt gynnar den demokratiska debatten riskerar samtidigt att urholka dess kvalitet.

Hur offentligheten blev modern

Det moderna samhället bygger på idén om en upplyst offentlighet. En sådan måste rymma såväl pluralism som samförstånd om reglerna för samtalet. Hur det bör gå till, har filosofer diskuterat från Locke till Habermas.

Publicistik utan publicister

En gång var det nästan otänkbart att en person utan gedigna politiska eller kulturella meriter kunde bli chefredaktör för en stor tidning. Idag är det lika osannolikt att en person som saknar managementbakgrund och hårda ekonomiska nypor ska få det yttersta ansvaret för en redaktion.

När medierna kom för nära makten

I mediemogulen Rupert Murdochs tidningsimperium drogs journalister in i en destruktiv vänskapskorruption med politiker och poliser. Nu väntas efterräkningar som riskerar att försvaga den fria pressens ställning.

Ledare

Så lika, så olika

Den estetik som bär upp de franska islamisternas videor är till förväxling lika Anders Behring Breiviks film med riddare som försöker hålla stånd mot de onda krafterna.

Samhälle

De slåss för Afrikas kvinnor

Trots att afrikanska kvinnor arbetar hårdare än männen, står de ofta utanför politiskt och ekonomiskt inflytande. Men nu börjar de ta saken i egna händer.

Maktkamp i Mellanöstern

Saudiarabien kan känna sig tvingat att ingripa militärt i Syrien. Faller regimen rubbas grundläggande säkerhetspolitiska förutsättningar för hela regionen.

Ökad repression i Egypten

Förhoppningarna om en tolerant och demokratisk samhällsutveckling i Egypten har svikits. Istället stärks religiös intolerans och politisk repression.

Behovet av en fransk Thatcher

Presidentvalet i Frankrike präglas av en avgrund mellan väljare och styrande. Trots ökad arbetslöshet och stora offentliga underskott är den politiska klassen oförmögen att debattera välfärdsstatens kris.

Personligt ansvar utan diagnos

Min uppmärksamhet fångades nyligen av en statistisk uppgift i en uppsats i British Journal ofPsychiatry: att andelen personer i USA som någon gång i livet drabbas av ett tillstånd kallat borderline, en typ av personlighetsstörning, är 5,9 procent. Detta är mycket uppseendeväckande, och svårt att sätta någon större tilltro till.

Dossier

Infekterad integration

Sverige borde få en ideologiskt mer mogen invandrings- och integrationsdebatt. Att den bäst förs i termer av vänster och höger är inte givet.

Den goda nationalismen

Nationalism förknippas fortfarande med världskrigen. Ändå är idén om nationen inte destruktiv. Tvärtom är en god nationalism nödvändig för solidaritet, och för att kunna integrera människor i samhället som jämlikar.

Populism bortom vänster och höger

Att beskriva det ungerska extremnationalistiska partiet Jobbik som ett högerparti är inte helt rättvisande. Kraven på omfattande förstatliganden antyder, liksom väljarbasens kritik mot globalisering, snarare frändskap med vänsterpopulister och socialister.

Romantiska irrgångar i integrationsdebatten

Integrationsdebatten har i västvärlden kommit att framställas som en kamp för eller emot upplysningen. Vid närmare betraktande visar sig dock bägge sidor i debatten vara anfrätta av föreställningar som går att spåra tillbaka till romantiken.

Frizon

Arafat valde terrorn

Idag tycks en fred mellan israeler och palestinier vara långt borta. Det är populärt att skylla detta faktum på Israel. Men problemet är snarare att palestinierna saknat ett kompromissvilligt och reforminriktat ledarskap.

Opinion

Mer borgerlig kulturdebatt!

En kulturkonservativ syn på kulturens samhörighet med religion, mystik och folklore behöver konkurrens från en liberal kultursyn, där vetenskap, bildning och individualism betonas.

Intervju

»Säg din mening!«

Den brittiske kolumnisten och författaren Nick Cohen förfäras över hur rädsla och självcensur beskär yttrandefriheten. I kampen mot teokrati och totalitära idéer är vänsterdebattörer och liberaler märkligt frånvarande.

Tradition

När medeltiden förlorade sitt mörker

Johan Nordström var Sveriges första professor i ämnet idé- och lärdomshistoria. Han gjorde en viktig insats genom att nyansera bilden av medeltiden, men anklagades också för plagiat.

Civilisation

Charles Dickens inre landskap

Charles Dickens brukar framhållas som en realistisk författare med fäbless för myllrande storstadspanoramor, men med begränsad psykologisk förmåga. Läser man hans romaner symboliskt framträder dock en mer nyanserad bild.

Raka rör om oräta vinklar

Bara tolv år efter sin död är arkitekten Friedensreich Hundertwasser redan saknad. Lisbeth Lindeborg önskar sig en renässans för hans organiska och människotillvända byggnadskonst.

När staten hedrar sina döda

Redan före hennes död debatteras om Margaret Thatcher bör föräras en statsbegravning. Kontroversen visar att frågan om vem som är värdig ett nationellt farväl är långtifrån självklar.

Hälsofascism som går igen

Mot bakgrund av futuristen Marinettis vision om en ny människa är det inte överraskande att han skrev en kokbok med tips om mat som gynnar kraft och styrka.

Också i Narnia härskar Platon

C S Lewis skrev inte bara barnböcker, utan även handfasta studier om medeltidens och renässansens litteratur. Kristoffer Leandoer hittar i Lewis litteraturhistoriska verk om medeltiden nycklar till böckerna om Narnia.

I formlernas sköna värld

I förra Axess tog jag upp det här med att intelligenta människor inom vissa akademiska discipliner förespråkar verklighetsfrånvända idéer och vad detta kan tänkas bero. Många känner att delar av genusteorierna som presenteras som fakta inte stämmer med den upplevda verkligheten, och genusforskningen kontrar då med att det är verkligheten som inte hängt med i utvecklingen - teorierna stämmer. Men alla vetenskaper har inte den fördelen att man kan avgöra något slutgiltigt och en gång för alla.

Recension

När natten besegrades

Ljusförorening är ett relativt nytt begrepp: först mot slutet av förra århundradet började man uppmärksamma att megastäderna spillde ut ljus över natthimlen och att det riktiga mörkret höll på att försvinna från alla befolkade områden.

Extremhögern banaliseras

På sistone har det kommit ut flera reportage om den växande högerextremismen i Europa. Mest uppmärksammad har Lisa Bjurwalds bok Europas skam blivit, där hon tog sig in och skrev levande och engagerat inifrån både Jobbik i Ungern, British National Party (BNP) och andra extremgrupper.

Debatterna som avgör valet

"Jag tjänstgjorde med Jack Kennedy. Jag kände Jack Kennedy. Jack Kennedy var en vän till mig. Du är ingen Jack Kennedy."

Tiden hann ifatt Söderberg

Idag är Hjalmar Söderberg en av våra mest lästa författare. Men hans författarskap mötte stor kritik under hela 1900-talet. David Andersson har läst de första delarna i den vetenskapliga utgåva av hans verk som är under utgivning.

Musik som identitetsmarkör

Musik är ett av de största och viktigaste intressena för människor. Trots det finns det förvånansvärt få studier av hur människor använder, tänker om och värderar musik. Forskning om musikbruk sker parallellt inom olika discipliner, och de tvärvetenskapliga studierna är få.

Hastiga bedömningar skymmer sikten

Låt oss, som Daniel Kahneman själv gör i Thinking Fast and Slow, börja med två händelser. Föreställ dig att du möter en främling som uppträder hotfullt och ser allmänt galen ut. Intuitivt värderar du situationen och avlägsnar dig från personen.

Slaget som förändrade Afrika

Salamis. Waterloo. Stalingrad. Slag som förändrade världshistorien. Hade dessa bataljer slutat annorlunda hade världshistorien gått åt ett annat håll. Helt säkert kan vi väl inte veta något i dessa frågor, men om Xerxes, Napoleon eller Hitler gått segrande ur striden är det i alla fall sannolikt att världen hade sett helt annorlunda ut.

Schack gjorde inte Fischer galen

"Det enda jag vill göra någonsin är att spela schack", sade Bobby Fischer som tonåring. Denna typ av schackliga monomani var på intet sätt typisk bland Fischers föregångare på världsmästartronen.

Bortom originaliteten

I begynnelsen var Ordet.

Människohannens yngelvård

"Mater sempercerta est" - vem som är mor vet man alltid. Så stod det i den gamla romerska rätten. Underförstått: vem som är far är mer oklart.

Fantombilder från kalla kriget

- Jag förstår att du, vid sidan av ditt arbete här i Moskva, också besökt många andra delar av Sovjetunionen?

De mörka sidorna förtigs

Efter Maos död och efter det att kulturrevolutionen lämnat Kina i spillror var Deng Xiaoping arkitekten bakom Kinas enastående ekonomiska tillväxt.

Relativismen vederlades tidigt

Det finns en form av relativism som, inbillar jag mig, alla universitetslärare, tidskriftsredaktörer och Axess-läsare har stiftat bekantskap med.

Så fungerar USA:s demokrati

Du är journalist och beordras, på kort varsel, att under några veckor skriva från ett land där du aldrig varit och vet i stort sett ingenting om. Det ordnar sig. Väl framme på hotellrummet är det bara att koppla upp sig mot nyhetsbyråerna och börja utnyttja nedladdade kontakter, information och aktuell mediebevakning.

Att älska och hata klassisk musik

Vad har Hooked on a Feeling gemensamt med Didos klagan ur Purcells 1600-talsopera? Eller Bachs h-mollmässa med Bob Dylans Simple Twist of Faith?

Utan Gud i ett öde kosmos

Det blir aldrig riktigt som man tänkt sig. Luther ville restaurera den medeltida katolska kyrkan. Men hans religiösa revolution underminerade istället kristendomen och resulterade i det västerländska samhällets sekularisering.

Grunt om Roms djupa historia

På den digra bokens omslag läser jag ett enda ord: ROME, skrivet med versaler över en klassisk bild av Fontana di Trevi. Formgivaren har gjort ett bra arbete. Det här är en bok som knappast kan misslyckas, tänker jag, och börjar bläddra i de över 500 sidorna.

Världens gång

Maria Svelands skavande mage angår oss alla

Jag är säkert inte ensam om att notera hur fanatiska motionärer börjat samlas i skyltfönster för att gå i fingerade trappor.

NR 3 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...