VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 6 2012TEMA: Vid europavägens ände

Tema

På väg mot Pluropa

De som varnar för att islam kommer att ta över Europa har fel. Europa lär inte förvandlas till Eurabien utan till Pluropa, där religionerna spelar en allt större roll och sekulariseringsprocessen avtar. Exemplet Israel visar hur snabbt som sekularisering kan förbytas i sakralisering.

Dra inte upp vindbryggan

Globalisering och ökad konkurrens ses numera som hot mot Europas välstånd och välfärd. Men att dra sig tillbaka bakom tullmurar och handelshinder är inget alternativ.

Europa beter sig franskt

Euron byggde på felaktiga förutsättningar och blev därför ogenomförbar. För att ta Europa ur krisen måste en ny valuta skapas.

"EU-kommissionen är alltid rädd"

Frits Bolkestein var 1999-2004 EU-kommissionär, och försökte 1998 hålla Italien utanför eurosamarbetet. Idag är han en hårdför kritiker av hur EU fungerar. Han förespråkar ett nytt eurosamarbete mellan Tyskland, Österrike, Nederländerna och Finland, och beklagar den politiska korrektheten hos EU-kommissionen.

Så uppstod Europa

Den europeiska integrationen har gått en lång väg från ideal och idé till praktisk politik. EU-projektet har resulterat i en upplyst och civiliserad hållning. Det får därför inte tillåtas att kollapsa.

Ledare

Globalisering och bildning visar vägen

Det är inte förvånande att den kulturella blomstringen i Spanien under 1500-talet - med konstnärer som Velázquez och författare som Cervantes - sammanfaller med öppnandet av handelsvägar över Atlanten och Stilla havet.

Samhälle

Tankesmedjor tar över politiken

EU:s politiker och byråkrater gör sig alltmer beroende av Bryssels tankesmedjor. Men deras växande inflytande väcker frågor om vilkas intressen de egentligen tjänar.

Idealismens fallgropar

Cynism och svek i politiken är naturliga ingredienser i amerikansk filmtradition. Men de som anser att vårt svenska system är bättre ägnar sig åt barnatro.

Amerikanskt skyttegravskrig

USA:s politik utmärks av skarpa motsättningar och väljarförakt. Samtidigt saknas idéer och tankar om hur låsningarna ska brytas.

Frisinnet gjorde oss demokratiska

Väckelserörelsen lärde ut skötsamhet, ansvarstagande och självständigt tänkande. Betoningen på läsning och samtal bidrog till demokratins genombrott.

Tillväxtmodell vid vägs ände?

Reformer för framtida utveckling eller fortsatt säkring av stabiliteten? Beslutet blir av historisk betydelse för Kinas framtid.

Dossier

Mångfaldens utmaningar

Det svenska civilsamhället har traditionellt varit nära förbundet med värderingar som omfattas av staten. Detta skapar svårigheter att acceptera ett mer pluralistiskt civilsamhälle.

Civilsamhället behöver motkrafter

Staten bör betraktas som en motkraft som balanserar det starka civilsamhället. I skola, vård och omsorg bör staten erbjuda det bästa tänkbara till var och en och inte bevara, respektera eller uppvärdera skillnader.

Konfessionella friskolor och den svenska monokulturen

Idén om pluralism, tolerans och mångfald åberopas ofta som honnörsord när värdegrunden i det svenska samhället diskuteras. Men när mångfalden tar sig konkreta uttryck, som i konfessionella friskolor, visar sig toleransen vara begränsad.

Religion som politisk resurs

Teologen John H Yoder menar att religionen bör hålla sig borta från samhällsmakten. Men statens makt över civilsamhället bör samtidigt minimeras så att staten inte genom betingade bidrag hindrar religiösa från att leva och agera politiskt i enlighet med sin tro.

Frizon

Filologin och nationerna

Många nationer har skapats inte med bössan i hand, utan med böcker. Lärda män samlade in sånger och sagor samt författade ordböcker och grammatikor. Det tog dock inte lång tid innan filologins triumftåg övergick i blodiga konflikter och främlingsfientlighet.

Opinion

Bryt tystnaden om Stasi

Svenska företag och organisationer måste gå till botten med sina kontakter med Östtyskland och Stasi. Det är en fråga om moraliskt ansvar mot offren.

Intervju

»Vi har tagit Europa för givet«

Filosofen och statsvetaren Pierre Hassner fruktar för Europas framtid. Hoppet står till insikten att eurons och EU:s sammanbrott kan återuppväcka de krafter som en gång störtade oss i fördärvet.

Tradition

"Att vara misskänd är den högsta lyckan"

Saint-Pol-Roux menade att poeten skulle vara en profet, en representant för hela mänskligheten. Surrealisterna räknade honom som en föregångare, men han chockerades av deras brutala framfart.

Civilisation

Att dra slöjan av spegeln

Satir har alltid varit ett riskabelt projekt. Från Juvenalis via Jonathan Swift till Makode Linde har satiriker varit beroende av att mottagaren avkodar budskapet på "rätt" sätt.

Ruinerna - mitt i samtiden

Ruinen som motiv har länge fascinerat konstnärer och författare. Therese Bohman undersöker ruinernas lockelse genom historien och finner en tidlös symbol för förgängligheten.

De rasistiska huliganerna

År 2009 stod jag tillsammans med en fantastisk grupp kallad British Muslims for Secular Democracy vid en demonstration i centrala London. Vi protesterade mot en marsch anordnad av Islam4UK, en grupp som balanserade på gränsen mellan extremistisk politik och terrorism.

Han fruktar för Israels existens

Lisbeth Lindeborg har gjort ett besök hos den israeliske bästsäljarförfattaren Meir Shalev i Jerusalem. Trots sin roll som opinionsbildare vill han inte låta sitt författarskap tjäna politiska syften.

Larkins brutala uppriktighet

När Times nyligen publicerade en lista över Englands bästa författare var Philip Larkin etta. Trots det skulle han antagligen aldrig ha publicerats idag.

När studenter mäter kvalitet

I slutet av april kom Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av 189 svenska utbildningar vid 25 högskolor och universitet runt om i landet. Drygt var femte granskad utbildning får underkänt och den som inte rättar till bristerna inom ett år förlorar examensrätten.

Recension

Fascinerande och förvirrande historia

Hur bör man skriva Sveriges historia? Gunnar Wetterberg har läst de senaste banden av Norstedts svenska historia och saknar det kronologiska perspektivet.

Myror i stacken, människor i staden

Med sin bok Sociobiology (1975) blev Harvardprofessorn Edward O Wilson en av banbrytarna och vägvisarna för den evolutionärt inriktade beteendeforskningen. Även om myror är både hans passion och huvudsakliga forskningsobjekt gav han i denna bok en lysande översikt av socialt beteende från myrornas stack till människornas stad.

Förlorarnas historia

Ska man tro opinionsmätningarna de senaste månaderna håller Mitt Romney sitt sista stora tal som politiker på valnatten den 6 november. Romney tackar alla som har stöttat honom och slår fast att kampanjen har varit betydelsefull eftersom den entusiasmerat nya väljargrupper, placerat viktiga frågor på den politiska dagordningen och tvingat motståndarna att ta ställning i en rad olika ämnen.

En studie av det mänskliga tillståndet

De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga i morgon." Historieprofessorn Klas-Göran Karlsson har valt detta citat som titel på sin senaste bok, med underrubriken: Det armeniska folkmordet och dess efterbörd. Citatet är från Talaat Pascha, osmansk inrikesminister under första världskriget och en av de huvudansvariga för folkmordet på armenierna.

Krig, kultur och homoerotik

På senare år har det på svenska kommit en våg av nyöversättningar av Thomas Manns stora romaner. Nu kommer också för första gången i svensk översättning hans stora tankebok från första världskriget, En opolitisk mans betraktelser.

Furstarnas och påvarnas Italien

Jag minns ännu när jag som tågluffande turist och student såg honom i Castelvecchio i Verona, sittande på sin häst med ett spjuveraktigt leende som borde vara betydligt mer ryktbart i vår konsthistoria än det är.

Modig bok om spelet bakom kulisserna

Gården var skräpig, full av gropar. Den gamla 1800-talstrappan vittrade sönder, glödlamporna var trasiga. Högst upp, på femte våningen, delade familjen Putin en lägenhet med två andra hushåll.

Med anseendet i behåll

I höstas utkom Condoleezza Rice med No Higher Honor. A Memoir of My Years in Washington, där hon beskriver sin tid som säkerhetsrådgivare och utrikesminister 2001-2009.

När Djävulen kom till Moskva

Vid läsningen av en bok om ett ämne som man behärskar kan man reagera på två sätt: Bah, den här boken hade jag kunnat skriva själv. Eller: Jag skulle själv aldrig ha kommit på att skriva boken på detta sätt! Så originellt, så intelligent! Det behöver väl knappast sägas att Karl Schlögels bok Terror och dröm. Moskva år 1937 faller i den senare kategorin.

Så förändrade vänstern USA

Ibland kan det för en utomstående vara lätt att förbryllas av amerikansk politik. Det kan gälla sakfrågor, som dödsstraffet, vapenlagarna eller sjukförsäkringarna, det kan gälla kampanjfinansieringen eller oegentligheter när valkretsar ska ritas om.

Turkiets segrande historieskrivare

Gång efter annan i diskussioner om Turkiets moderna historia av enpartistat, påtvingad modernism, religionsförföljelser och militärkupper möter jag historiemyten om republiken kontra imperiet.

Transatlantiska eleganter

Problemet med väl underbyggda fackböcker är att de tar död på en och annan god historia. Den som inte vet något annat om Fred Astaires enastående karriär vet åtminstone hur omdömet löd när han provfilmade: "Can't act. Slightly bald. Also dances."

USA och Kina på kollisionskurs

USA:s relation till Kina har pendlat mellan bottenlös pessimism och himlastormande optimism under de år som gått sedan diplomatiska relationer upptogs 1979. Svängningarna har berott på uppblossande kriser som i sin tur har föranlett kursändring i den amerikansk-kinesiska relationen.

Småprat med stor diktare

Så har då tredje delen av den samlade utgåvan av T S Eliots brev kommit ut: The Letters of T S Eliot. Volume 3: 1926-1927. Äntligen, säger somliga. Varför? undrar andra.

Världens gång

Ett spädbarn är bara ett spädbarn men bacon är en god lunch

Efter en sommar i Sveriges sydligaste regioner har jag kommit att omvärdera Burmas regerande generaler, eller åtminstone vissa av deras handlingar.

NR 6 2012

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...