VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 4 2007TEMA: Verkligheten invaderar fiktionen

Ladda hem som PDF plus

Ny skola i mästarnas anda

Afrika blickar österut

Svårighetens olidliga lätthet

Mönstergill ekotrend

Terrorism i skuggan av 9/11

Nyskriven musik av rachmaninov

Mona Sahlin säger mer än tusen ord

När ändamålen helgar medlen

Uppbrottet som ideologi

Förtalad terapiform

Därför talar tingen

Bedrägliga självbiografier

En andra chans till ett bättre liv

Postmodernismen leder fel

I Mozarts notspår

Korruptionen styr Argentina

Vilket språk förstår Gud?

Demokratins innersta väsen undflyr forskarna

Aggressionen styrs av generna

Från naturfilosofi till naturvetenskap

Friedman-briljant och kontroversiell

Tredje rikets slutförsvar

Kapitalismens radikaler

Färgstark kvinna lockar filosofer

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...