VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 2 2005TEMA: De två kulturerna

Ladda hem som PDF plus

Ledare 2/2005

UDs modernisering kamouflerar politisering

Har vi inte setts förut

Gymkort för hjärnan

Det vimlar av nedsättande makarord

Strid om rätten till döda

Dokumentärerna visar det politiska i estetiken

"Alla män häftar i skuld för kvinnomisshandel"

Orimlig anklagelse om manlig kollektivskuld till våldet

Naturvetenskapen intar humanvetenskapens domän

Även kulturvarelser förblir naturvarelser

Den ensammes monografi och forskargängets pek

Kristendomen är en utväg ur religionen

Ett fördömt helgon skildrar det mekaniserade kriget

Romanformen har skapat vår identitet som européer

Trojanska fortsättningskriget i den akademiska världen

Adam Zagajewski

Det bästa med Blair är finansminister Brown

Dr Garton Ash vill läka såret i väst

Våld och övervåld är en demokratifråga

Den bildade terroristen

Islam står inför en reformation

Förklarat mörker i påvens själv

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...