VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

NR 1 2003TEMA: Afrikas återfödelse

Ladda hem som PDF plus

Ledare 1/2003

Förenklingens förvandlingskonst

Koreansk rekonstruktion av tid

Långa köer till kroppar

Vinterkräksjukans arkeologi ger oss en fingervisning om hur begrepp tar form, sprids och öppnar för utbyte av erfarenheter

Framtidens grånande ekonomi

Är patent rättfärdiga?

Akademiska studier är inte allena saliggörande

Smärtsam lektion för det bildade Tyskland

Individens betydelse för nätverket avgör hennes värde

Demokratins frukter har inte kunnat skördas

Avgränsad kontinent knyter band med omvärlden

Ljusnande framtid efter regnbågens frambrytning

Anarki, apokalyps och frihet stod på Bakunins historieschema

Linjer mellan händelser i livet bildar vår identitet

Applåderna för Antigone är ett modernt misstag

Kinas auktoritära ledare härskar i moraliskt vakuum

Flexibel kapitalism behöver stabila institutioner

Fransk antiamerikanism utan gränser

Svensk hjälte i befrielsen av Paris

Vad gör en ontolog mellan nio och fem

Axess Magasin

Är en tidskrift inom området humaniora/samhällsvetenskap och utges av Axess Publishing AB. Tidskriftens målsättning är att fungera som en knutpunkt mellan den akademiska och den publicistiska sfären.

 

Chefredaktör: PJ Anders Linder
Redaktörer: David Andersson, Mats Wiklund, Jan Söderqvist.
Redaktionssekreterare: Katarina O’Nils Franke
Redaktionsråd: Peter Elmlund, Thomas Gür, Peter Luthersson, Nathan Shachar, Louise Belfrage
Ansvarig utgivare: Peter Elmlund

 

För att kontakta redaktionen, mejla redaktionen@axess.se.

...