VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Israel: Start-Up Nation

I den här Axess-serien möter vi ett flertal forskare och experter som analyserar Israel. Israel har fler forskare och ingenjörer per capita än någon annan nation. Hur kommer det sig att Israel har varit så framgångsrikt i att få fram unga entreprenörer? Hur ser förhållandet ut mellan utbildning, forskning och näringsliv? Vilken påverkan har staten, militären, kulturen och demografin haft på denna utveckling?

Har inflyttningen av stora grupper ryssar och östeuropéer haft en inverkan på denna utveckling? Hur förhåller sig forskningen till resten av samhällsfrågorna? Är den möjligen friare, eller bättre finansierade än i Sverige? Vad har staden Tel Aviv för inverkan på näringslivet och samhällets utveckling? Vad är vikten av att ha en attraktiv stad? Hur påverkar denna utveckling klimatet mellan israeliskt och palestinskt näringsliv? Kan det leda till ökad handel mellan parterna och därmed öka chanser för en fredlig tvåstatslösning?

Intervjuserien spelades in i Israel i oktober 2013.