VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Norrköping

I år ägde historiedagarna rum i Norrköping 3-5 oktober. Programmet hade rubriken Sveriges Manchester.

De svenska historiedagarna är mötesplatsen för historiskt intresserade. Här träffas akademiker, historielärare, bibliotekarier, arkivarier och den historieintresserade allmänheten för att under några dagar ta del av aktuell forskning.