VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Historiedagarna i Norrköping

Den allmänna näringsfriheten 150 år

Under drygt två årtionden under artonhundratalets mitt genomgick vårt land en rad genomgripande reformer på skilda områden. Med dem lades grunden för det moderna Sverige och den närmast ofattbart snabba ökning i levnadsstandard som omfattade inte bara en smal elit, utan hela samhället. Ett avgörande moment i den processen blev införandet av den allmänna näringsfriheten 1864.

2014 blir det 150 år sedan förordningen trädde i kraft. Lena Andersson-Skog och Lars Magnusson, professorer i ekonomisk historia vid Umeå respektive Uppsala universitet, ger långsiktiga perspektiv på sammanhangen och krafterna i historien, förr och nu.

 

Historiedagarna i Norrköping

Historiedagarna i Norrköping

I år ägde historiedagarna rum i Norrköping 3-5 oktober. Programmet hade rubriken Sveriges Manchester.