VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2015/06 - Magnus Henrekson

Så kan den högre utbildningen räddas

Högskolan har stora kvalitetsproblem. Studenterna har för dåliga förkunskaper, kraven är ofta för låga och finansieringssystemet är utformat så att det blir frestande att godkänna även svaga prestationer. Professor Magnus Henrekson, chef för Institutet för Näringslivsforskning, samtalar med programledaren PJ Anders Linder om hur man kan komma till rätta med problemen. Högskolans lärare behöver få större självständighet. Studenterna behöver lägga fler arbetstimmar per vecka på sina studier. Betyg ska sättas av externa och oberoende bedömare.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast