VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Inne i djurens hjärna

Att vara vad man upplever. Tänker djur? Vad vet djur? Vetenskapens kunskap om hur djur fungerar närmar sig helt nya dimensioner av vilka djuren är.

Originaltitel: Inside the Animal Mind.

Produktion: BBC 2014.