VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.