VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Lever vi i Matrix?

Lever vi i Matrix? Från frågor om medvetandet till ifrågasättande av fysikens fundamentala natur. David Chalmers samtalar med Susan Blackmore.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Samtal om medvetandet

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.