VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Samtal om medvetandet

Den fria viljan och hjärnvetenskapen

Michael S. Gazzaniga samtalar med Susan Blackmore om Den fria viljan och hjärnvetenskapen.

Producerat av Svenska Filmbolaget 2015.

 

Samtal om medvetandet

Samtal om medvetandet

Vad är medvetandet? Är det begränsat till våra hjärnor eller finns det i andra delar av kroppen? Hur påverkar en hjärnskada vårt medvetande? Se samtal om medvetandet för att få svar på några av frågorna kring det mänskliga medvetandet.