VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

The Future of Intelligence and Espionage

Del 2 av 2

Del 2 av 2. Talare: Gill Bennett - The Spy and the State, David E. Hoffman - In the Minds of Spies: Human Source Espionage in a Cold War Case Study, Andrew Lownie - Stalin's Englishman: The Lives of Guy Burgess.

Moderator: Ulf Wickbom.

Från ett seminarium i Rhodes House, Oxford, 18 mars 2016.

Originaltitel: The Future of Intelligence and Espionage.

 

The Future of Intelligence and Espionage

The Future of Intelligence and Espionage

Nationers och staters säkerhet är beroende av en bra underrättelsetjänst men korrekt och tillförlitlig information har ofta varit en bristvara. Underrättelseinhämtning har sina fallgropar; spioner kan inte alltid lita på, information kan manipuleras och underrättelsepersonal kan göra misstag.