VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kriminalteknikens upphovsmän

Del 2 av 2

I början av det 20:e århundradet användes gifter som arsenik och metanol till det mesta i USA: från råttbekämpning till alkoholtillverkning. Gifter fanns i de flesta hem och giftmördare löpte liten risk att upptäckas. Men när New York utnämnde sin första rättsläkare förändrades situationen. Brottsbekämpning och kriminalvetenskap började nu gå hand i hand.

Originaltitel: Poisoner's Handbook.

PBS 2014.

 

Kriminalteknikens upphovsmän

Kriminalteknikens upphovsmän

1918 anställdes den första medicinaren och forskaren Charles Norris vid New York-polisen. Nu tog vetenskapen över polisundersökningarna.