VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Veckans bok - 2017

Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams

Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi och välkänd skribent inriktad på vetenskapens roll i samhällsdebatten. I "Larmrapporten. Att skilja vetenskap från trams" skärskådar hon den vanliga trenden att överdriva och skruva till vetenskapliga rön på ett sådant sätt att de blir säljande nyheter. Boken har formen av en guide till hur man som läsare ska förhålla sig till användningen av vetenskap i den offentliga debatten.

Inspelat under bokmässan i Göteborg september 2017.

 

Veckans bok - 2017

Veckans bok - 2017

Adam Cwejman, Lotta Gröning, PJ Anders Linder och Katarina O'Nils Franke intervjuar aktuella fackboksförfattare under bokmässan i Göteborg. Alla intervjuer sänds textade och kan även ses fritt på Axess Play.