VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kan vetenskapen stoppa brott?

Psykologi och teknik bakom brottsbekämpning

Möt vetenskapsmännen som undersöker om kriminalitet och en våldsam personlighet kan förklaras med genetik. Vi får också följa kriminaltekniker som arbetar med att avgöra hur länge någon har varit död genom att undersöka likets förruttnelseprocess.

Originaltitel: NOVA ScienceNOW: Can Science Stop Crime?

Produktion: PBS 2012.

Programledare: David Pogue.

 

Kan vetenskapen stoppa brott?

Kan vetenskapen stoppa brott?

Skiljer sig våldsverkares hjärnor åt? Hur pålitliga är lögndetektorer? Hur kan hackare ta kontroll över våra liv? Dessa och andra frågor besvaras här.