VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2018/09 - Lars Trägårdh

Varning för inflation i rättigheter

Politiska krav uttrycks allt oftare i termer av mänskliga rättigheter (MR). Den utvecklingen behöver ifrågasättas, menar Lars Trägårdh, historiker och professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. Dels urvattnas idén om rättigheter när man inte gör skillnad mellan skydd mot övergrepp å ena sidan och allmänna målsättningar och offentliga åtaganden å den andra.

Dels krockar MR-retorikens absolutistiska och globala karaktär med demokratin, som bygger på kompromisser och äger rum på nationell nivå. Lars Trägårdh samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Intervju spelades in i april 2018.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast