VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Studio Axess - 2018/10 - Susanne Wigorts Yngvesson

Trygghet eller rädsla genom övervakning?

Våra liv övervakas och genomlyses i allt högre grad. Dels genom kameror och signalspaning i det offentligas regi, dels genom att våra inköp och telefonsamtal registreras och att vi självmant lägger ut personlig information på sociala medier. Vilka blir de långsiktiga följderna för människors frihet och integritet?

Står övervakningen i proportion till hoten den ska skydda oss emot? Gör den oss tryggare eller ännu mer oroliga? Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Teologiska högskolan i Stockholm, är aktuell med boken Övervakad. Hon samtalar med programledaren PJ Anders Linder.

Intervjun spelades in i april 2018.

 

Studio Axess

Studio Axess

PJ Anders Linder tacklar tidens aktuella frågor med intressanta och kvalificerade gäster. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten fredagar innan TV-sändningen? Besök: axess.se/podcast