VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Why Polities Decline

Del 2 av 3: On Moral and Political Corruption

Talare: Hilary Gatti - When the People Choose: Anticipations of Electoral Errors in Machiavelli and Shakespeare, Raphael Ebgi - On Political and Religious Corruption in Machiavelli, Christopher Coker - A Philosophy of Decline? Spengler, Pseudo-morphosis and the Moral Corruption of Russia. Moderator: Ulf Wickbom.

Ett seminarium från Palazzo Medici Riccardi i Florens, inspelat den 16 mars 2018.

 

Sändningstider

2018-06-11 kl. 23:40

2018-06-14 kl. 10:00

2018-06-27 kl. 18:50

2018-06-30 kl. 15:20

2018-07-01 kl. 08:00

2018-07-03 kl. 17:00

2018-07-12 kl. 22:00

2018-07-13 kl. 07:00

2018-07-17 kl. 10:00

2018-07-24 kl. 16:50

2018-08-15 kl. 17:00

 

Why Polities Decline

Why Polities Decline

I Florens, på Palazzo Medici Riccardi, hölls den 16 mars seminariet Why Polities Decline – corruption, tyranny and bad leadership.