VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den kinesiska idén - föredrag

Del 1 av 4: Bengt Pettersson

Bengt Pettersson, sinolog talar om Himlen, makten och historien under ett seminarium från den 14 maj 2018.

Seminariet tar avstamp i det kejserliga Kina, där dynamiken mellan kejsare och himmel var avgörande för regentens legitimitet. Mandatet att härska över folket kom direkt ”från ovan” – olika väderfenomen och naturkatastrofer kunde antingen stärka eller stjälpa kejsarens troninnehav. Konfucius läror fick stor spridning och betydelse.

 

Sändningstider

2018-07-02 kl. 00:20

2018-08-03 kl. 07:00

2018-08-04 kl. 00:10

2018-08-04 kl. 18:00

2018-08-05 kl. 08:50

2018-08-06 kl. 15:30

2018-08-07 kl. 09:45

2018-08-09 kl. 13:40

2018-08-10 kl. 22:20

 

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena.