VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Den kinesiska idén - föredrag

Del 2 av 4: Rebecka Eriksson

Talare: Rebecka Eriksson, fil. dr. i modern kinesisk litteratur. Ämne: Ut med Konfucius - in tågar Mao. Hur såg kommunisterna under Mao på den kinesiska idén – och vilka läror ersatte Konfucius tankar om hierarkier och respekt för kunskap?

Seminariet tar avstamp i det kejserliga Kina, där dynamiken mellan kejsare och himmel var avgörande för regentens legitimitet. Mandatet att härska över folket kom direkt ”från ovan” – olika väderfenomen och naturkatastrofer kunde antingen stärka eller stjälpa kejsarens troninnehav. Konfucius läror fick stor spridning och betydelse.

Seminarium från 14 maj 2018.

 

Sändningstider

2018-10-01 kl. 10:50

2018-10-04 kl. 14:45

2018-10-07 kl. 14:40

2018-10-11 kl. 14:45

 

Den kinesiska idén

Den kinesiska idén

Den kinesiska civilisationen är en av de äldsta i världen. Dess inverkan på världsscenen har varierat kraftigt under årtusendena.