VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Insmuggling av droger till Sverige

Oscar Lindvall från Tullverket talar om insmuggling av droger till Sverige. Seminarium från Engelsbergs bruk den 19 april 2018.

Droger har använts i alla kulturer och samhällen genom historien. Hur ser drogernas historia ut och varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? Finns det kulturella skillnader och traditioner som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera?

Moderator: Lotta Gröning.

 

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Vilka droger kan ett samhälle tolerera?

Droger har använts i alla kulturer och samhällen genom historien. Hur ser drogernas historia ut och varför är vissa droger tillåtna men andra förbjudna? Finns det kulturella skillnader och traditioner som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera? Föredrag från ett seminarium som spelades in på Engelsbergs bruk den 19 april 2018.