VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kustarkeologerna

Varje dag, i takt med ebb och flod, uppenbarar sig och försvinner fascinerande belägg för rikedomen i brittisk historia. Kustarkeologerna följer landets kustlinjer och upptäcker, med hjälp av ny teknik, spår och kvarlevor från förhistorisk tid, romerska villor, medeltida byar och förlista skepp.

Originaltitel: Shoreline Detectives.

Produktion: Acorn TV 2017.