VETENSKAP       BILDNING       TRADITION

Sök på axess.se

Sök i
Sortera

Kustarkeologerna

Del 1 av 3: Northumberland

Kustarkeologerna Tori och Alex följer Northumberlands kustlinje. De undersöker den tragiska historien bakom en fransk fiskebåts förlisning 1913 och upptäcker ett samhälle som blomstrade under medeltiden.

Originaltitel: Shoreline Detectives.

Produktion: Acorn TV 2017.

 

Kustarkeologerna

Kustarkeologerna

Varje dag, i takt med ebb och flod, uppenbarar sig och försvinner fascinerande belägg för rikedomen i brittisk historia. Kustarkeologerna följer landets kustlinjer och upptäcker, med hjälp av ny teknik, spår och kvarlevor från förhistorisk tid, romerska villor, medeltida byar och förlista skepp.